Geolink brings together leading experts in the fields of surveying, surveying, mapping, database creation, geographic information systems (GIS), 3D mapping, remote sensing, satellite navigation, with expertise and practical experience in many projects of state agencies, enterprises and NGOs

Counselors 

Scientists, experts, lecturers with more than 15 year of experiences in areas of surveying, measuring, mapping, creating, database building, geographic information system (GIS), 3D map, remote sensing, satellite navigation.

 

 

 

 

Project managers

Master degree with many years of experiences in project management, customer service, solution consulting with a lot of projects for state agencies, enterprises and NGOs

Engineers

Experienced team of engineers, technicians, IT programmers in building applications on both Desktop and Web base 

 

 

 

 

 

 

--------------

 

Geolink tập hợp những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực trắc địa, đo đạc, thành lập bản đồ, tạo lập xây dựng CSDL, Hệ thống thông tin địa lý (GIS), bản đồ 3D, viễn thám, định vị vệ tinh, với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế trong nhiều dự án của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và NGO

Cố vấn

Các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trắc địa, đo đạc, thành lập bản đồ, tạo lập xây dựng CSDL, Hệ thống thông tin địa lý (GIS), bản đồ 3D, viễn thám, định vị vệ tinh

Quản lý dự án

Trình độ thạc sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý dự án, chăm sóc khách hàng, tư vấn giải pháp, với nhiều dự án của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và NGO

Kỹ sư
Đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật, lập trình viên CNTT giàu kinh nghiệm trong xây dựng các ứng dụng trên cả nền tảng Destop và Web

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: