Tài liệu kỹ thuật

Download Mô hình độ cao kỹ thuật số DEM với 10 nguồn tài nguyên miễn phí - Nguồn 2: ALOS PALSAR

27/03/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Chúng ta đang sống trong Thế giới 3D và các nhà lập bản đồ chúng ta, trong hầu hết các trường hợp, cần các Mô hình Độ cao và Bề mặt Kỹ thuật số chính xác và đáng tin cậy. Một số nhà lập bản đồ có thể sở hữu máy bay của riêng họ, do đó có khả năng sản xuất DEM của riêng họ, trong khi phần lớn chúng ta chắc chắn cần biết cách lấy dữ liệu đó từ các nguồn đáng tin cậy khác nhau.

Chúng tôi đã tìm kiếm và đánh giá một số nguồn DEM phổ biến và đáng tin cậy nhất, có sẵn miễn phí trên web, mà chúng tôi trình bày theo các series dưới đây:

Sử dụng nguồn tài nguyên thứ 1: ASTER

Sử dụng nguồn tài nguyên thứ 3: SRTM

------
Sử dụng nguồn tài nguyên thứ 2: ALOS PALSAR

ALOS là viết tắt của Advanced Land Observing Satellite, một vệ tinh còn được gọi là DAICHI, và nó là Mô hình bề mặt kỹ thuật số (DSM) với độ phân giải ngang 30 mét ở phạm vi phủ sóng toàn cầu. PALSAR là một trong ba công cụ trên vệ tinh. Bạn có thể truy cập trang web chính thức của họ tại http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/index.htm để đọc tất cả thông tin và chi tiết kỹ thuật về dự án.

Các bộ dữ liệu có sẵn miễn phí để bạn tải xuống, nhờ đó bạn có thể tạo ra các DEM mượt mà và đáng tin cậy.

Có nhiều cách khác nhau để lấy dữ liệu từ ALOS PALSAR. Một cách là truy cập trang web của họ và đăng ký làm người dùng mới tại http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/aw3d30/registration.htm. Bạn có thể làm theo quy trình tổng thể bằng cách xác nhận địa chỉ email và đăng nhập bằng mật khẩu của bạn. Sau khi đăng ký, bạn có thể tìm kiếm lĩnh vực mình quan tâm và tải xuống dữ liệu tại  http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/aw3d30/
hoặc http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/aw3d30/data/index.htm.

Bạn có thể xem danh sách đầy đủ tất cả dữ liệu có sẵn của họ tại Trang chủ Dataset của họ tại http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/dataset/dataset_index.htm.

Một cách thuận tiện hơn để nhận dữ liệu ALOS PALSAR, mà chúng tôi đã thử nghiệm và đề xuất, là truy cập Vertex, cổng dữ liệu của Cơ sở vệ tinh Alaska để có hình ảnh được cảm nhận từ xa về Trái đất tại https://vertex.daac.asf.alaska.edu/ .

Bạn sẽ phải làm theo quy trình tổng thể để đăng ký và tạo thông tin đăng nhập mới của mình và sau đó, bạn có thể chọn khu vực quan tâm của mình trên bản đồ được cung cấp, sau đó chọn tải xuống dữ liệu ở định dạng ALOS PALSAR bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (hình 3 ).


 

Chúng tôi đã làm điều tương tự đối với khu vực Matterhorn và tải DEM trên QGIS, từ đó chúng tôi cũng tạo ra các đường đồng mức với khoảng cách 20 mét . Kết quả thật tuyệt vời.

-------
 Source 2: ALOS PALSAR

ALOS stands for Advanced Land Observing Satellite, a satellite also known as DAICHI, and it is a Digital Surface Model (DSM) with 30 meters horizontal resolution at global coverage. PALSAR was one of three instruments on the satellite. You may visit their official website at http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/index.htm to read all information and technical details about the project.

The data sets are freely available for you to download, with which you may produce smooth and credible DEMs.

There are various ways to get the data from ALOS PALSAR. One way is to go to their website and register as a new user at http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/aw3d30/registration.htm. You may follow the overall procedure by confirming your email address and signing in with your password. After registration, you may search for your area of interest and download the data at http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/aw3d30/
or http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/aw3d30/data/index.htm.

You may see an exhaustive list of all of their available data at their Dataset Homepage at http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/dataset/dataset_index.htm.

One more convenient way to get ALOS PALSAR data, which we tested and recommend, is to visit Vertex, the Alaska Satellite Facility’s data portal for remotely sensed imagery of the Earth at https://vertex.daac.asf.alaska.edu/ (pic 2).

You will have to follow the overall procedure to register and create your new credentials and after that, you may select your area of interest on the map provided, and then select to download the data in ALOS PALSAR format by checking the correspondent box (pic 3).

We did the same thing for the area of Matterhorn and loaded the DEM on QGIS, from which we also created contour lines with 20 meters intervals (pic 04). The results are awesome.

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: