Đo đạc thành lập bản đồ hiện trạng và tạo lập bản đồ 3D một số cơ quan hành chính

 

  • Yêu cầu: Đo đạc thành lập bản đồ hiện trạng 2D tỷ lệ 1/200 và xây dựng bản đồ 3D trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, với diện tích 2.5 ha
  • Công nghệ: Sử dụng máy toàn đạc điện tử, GPS để đo. Biên tập và trình bày bản đồ 2D bằng phần Microstation v8i. Với công nghệ xây dựng bản đồ 3D tương tự như trình bày ở phần trên.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: