Đo đạc, thành lập bản đồ 2D và tạo lập bản đồ 3D khu vực Đá Chông – K9, Ba Vì, Hà Nội

Đây là dự án GeoLink thực hiện trọn gói cả về phần đo đạc thành lập bản đồ 2D tỷ lệ 1/2.000 và tạo lập bản đồ 3D với độ chi tiết cao.

 

Thành lập bản đồ 2D

  • Yêu cầu: Thành lập bản đồ 2D khu Di tích Đá Chông – K9, Ba Vì, Hà Nội, tỷ lệ 1/ 2.000, diện tích: 4.5km2
  • Công nghệ: Giải đoán ảnh vệ tinh kết hợp đo đạc bằng máy toàn đạc điện tử, GPS (có đo độ cao để tạo lập mô hình số độ cao DEM độ phân giải 0.5m). Tạo lập CSDL và biên tập bản đồ bằng bộ phần mềm ArcGIS 10.8 của hãng ESRI.

 Thành lập bản đồ 3D

  • Yêu cầu: Tạo lập bản đồ 3Dvới diện tích 2.5 km2 với độ chi tiết cao (trong đó có hơn 20 đối tượng được xây dựng mô hình 3D mở mức LOD3), sử dụng ảnh vệ tinh ở mức 20 của hãng Google.
  • Công nghệ: Sử dụng ống nhòm Laser và máy ảnh kỹ thuật số để đo kích thước chi tiết và chụp ảnh các mô hình cần xây dựng mô hình 3D. Tạo lập đối tượng 3D bằng phần mềm Sketchup. Xây dựng mô hình số độ cao DEM bằng phần mềm Global Mapper. Biên tập, thành lập bản đồ 3D bằng công nghệ của hãng Skyline (TerraBuilder và TerraExplorer Pro).
popup

Số lượng:

Tổng tiền: