Tài liệu kỹ thuật

Download Mô hình độ cao kỹ thuật số DEM với 10 nguồn tài nguyên miễn phí - Nguồn 1: Aster

25/03/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Chúng ta đang sống trong Thế giới 3D và các nhà lập bản đồ chúng ta, trong hầu hết các trường hợp, cần các Mô hình Độ cao và Bề mặt Kỹ thuật số chính xác và đáng tin cậy. Một số nhà lập bản đồ có thể sở hữu máy bay của riêng họ, do đó có khả năng sản xuất DEM của riêng họ, trong khi phần lớn chúng ta chắc chắn cần biết cách lấy dữ liệu đó từ các nguồn đáng tin cậy khác nhau.

Chúng tôi đã tìm kiếm và đánh giá một số nguồn DEM phổ biến và đáng tin cậy nhất, có sẵn miễn phí trên web, mà chúng tôi trình bày theo các series dưới đây:

Sử dụng nguồn tài nguyên thứ 2: ALOS PALSAR

Sử dụng nguồn tài nguyên thứ 3: SRTM

------
Sử dụng nguồn tài nguyên thứ 1: ASTER

ASTER là từ viết tắt của Máy đo bức xạ phản xạ và phát xạ nhiệt trong không gian nâng cao. ASTER là một nỗ lực hợp tác giữa NASA, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) và Hệ thống Vũ trụ Nhật Bản (J-Spaceystems). ASTER là Mô hình độ cao kỹ thuật số (DEM) và nó được sử dụng để tạo bản đồ chi tiết về nhiệt độ bề mặt đất, độ phản xạ và độ cao, như bạn có thể thấy trên trang web chính thức của họ.

Bạn có thể đọc tất cả thông tin chi tiết về công nghệ ứng dụng đằng sau ASTER hoặc cách họ tạo ra DEM tuyệt đẹp này tại trang web chi tiết https://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp.

Vào tháng 4 năm 2016, tất cả các sản phẩm dữ liệu ASTER được cung cấp miễn phí cho tất cả người dùng, do đó bất kỳ cảnh nào và tất cả các sản phẩm có nguồn gốc đều có thể được đặt hàng bởi bất kỳ ai. Có một số cách để lấy dữ liệu ASTER, được liệt kê tại trang web tương ứng https://asterweb.jpl.nasa.gov/data.asp mà từ đó bạn có thể chọn cách phù hợp nhất với mình!
Đây là một số trang chúng tôi muốn giới thiệu:
● NASA Reverb https://reverb.echo.nasa.gov/reverb/
● Earth Explorer https://earthexplorer.usgs.gov/
● Global Data Explorer https://gdex.cr.usgs.gov/gdex/

Với sự hỗ trợ của EarthExplorer, chúng tôi đã tải xuống dữ liệu DEM cho khu vực miền núi Matterhorn, một đỉnh núi nổi tiếng của dãy Alps ở Thụy Sĩ-Ý, tải nó lên QGIS và tạo một số đường đồng mức với khoảng cách 20 mét để xem nó như thế nào. Như bạn có thể thấy ASTER có thể tạo ra một số kết quả khá hài lòng hình dưới đây:


ASTER DEM cung cấp độ phân giải 90 mét cho gần 80% Globe, với độ phân giải 30 mét ở Hoa Kỳ. Một nhược điểm đã nêu là trong một số trường hợp nhất định, nó có thể chứa các biến dạng trong các khu vực có mây bao phủ.

--------

10 Sources to Download Free DEM – Digital Elevation Model
We live in a 3D World and us cartographers, in most circumstances, need accurate and reliable Digital Elevation and/or Surface Models. Some may possess their own airplane, thus being capable of producing their own DEMs, while the vast majority certainly need to know how to derive such data from various credible sources.

We searched and assessed some of the most popular and credible DEM sources, available free on the web, which we exhibit at the following paragraphs.

-------
 Source 1: ASTER

The word ASTER is actually an abbreviation and stands for Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer. ASTER is a cooperative effort between NASA, Japan’s Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), and Japan Space Systems (J-spacesystems). ASTER is a Digital Elevation Model (DEM) and it is used to create detailed maps of land surface temperature, reflectance, and elevation, as you may see at their official website .

You may read all the details about the applied technology behind ASTER or how they created this beautiful DEM at their detailed web page https://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp .

In April 2016 all ASTER data products became available at no charge to all users, thus any scene and all derived products can be ordered by anyone. There exist certain ways to get ASTER data, which are listed at the correspondent web page https://asterweb.jpl.nasa.gov/data.asp from which you may select the most suitable to you!
We would recommend:
● NASA Reverb https://reverb.echo.nasa.gov/reverb/
● Earth Explorer https://earthexplorer.usgs.gov/
● Global Data Explorer https://gdex.cr.usgs.gov/gdex/

With the aid of EarthExplorer, we downloaded the DEM data for the mountainous area of Matterhorn, a famous summit of the Swiss-Italian Alps, loaded it to QGIS and generated some contour lines with 20-meter intervals to see how it is. As you can see ASTER may produce some quite satisfying results in this picture:


ASTER DEM provides a 90 meters resolution for almost 80% of the Globe, with a resolution of 30 meters in the United States. One stated drawback is that in certain cases it may contain distortions in cloud covered areas.

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: