Báo cáo

Đồng bằng sông Cửu Long: Quản lý đất nông nghiệp nhiễm mặn sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh

09/06/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát hiện tượng nhiễm mặn đất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” vừa được Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ nghiệm thu, là đề tài nghiên cứu quan trọng góp phần xác lập cơ sở khoa học và các phương pháp ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát xâm nhập mặn đất sản xuất nông nghiệp. Đây là cơ sở đề xuất quy trình giám sát đất nhiễm mặn kết hợp dữ liệu ảnh vệ tinh.

Lập bản đồ số mức độ xâm nhập mặn ứng dụng dữ liệu ảnh vệ tinh quang học Sentinel 2 và Landsat 8

Nhóm nghiên cứu đã tập trung phân tích tình hình xâm nhập mặn đất sản xuất nông nghiệp bằng tư liệu viễn thám kết hợp với dữ liệu đo đạc trực tiếp tại một số vị trí ở khu vực nghiên cứu cho phép để đánh giá mức độ nhiễm mặn của đất sản xuất nông nghiệp ở một khu vực rộng lớn.

Từ kết quả nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu đã đề xuất quy trình giám sát nhiễm mặn đất sản xuất nông nghiệp bằng tư liệu viễn thám có sử dụng các số liệu thực địa về phổ phản xạ của các đối tượng tự nhiên và kết quả phân tích mẫu đất trong phòng thí nghiệm.

Đồng thời, các mẫu đất tại vị trí đo phổ phản xạ của đối tượng cũng được các nhà khoa học của Viện thực hiện phân tích ở trong phòng thí nghiệm để xác định hàm lượng muối tại vị trí đó. Kết quả của quá trình này được thực hiện thông qua phân tích độ mặn của bộ mẫu đất và bộ khóa giải đoán ảnh.

Từ đó, nghiên cứu xây dựng bản đồ các chỉ số phục vụ công tác đánh giá xâm nhập mặn đất sản xuất nông nghiệp một cách gián tiếp; xây dựng bộ bản đồ hiện trạng xâm nhập mặn đất sản xuất nông nghiệp các thời kỳ năm 2016, 2018, 2020 tiếp tục được thực hiện. Kết quả thu được cho thấy việc ứng dụng dữ liệu ảnh vệ tinh quang học Sentinel 2 và Landsat 8 với các mô hình hồi quy được xây dựng từ kênh cận hồng ngoại cho kết quả rất khả quan để xây dựng bản đồ thể hiện mức độ xâm nhập mặn.

Ứng dụng quản lý, dự báo và ứng phó với hiện tượng đất nhiễm mặn ở Việt Nam

Đề tài đã xây dựng được cơ sở khoa học và giải pháp công nghệ cho công tác quản lý, dự báo và ứng phó với hiện tượng đất nhiễm mặn ở Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành khoa học viễn thám, hệ thông tin địa lý và công nghệ thông tin trong nghiên cứu ứng dụng quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu.

Các nhà kho học của Viện đề xuất với Bộ TN&MT tiếp tục xây dựng các dự án sản xuất thử nghiệm để có thể ứng dụng kết quả nghiên cứu này phục vụ rộng rãi cho các khu vực trên cả nước và nghiên cứu tự động hóa các quy trình xử lý tính toán để có thể cung cấp thông tin về mức độ xâm nhập mặn cho các khu vực bị ảnh hưởng theo ngày thu nhận của ảnh vệ tinh Sentinel 2 và Landsat 8.

Kết hợp vệ tinh Radar do ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới

Do tính chất là một nước có khí hậu nhiệt đới, quanh năm có nhiều mây dẫn đến hạn chế trong công tác dùng ảnh vệ tinh quang học để phục vụ xây dựng bản đồ thể hiện mức độ xâm nhập mặn đất sản xuất nông nghiệp, vì vậy cần tiếp tục phát triển nghiên cứu ứng dụng tư liệu ảnh vệ tinh Radar phục vụ công tác nghiên cứu về hiện tượng nhiễm mặn đất sản xuất nông nghiệp để bổ sung cho những ngày mà ảnh vệ tinh quang học không thể đáp ứng được yêu cầu này.

Geolink tổng hợp từ Báo Tài Nguyên và Môi Trường

popup

Số lượng:

Tổng tiền: