Tin tức

Dữ liệu lớn và tiếng nói của giới trẻ đoàn kết vì trường học an toàn hơn ở Việt Nam

10/09/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Một thí điểm sáng tạo của AI & Me, được hỗ trợ bởi Fondation Botnar, đang sử dụng dữ liệu lớn và AI để lập bản đồ rủi ro cho người đi bộ xung quanh 1.000 trường học ở Việt Nam và phát triển một ứng dụng để kết nối tiếng nói trẻ với những người đưa ra quyết định về những con đường an toàn hơn.

Giám đốc Dự án AI & Me Shanna Lucchesi từ Chương trình Đánh giá Đường bộ Quốc tế (iRAP) cho biết chấn thương giao thông đường bộ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho thanh niên từ 5 đến 29 tuổi và là một vấn đề nghiêm trọng ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.

“Đến năm 2050, gần 70% dân số thế giới sẽ sống ở các khu vực thành thị và nhiều người trẻ sẽ lớn lên ở các thành phố hơn bao giờ hết. Tiêu chuẩn cơ sở hạ tầng đường bộ kém và sử dụng các hình thức giao thông dễ bị tổn thương, như đi bộ và đi xe đạp, có nghĩa là những người trẻ tuổi đặc biệt có nguy cơ bị chấn thương trên đường. Tiếng nói của giới trẻ và dữ liệu mạnh mẽ cần phải là trọng tâm của các quyết định về thiết kế, chính sách và các biện pháp can thiệp để cung cấp thông tin đầu tư nhằm cứu lấy mạng sống, ”bà nói.

Dự án kéo dài 3 năm, được hỗ trợ bởi Fondation Botnar và đồng tài trợ bởi FIA Foundation, phối hợp với AIP Foundation, iRAP và Anditi, sẽ tập trung vào ba thành phố ở Việt Nam và thu hút sự tham gia của thanh niên và chính quyền địa phương.

Lập bản đồ rủi ro cho người đi bộ của 1.000 trường học sử dụng dữ liệu Anditi sẽ giúp xác định các trường có nguy cơ cao nhất trong các thành phố và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, kết quả sẽ được chia sẻ.

106 trường ưu tiên sẽ được đánh giá bằng cách sử dụng ứng dụng Xếp hạng Sao dành cho Trường học (SR4S), một công cụ dựa trên bằng chứng từng đoạt giải thưởng để đo lường và truyền đạt những rủi ro mà trẻ em phải đối mặt trong hành trình đến trường. Sử dụng nghiên cứu dựa trên bằng chứng về tác động của chúng đối với sự an toàn, Xếp hạng sao sẽ được tính toán tại các địa điểm xung quanh trường học, nơi 1 sao là kém an toàn nhất và 5 sao là an toàn nhất.

Một ứng dụng tương tác với giới trẻ sẽ được phát triển và thí điểm hợp tác chặt chẽ với 1.800 học sinh từ 10-18 tuổi. Ứng dụng sẽ lập bản đồ nơi học sinh cảm thấy không an toàn và an toàn khi đi bộ đến trường.

Dựa trên phản hồi của học sinh và kết quả SR4S, đồng thời hợp tác chặt chẽ với nhà trường, chính quyền địa phương và học sinh, 18 trường ưu tiên sẽ được chọn để thực hiện các cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm giảm thiểu rủi ro trên đường.

Kết quả của dự án sẽ là một nền tảng lập bản đồ duy nhất được hợp nhất để học sinh, trường học và những người ra quyết định của chính quyền địa phương sử dụng để cung cấp thông tin về các sáng kiến ​​đầu tư và an toàn đường bộ trong tương lai nhằm giúp các chuyến đi học an toàn hơn.

Bà Lucchesi cho biết, “Việt Nam mất gần 25.000 người và 3 tỷ đô la Mỹ hàng năm do tai nạn giao thông đường bộ. Mặc dù mức độ chấn thương thanh thiếu niên không thể chấp nhận được, quy mô thực sự của vấn đề thường bị che giấu khỏi ý thức cộng đồng.

“Dự án này sẽ giúp bảo vệ và tiếp thêm sức mạnh cho giới trẻ đi đường an toàn hơn.

“Nó tận dụng phần lớn dân số thanh niên của Việt Nam, tỷ lệ tham gia kỹ thuật số cao và quyền truy cập vào Dữ liệu lớn có thể được sử dụng cho an toàn giao thông đường bộ. Bà nói, Chính phủ cam kết và tìm cách trở thành một điển hình quốc tế về thay đổi an toàn giao thông đường bộ.

Chiến lược quốc gia về an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 của Việt Nam yêu cầu 100% quốc lộ và tỉnh lộ xây dựng mới đạt cấp III trở lên và 75% tổng chiều dài mạng lưới quốc lộ đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên. của chương trình đánh giá an toàn giao thông đường bộ toàn cầu của iRAP.

Dự án AI & Me chỉ là một dự án trong Chương trình Fondation Botnar’s Fit4Future đang được thực hiện nhằm trao quyền cho tiếng nói của giới trẻ để đạt được thành công và tạo ra những thay đổi trong thế giới xung quanh mà họ muốn thấy, đặc biệt là ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Fondation Botnar là một nền tảng có trụ sở tại Thụy Sĩ ủng hộ việc sử dụng AI và công nghệ kỹ thuật số để cải thiện sức khỏe và phúc lợi của trẻ em và thanh niên trong các môi trường đô thị đang phát triển trên khắp thế giới. Nó thực hiện điều này bằng cách hỗ trợ nghiên cứu, xúc tiến các đối tác đa dạng và đầu tư vào các giải pháp có thể mở rộng.

Để biết thêm thông tin về AI & Me, hãy tải xuống Tổng quan về dự án

----

Big data and youth voices unite for safer schools in Vietnam
An innovative pilot  by AI & Me, supported by Fondation Botnar, is using big data and AI to map pedestrian risk around 1,000 schools in Vietnam and develop an app to connect young voices with decision-makers for safer roads.

AI&Me Project Manager Shanna Lucchesi from the International Road Assessment Programme (iRAP) said road traffic injury is the leading cause of death for young people aged 5 to 29 years and a critical problem in low- and middle-income countries.

“By 2050, almost 70% of the world’s population will live in urban areas and more young people will be growing up in cities than ever before. Poor road infrastructure standards and use of vulnerable forms of transport, like walking and cycling, mean young people are particularly at risk for road trauma. Youth voices and robust data need to be at the heart of decisions on design, policy and interventions to inform investment to save lives,” she said.

The 3-year project, supported by Fondation Botnar and co-funded by the FIA Foundation, in collaboration with AIP Foundation, iRAP and Anditi, will focus on three cities in Vietnam and engage youth and local government.

Pedestrian risk mapping of 1,000 schools using Anditi data will help to identify the highest risk schools in the cities and, working closely with local government, the results will be shared.

106 priority schools will be assessed using the Star Rating for Schools (SR4S) application, an award-winning evidence-based tool for measuring and communicating the risk children are exposed to on their journey to school. Using evidence-based research of their impact on safety, Star Ratings will be calculated at spot locations around the schools, where 1-star is the least safe and 5-star is the safest.

A youth engagement app will be developed and piloted working closely with 1,800 students aged 10-18 years. The app will map where students feel unsafe and safe on their walk to school.

Based on student feedback and SR4S results, and working closely with the schools, local government and students, 18 priority schools will be selected for implementation of infrastructure improvements to reduce road risk.

The project result will be a consolidated single mapping platform for use by students, schools and local government decision-makers to inform future investment and road safety initiatives for safer school journeys.

Ms Lucchesi said, “Vietnam loses nearly 25,000 people and US$3 billion annually due to road crashes. Despite these unacceptable levels of youth trauma, the true scale of the problem is often hidden from community consciousness.

“This project will help to protect and empower youth for safer roads.

“It capitalizes on Vietnam’s majority-youth population, high digital participation rates and access to Big Data that can be used for road safety. The Government is committed and seeks to become an international example for road safety change,” she said.

Vietnam’s 2021-2030 National Strategy on Road Traffic Safety calls for 100% of newly built national highways and provincial roads to be grade III or higher and 75% of the total length of the national highway network to reach 3 stars or more according to the standards of iRAP’s global road traffic safety assessment programme.

The AI&Me project is just one project in Fondation Botnar’s Fit4Future Programme underway to empower youth voices for success and create the changes in the world around them they want to see, especially in low and middle income countries.

Fondation Botnar is a Swiss-based foundation which champions the use of AI and digital technology to improve the health and wellbeing of children and young people in growing urban environments around the world. It does this by supporting research, catalysing diverse partners, and investing in scalable solutions.

For more information on AI&Me, download the Project Overview

Geolink tổng hợp từ Irap

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: