Tạo lập CSDL hệ thống thông tin địa lý và bản đồ chuyên đề hành chính các tỉnh

 

Từ CSDL bản đồ tỷ lệ 1/25.000 (sử dụng ArcGIS). GeoLink có thể tổng quát hóa, biên tập, cập nhật các bản đồ chuyên đề hành chính các tỉnh và các chuyên đề khác theo yêu cầu của khách hàng.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: