Xây dựng phần mềm quản lý an toàn hóa chất phóng xạ và mô phỏng phương án xử lý tình huống mất an toàn trên bản đồ 3D

Mục đích

  • Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ số 3D về các cơ sở kinh doanh, sản xuất các loại hóa chất, phóng xạ trên phạm vi toàn quốc đầy đủ, thống nhất, tập trung, và có thể chia sẻ.
  • Lập trình xây dựng các công cụ (module) cho phép cập nhật, hiển thị, tra cứu, kết xuất thông tin và tổng hợp, lập báo cáo theo mẫu biểu theo yêu cầu của nhà quản lý.
  • Hỗ trợ quản lý cả về vị trí địa lý, thông tin thuộc tính (Tên cơ sở, địa chỉ, danh mục các loại hóa chất hiện lưu trữ, trữ lượng của từng loại,…) của từng cơ sở kinh doanh và sản xuất trên nền bản đồ 3D. Xây dựng các công cụ hỗ trợ cảnh báo, dự báo, đồng thời tạo lập, mô phỏng 3D các tình huống, sự cố hóa chất có thể xảy ra (chảy nổ, sập đổ, rò rỉ hóa chất, phóng xạ độc hại,…) để phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng, xử lý tình huống được nhanh chóng, kịp thời giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại về người và của.

Công nghệ

1. Tạo lập CSDL bản đồ

  • Tạo lập CSDL và biên tập bản đồ 2D: ArcGIS Desktop 10.0
  • Tạo lập và trình bày bản đồ 3D: Skyline

2. Lập trình

  • Ngôn ngữ lập trình: Visual Studio C#
  • Sử dụng nền tảng hỗ trợ phát triển của ang ESRI (ArcGIS Engine) và TerraExplorer Pro của hãng Skyline.

3. Hệ quản trị dữ liệu: Microsoft SQL Server 2008.     

 

 

 

 

 

 

Một số chức năng chính

 

Một số giao diện của phần mềm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: