Tài liệu kỹ thuật

FAO cung cấp dữ liệu không gian trái đất miễn phí qua EarthMap

08/09/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

EarthMap là gì?
EarthMap là một công cụ mã nguồn mở, miễn phí và sáng tạo được phát triển bởi Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) trong khuôn khổ hợp tác FAO - Google. Nó được tạo ra để hỗ trợ các quốc gia, viện nghiên cứu, nông dân và các thành viên của công chúng có truy cập internet để giám sát đất đai của họ một cách dễ dàng, tích hợp và đa thời gian. Nó cho phép mọi người trực quan hóa, xử lý và phân tích hình ảnh vệ tinh và bộ dữ liệu toàn cầu về khí hậu, thảm thực vật, hỏa hoạn, đa dạng sinh học, địa xã hội và các chủ đề khác. Người dùng không cần biết trước về viễn thám hoặc Hệ thống thông tin địa lý (GIS).


Các tính năng của nó dựa trên khả năng dữ liệu lớn của Google Earth Engine, cho phép người dùng thực hiện các phân tích phức tạp về quan sát trái đất, dữ liệu môi trường và khí hậu một cách đơn giản.

Dữ liệu của Earth Map được chia thành các nhóm chủ đề (Khí hậu, Địa xã hội, Thảm thực vật, Độ trung tính của suy thoái đất, Nước, Hình ảnh vệ tinh, Bản đồ đất, Lâm nghiệp, Lửa, Địa vật lý, Đất và Đa dạng sinh học) và cho phép người dùng trực quan hóa các lớp (bản đồ) và tạo thống kê để mô tả các lĩnh vực quan tâm. Một số trong số các lớp này (chẳng hạn như Lớp phủ đất của Sáng kiến ​​Biến đổi Khí hậu của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, Lớp phủ của Thay đổi Rừng Toàn cầu, ánh sáng đêm và các lớp khác) cho phép người dùng truy cập vào nhiều khoảng thời gian. Do đó, Earth Map cung cấp cho người dùng cả góc nhìn tạm thời (truy cập dữ liệu chuỗi thời gian) và phối cảnh không gian (trực quan hóa bản đồ) cho các khu vực họ quan tâm.

Google Earth Engine (một dịch vụ đám mây có quyền truy cập vào hàng petabyte thông tin) cung cấp cho Earth Map khả năng chạy thống kê nhanh chóng trên một số chỉ số như nhiệt độ, lượng mưa, khu vực bị cháy, khu vực có cây cối, v.v. Các thống kê này có thể được thực thi trên bất kỳ thiết bị nào trong vài giây, bất kể khả năng tính toán của thiết bị. Số liệu thống kê có thể được tổng hợp vào các khung thời gian khác nhau (hàng năm, trung bình hàng tháng và chuỗi thời gian hàng tháng) và các khoảng thời gian khác nhau.

Tìm hiểu trên: https://earthmap.org/login

------

What is Earth Map?
Earth Map is an innovative, free and open-source tool developed by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in the framework of the FAO - Google partnership. It was created to support countries, research institutes, farmers and members of the genral public with internet access to monitor their land in an easy, integrated and multi-temporal manner. It allows everyone to visualize, process and analyze satellite imagery and global datasets on climate, vegetation, fires, biodiversity, geo-social and other topics. Users need no prior knowledge of remote sensing or Geographical Information Systems (GIS).
Its features are based on Google Earth Engine’s big data capabilities, allowing users to undertake complex analysis of earth observation, environmental and climate data in a simple manner.

Earth Map’s data is divided into thematic groups (Climate, Geosocial, Vegetation, Land Degradation Neutrality, Water, Satellite images, Land maps, Forestry, Fire, Geophysical, Soil and Biodiversity) and allows the user to visualize layers (maps) and to generate statistics to describe the areas of interest. Some of these layers (such as the European Space Agency’s Climate Change Initiative Land Cover, the Global Forest Change tree cover loss, Nightlights, and others) allow users to access multiple time periods. Earth Map thereby gives users both a temporal (accessing time series data) and a spatial (visualizing maps) perspective to their areas of interest.

Google Earth Engine (a cloud service with access to petabytes of information) gives Earth Map the capacity to run statistics on the fly on several metrics like temperature, precipitation, burned areas, tree-covered area, among others. These statistics can be executed on any device in a matter of seconds, regardless of the device’s computational power. Statistics can be aggregated at different time frames (yearly, monthly averages and monthly time series) and different time periods.

Find more at: https://earthmap.org/login

Geolink tổng hợp từ EarthMap

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: