Tài liệu kỹ thuật

FAOSTAT - Số liệu thống kê về nông nghiệp toàn cầu được chia sẻ miễn phí và cập nhật liên tục

22/03/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Về FAOSTAT

Bộ cơ sở dữ liệu thống kê về nông nghiệp của FAO trên phạm vi toàn cầu. Trong đó, dữ liệu của Việt Nam có thể được lựa chọn và chiết xuất sang dạng bảng Excel. Đây là dữ liệu tập hợp các mảng thuộc lĩnh vực nông nghiệp suốt từ năm 1960 trở lại đây ở cấp quốc gia. Bộ CSDL hoàn toàn miễn phí và được cập nhật liên tục.
http://www.fao.org/faostat/en/#data

Thông tin về FAO

Tổ chức Nông lương (FAO) là một cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc, lãnh đạo các nỗ lực quốc tế nhằm đánh bại nạn đói.
Mục tiêu của FAO là đạt được an ninh lương thực cho tất cả mọi người và đảm bảo rằng mọi người được tiếp cận thường xuyên với đủ thực phẩm chất lượng cao để có cuộc sống năng động và khỏe mạnh. Với hơn 194 quốc gia thành viên, FAO hoạt động tại hơn 130 quốc gia trên toàn thế giới. FAO tin rằng mọi người đều có thể đóng góp một phần vào việc chấm dứt nạn đói.

-----

FAOSAT - GLOBAL AGRICULTURAL STATISTICS DATABASE IS FREE AND CONTANSTLY UPDATED

About FAOSAT

FAO's Agricultural Statistics Database is available on global. In which, Vietnamese data can be selected and extracted into Excel table format. This is a collection of data from the agricultural sector from 1960 onwards at the national level. The database is completely free and is constantly updated.

http://www.fao.org/faostat/en/#data

About FAO

The Food and Agriculture Organization (FAO) is a specialized agency of the United Nations that leads international efforts to defeat hunger.
Our goal is to achieve food security for all and make sure that people have regular access to enough high-quality food to lead active, healthy lives. With over 194 member states, FAO works in over 130 countries worldwide. We believe that everyone can play a part in ending hunger.

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: