Tin tức

Dự kiến tháng 7/2021 hoàn thành Liên thông, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia

07/07/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Yêu cầu cấp thiết hoàn thiện thử nghiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai

Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường và Tổng cục quản lý đất đai đã thống nhất phạm vi, nội dung thực hiện việc kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia đến tháng 7/2021.

Việc triển khai hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai từ Trung ương đến địa phương ngoài phục vụ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai còn là cơ sở để cung cấp thông tin về tài nguyên và môi trường cho Trung tâm điều hành, cổng dịch vụ công cấp tỉnh; phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, cung cấp dịch vụ công thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

Thử nghiệm thành công việc kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai triển khai tại địa phương cũng là nền tảng cho việc thực hiện Quyết định 2178/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương.”

Phương thức thử nghiệm chia sẻ dữ liệu đất đai

Công tác thử nghiệm đã được thực hiện tại các địa phương: Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Đổng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Bình Thuận, Quảng Nam, Tây Ninh.

Kết nối chia sẻ dữ liệu đất đai được xây dựng theo giải pháp chung về kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu về tài nguyên môi trường, dựa trên nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường; chia sẻ dữ liệu của các địa phương và tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0.

Trên cơ sở đó, các cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, cơ sở dữ liệu đất đai cấp Trung ương và địa phương sẽ cung cấp các dịch vụ dữ liệu và đăng ký kết nối vào nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường để phục vụ cung cấp, chia sẻ khai thác thông tin cho các bộ, ngành địa phương, cổng dịch vụ công quốc gia,...

Điều đặc biệt là việc kết nối, chia sẻ dữ liệu này được thực hiện thông qua các dịch vụ dữ liệu (WebServices/API) trên hạ tầng công nghệ thông tin, mạng Internet/WAN.

Geolink tổng hợp từ Vietnamplus

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: