(Tiếng Việt dưới đây)

  GeoLink provides technical solutions for constructing 3D &4D digital maps (GIS Technology)  in Tourism, specifically: 

  1. Personality Atlas – Assigning personality stereotypes to countries around the world based on a sample size of global population’s perspectives.
  2. Tourist Map – Plotting out landmarks in tourist maps.
  3. Safe Travel – Advising travelers where unsafe location are on a map.
  4. Sustainable Tourism Planning – Identifying conflicting interests from tourism and solving issues by examining suitable locations for proposed developments.
  5. Hotel Search – Searching geographically for five star hotels using a circle radius.
  6. Eco-Tourism Site Selection – Gauging environmental impacts for sustainable eco-tourism sites.
  7. Virtual Travel – Seeing your destination before physically being there. 
  8. Geo-tagging – Discover places with 360 panoramic camera views. 
  9. Highway Planning – Constructing viewpoints with multiple layers like ecology, topography and cultural features for a three-dimensional visual highway.
  10. 3D Synthetic Scene – Overlaying synthetic scenes over real scene.
  11. Life Travels – Accompanying travellers in their life travels in map-form.
  12. Trip Planning – Adventuring around for your next road trip with pit stops and offbeat using suggested sites.
  13. Observer Points – Calculating visibility through multiple observer points.
  14. Historic Street View – Time-travelling in the past to see just how much a location has changed over time with historic street view.

  ----

  GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực Du lịch. Cụ thể là:

  1. Lập bản đồ hành vi du lịch - Gán các khuôn mẫu hành vi cho các quốc gia trên thế giới dựa trên dữ liệu về du lịch của dân số toàn cầu.
  2. Bản đồ du lịch - Vẽ các địa danh trong bản đồ du lịch.
  3. Du lịch An toàn - Tư vấn cho khách du lịch vị trí không an toàn trên bản đồ.
  4. Quy hoạch Du lịch bền vững - Xác định các lợi ích xung đột từ du lịch và giải quyết vấn đề bằng cách xem xét các địa điểm phù hợp cho các dự án phát triển.
  5. Tìm kiếm khách sạn - Tìm kiếm theo địa lý các khách sạn bằng cách sử dụng bán kính vòng tròn.
  6. Lựa chọn địa điểm du lịch sinh thái - Đánh giá tác động môi trường cho các địa điểm du lịch sinh thái bền vững.
  7. Du lịch ảo - Nhìn thấy điểm đến của bạn trước khi đến đó. 
  8. Gắn thẻ tag địa lý - Khám phá các địa điểm với chế độ xem camera toàn cảnh 360 độ. 
  9. Quy hoạch đường xá - Xây dựng các điểm quan sát với nhiều lớp như sinh thái, địa hình và các đặc điểm văn hóa cho đường phố trực quan ba chiều.
  10. Cảnh tổng hợp 3D - Chồng các cảnh tổng hợp lên cảnh thực. 
  11. Du lịch sinh tồn  - Đồng hành cùng những du khách trong những chuyến du lịch sinh tồn của họ dưới dạng bản đồ. 
  12. Lập kế hoạch chuyến đi - Khám phá xung quanh cho chuyến đi đường tiếp theo của bạn với các điểm dừng hoặc bất thường bằng cách sử dụng các trang web được đề xuất.
  13. Điểm quan sát - Tính khả năng hiển thị thông qua nhiều điểm quan sát.
  14. Chế độ xem phố theo lịch sử - Du hành thời gian trong quá khứ để xem một vị trí đã thay đổi như thế nào theo thời gian với chế độ xem phố theo lịch sử.

   

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền: