Tài liệu kỹ thuật

Dữ liệu đập chứa toàn cầu của World Bank được cập nhật tới năm 2020 và chia sẻ miễn phí

20/03/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Cơ sở dữ liệu này chứa các thông số được thu thập sau khi đánh giá tiềm năng công nghệ để phát triển các dự án quang điện mặt trời nổi (PV) trên các đập thủy điện hiện có và các hồ chứa khác, bắt đầu với một thí điểm trong năm FY18 tập trung vào Tây Phi và Ấn Độ được thu thập từ các dự án thủy điện của Ngân hàng Thế giới.

Cơ sở dữ liệu này đã được mở rộng để bao gồm tập dữ liệu của Hiệp hội Thủy điện Quốc tế (IHA) cho Ấn Độ: https://energydata.info/dataset/india-hydropower-database

Nó cũng bao gồm dữ liệu được thu thập từ cơ sở dữ liệu Aquastat công cộng của FAO dành cho Châu Phi: http: // http://www.fao.org/aquastat/en/databases/dams

Bộ dữ liệu này cũng chứa dữ liệu được thu thập từ Cơ sở dữ liệu công cộng về đập và hồ chứa toàn cầu (GRanD) cho Châu Phi.

Cơ sở dữ liệu sẽ được đưa vào Bản đồ năng lượng mặt trời toàn cầu (http://globalsolaratlas.info/) nơi chúng sẽ được liên kết trực tiếp với nguồn năng lượng mặt trời thông qua mô-đun năng lượng mặt trời nổi.

Mục đích của Bản đồ năng lượng mặt trời nổi có được là cho phép các nhà phát triển tiềm năng hoặc các bên liên quan nhanh chóng điều hướng đến địa điểm quan tâm và có được thông tin về tiềm năng phát triển của một dự án điện mặt trời nổi. Sau các bản cập nhật của năm tài chính 19, cơ sở dữ liệu sẽ tiếp tục mở rộng sang các khu vực khác cho đến khi hoàn thành tập dữ liệu toàn cầu. Phạm vi hiện tại chỉ trải dài ở lục địa Châu Phi và Ấn Độ, với các bản cập nhật sắp tới sẽ bao gồm các lục địa khác.

Hiện tại, dữ liệu được cập nhật tới năm 2020: https://datacatalog.worldbank.org/.../global-dams-database

-------

Global Dams Database from World Bank will be free and updated by 2020

This database contains parameters gathered after an assessment of the technological potential for development of floating solar photovoltaic (PV) projects on existing hydropower dams and other reservoirs, starting with a pilot in FY18 focused on West Africa and India gathered from World Bank hydro projects.

This database has been expanded to include the International Hydropower Association (IHA) dataset for India: https://energydata.info/dataset/india-hydropower-database

It also includes data gathered from the FAO's public Aquastat database for Africa: http://www.fao.org/aquastat/en/databases/dams

This dataset also contains data gathered from the public Global Reservoir and Dam Database (GRanD) for Africa.

The database will be included in the Global Solar Atlas (http://globalsolaratlas.info/) where they will be directly linked to the solar resource through the Floating Solar module.

The purpose of the resulting Floating Solar Atlas is to enable potential developers or stakeholders to quickly navigate to the site of interest and obtain information about the potential for development of a floating solar PV project. Following the FY19 updates, the database will continue to expand to other regions until a global dataset has been completed.The current coverage spans the continent of Africa and India only, with upcoming updates to include other continents.

At present, the database will be updated by 2020: 

https://datacatalog.worldbank.org/.../global-dams-database

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: