Kiến thức

Định hướng ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý nhà nước

02/02/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Ở Việt Nam, ứng dụng viễn thám là một lĩnh vực công nghệ cao có trình độ khoa học công nghệ hiện đại đạt mức tiên tiến của khu vực và tiếp cận với trình độ tiên tiến trên thế giới, đóng vai trò quyết định trong quản lý nhà nước.

Ưu điểm của ứng dụng viễn thám trong quản lý nhà nước

Ưu điểm của công nghệ là bảo đảm việc xây dựng và cung cấp hạ tầng thông tin không gian khách quan, đầy đủ, chính xác, kịp thời nhằm phục vụ các yêu cầu của quản lý nhà nước về giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường, phát triển kinh tế – xã hội; bảo đảm quốc phòng – an ninh; phòng chống thiên tai; ứng phó với biến đổi khí hậu; Xây dựng hệ thống cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thám thống nhất trên phạm vi cả nước, có năng lực, hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của ngành tài nguyên và môi trường.

Định hướng ứng dụng công nghệ viễn thám quản lý nhà nước

Nhiều ngành ở nước ta đã có tiềm lực công nghệ nhất định để phát triển công nghệ viễn thám, cho phép mở ra ứng dụng trên qui mô lớn để đáp ứng các nhu cầu thực tiễn. 

Nước ta định hướng ứng dụng công nghệ viễn thám đến giai đoạn 2015 đến 2025, sẽ bao gồm ứng dụng và phát triển viễn thám mở rộng trong nhiều lĩnh vực như: quản lý thống nhất biển – hải đảo; tài nguyên nước; khí tượng – thuỷ văn; địa chất – khoáng sản; điều tra quản lý tài nguyên rừng; điều tra, quản lý đất đai; đo đạc – bản đồ; nông nghiệp; thuỷ sản; giám sát và giảm nhẹ thiên tai; giám sát và bảo vệ môi trường; nghiên cứu khoa học; quy hoạch đô thị và thiết kế các công trình kinh tế – kĩ thuật lớn; phục vụ các nhiệm vụ an ninh – quốc phòng.

Quản lý đất đai kết hợp sử dụng công nghệ GIS

Ngành quản lý đất đai bắt buộc phải có những thông tin, dữ liệu về tài nguyên đất một cách chính xác đầy đủ cùng với sự tổ chức sắp xếp và quản lý một cách khoa học chặt chẽ thì mới sử dụng chúng một cách hiệu quả cho nhiều mục đích khác nhau, dữ liệu GIS trong việc quản lý đất đai, trong việc quản lý nguồn tài nguyên sinh thái bền vững và bảo vệ môi trường.

 

Nguồn Geolink tổng hợp từ tainguyenmoitruong, GIS

popup

Số lượng:

Tổng tiền: