Tài liệu kỹ thuật

Download Mô hình độ cao kỹ thuật số DEM với 10 nguồn tài nguyên miễn phí - Nguồn 3: SRTM

29/03/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Chúng ta đang sống trong Thế giới 3D và các nhà lập bản đồ chúng ta, trong hầu hết các trường hợp, cần các Mô hình Độ cao và Bề mặt Kỹ thuật số chính xác và đáng tin cậy. Một số nhà lập bản đồ có thể sở hữu máy bay của riêng họ, do đó có khả năng sản xuất DEM của riêng họ, trong khi phần lớn chúng ta chắc chắn cần biết cách lấy dữ liệu đó từ các nguồn đáng tin cậy khác nhau.

Chúng tôi đã tìm kiếm và đánh giá một số nguồn DEM phổ biến và đáng tin cậy nhất, có sẵn miễn phí trên web, mà chúng tôi trình bày theo các series dưới đây:

Sử dụng nguồn tài nguyên thứ 1: ASTER

Sử dụng nguồn tài nguyên thứ 2: ALOS PALSAR

------
Sử dụng nguồn tài nguyên thứ 3: SRTM

SRTM là viết tắt của Shuttle Radar Topography Mission. Nó là một trong những DEM miễn phí nổi tiếng nhất trên web và bạn có thể tìm thấy nó ở hầu hết mọi nơi. Nó có phạm vi phủ sóng toàn cầu với độ phân giải ngang 30 mét. Bạn có thể đọc chi tiết kỹ thuật tại trang web này do NASA cung cấp https://www2.jpl.nasa.gov/srtm/.

Cách dễ nhất để có SRTM là thông qua Earth Explorer https://earthexplorer.usgs.gov/. Chỉ cần chọn khu vực bạn quan tâm, điều hướng qua tất cả các định dạng tập dữ liệu có sẵn và chọn SRTM từ danh mục Độ cao kỹ thuật số (hình 5).

Hình 5
Một lần nữa, chúng tôi truy xuất dữ liệu cho khu vực Matterhorn, lần này là từ SRTM và tải chúng trong QGIS và tạo ra các đường đồng mức có khoảng cách 20 mét (hình 6).

Hình 6
Bạn có thể thấy trên ảnh chụp màn hình nhược điểm chính của SRTM, đó là thiếu dữ liệu ở những khu vực có tuyết hoặc mây bao phủ, hoặc trên các sườn dốc, do đó SRTM cần hết sức lưu ý trong trường hợp bạn có ý định sử dụng.

-------
 Source 3: SRTM

SRTM stands for Shuttle Radar Topography Mission. It is one of the most well-known free DEMs on the web and you may find it almost everywhere. It has a global coverage with 30 meters horizontal resolution. You may read technical details at this webpage provided by NASA https://www2.jpl.nasa.gov/srtm/ .

The easiest way to get SRTM is through the Earth Explorer https://earthexplorer.usgs.gov/. Simply select your area of interest, navigate through all the available dataset formats and select SRTM from the Digital Elevation category (pic 5).

Once again we retrieved data for the Matterhorn area, this time from SRTM, and loaded them in QGIS and produced the contour lines of 20 meters intervals (pic 6).

You may see on the screenshot the major drawback of SRTM, which is the lack of data in areas of snow or cloud coverage, or on steep slopes, therefore SRTM needs great attention in case you intend to use it.

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: