y dựng phần mềm tác nghiệp 2D, 3D.

 

GeoLink có hệ thống hỗ trợ tác nghiệp xây dựng văn kiện tác chiến trên địa hình 2D, 3D cho phép vừa soạn thảo văn kiện trên bản đồ 2D, in ra giấy để chỉ huy phê duyệt đồng thời chuyển đổi sang 3D để xây dựng sa bàn ảo (có thể thay thế sa bàn truyền thống).

Giải pháp này hỗ trợ rất tốt công tác tham mưu tại đơn vị, đồng thời tiết kiệm thời gian chuẩn bị, tiết kiệm chi phí.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: