Cơ hội

Diễn đàn thế giới Địa không gian 2021 - Chủ đề Cơ sở hạ tầng địa không gian và bộ đôi kỹ thuật số tăng cường nền kinh tế tuần hoàn

06/04/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Giới thiệu về Diễn đàn: 

Diễn đàn Thế giới địa không gian (GWF)

Thời gian: 20-22.10.2021

Địa điểm: Amsterdam, Hà Lan

Trong hơn một thập kỷ qua, Diễn đàn Thế giới địa không gian (GWF) là nền tảng công nghiệp không gian địa lý cao cấp kết nối các chuyên gia và nhà lãnh đạo đại diện cho toàn bộ hệ sinh thái không gian địa lý.

Bản chất hợp tác và tương tác của nó đã khiến GWF trở thành một 'hội nghị của các hội nghị', mang đến trải nghiệm độc đáo, không thể bỏ qua cho các chuyên gia địa không gian trên toàn thế giới.

Gặp gỡ các chuyên gia từ:

 • Chính sách công
 • Cơ quan địa không gian quốc gia
 • Doanh nghiệp khu vực tư nhân
 • Các tổ chức đa phương và phát triển
 • Các tổ chức khoa học và học thuật
 • Người dùng cuối lớn từ chính phủ, doanh nghiệp và dịch vụ tiêu dùng

Chủ đề

“Cơ sở hạ tầng không gian địa lý & Bộ đôi kỹ thuật số: tăng cường nền kinh tế tuần hoàn”
Thế giới ngày nay chạy trên dữ liệu. Nhờ cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4, dữ liệu đã trở thành một mặt hàng toàn cầu hóa phổ biến ở trung tâm của các nền kinh tế và xã hội. Nền kinh tế dữ liệu mới đang thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số giữa các ngành. Tiến bộ hơn nữa và việc áp dụng Trí tuệ nhân tạo, Điện toán đám mây, Internet vạn vật và Phân tích dữ liệu lớn trong các ngành khác nhau đã tạo ra một trong những công cụ đột phá nhất trong Kinh tế dữ liệu được gọi là Bộ đôi kỹ thuật số.

National Digital Twin cần một Cơ sở hạ tầng không gian địa lý mạnh mẽ, nói chung trở thành một công cụ không thể thiếu để phục hồi kinh tế bền vững.

Trọng tâm toàn thể: Chiến lược cơ sở hạn tầng địa không gian thế hệ tiếp theo 

 • Sự chuyển đổi của các Cơ quan Không gian Địa lý Quốc gia sang Kinh tế Dữ liệu
 • Làm thế nào chiến lược Cơ sở hạ tầng địa không gian thế hệ tiếp theo có thể thúc đẩy sự phát triển của National Digital Twin?
 • Làm thế nào để National Digital Twin hỗ trợ không gian địa lý có thể đóng một vai trò nào đó trong việc đạt được tầm nhìn Kinh tế Tuần hoàn?

Chương trình làm việc

 • Các chương trình dựa trên giải pháp
 • Lãnh đạo & Đổi mới Công nghệ
 • Các chương trình phụ tương tác - Bàn tròn, Hội thảo & Đào tạo
 • Kết nối mạng, chiêu đãi & ăn tối
 • Triển lãm và trưng bày công nghệ

Truy cập số

GWF 2021 chủ yếu sẽ là một sự kiện tương tác trực tiếp. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cung cấp quyền truy cập kỹ thuật số vào các chương trình cốt lõi nhất định, vì vậy các đại biểu không thể đi lại vẫn có thể tham dự các buổi thuyết trình và thảo luận trực tuyến.

ĐĂNG KÝ THUYẾT TRÌNH TẠI ĐÂY 

Hạn đăng ký: 30.06.2021

ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẠI ĐÂY

---------------------

Introduction

Geospatial World Forum (GWF)

Time: 20-22.10.2021

Place: Amsterdam, The Netherlands

Deadline: 30 June 2021

For over a decade, Geospatial World Forum (GWF) has been the premium geospatial industry platform that connects professionals and leaders representing the entire geospatial ecosystem.

Its collaborative and interactive nature has made GWF a ‘conference of conferences’, offering unique, unmissable experience to geospatial professionals worldwide.

Meet professionals from:

 • Public policies
 • National geospatial agencies
 • Private sector enterprises
 • Multilateral and development organizations
 • Scientific and academic institutions
 • Large end users from government, businesses and consumer services

Theme
“Geospatial Infrastructure & Digital Twin: Empowering Circular Economy”
Today’s world runs on data. Thanks to the 4th Industrial Revolution, data has become a ubiquitous globalized commodity at the heart of economies and societies. The new Data Economy is driving digital transformation across industries. Further advancement and adoption of Artificial Intelligence, Cloud Computing, Internet of Things and Big Data Analytics in various industries have produced one of the most disruptive tools in Data Economy known as the Digital Twin.

National Digital Twin needs a robust Geospatial Infrastructure, which collectively becomes an indispensable tool for sustainable economic recovery.

Plenary focus: Next generation geospatial infrastructure strategy 

 • National Geospatial Agencies’ transition towards Data Economy
 • How the next generation Geospatial Infrastructure strategy can fuel development of National Digital Twin?
 • How the Geospatial-enabled National Digital Twin can play a role in achieving the Circular Economy vision?

What’s in the Agenda?

 • Solution-Based Programs
 • Technology Leadership & Innovations
 • Interactive Side Programs – Roundtables, Workshops & Trainings
 • Networking, Receptions & Dinner
 • Technology Expo and Showcase

Digital access
GWF 2021 will be primarily a physical event. However, we shall offer digital access to certain core programs, so delegates who are not able to travel can still attend the presentations and discussions online.

SUBMIT YOUR INTEREST TO SPEAK

Deadline: 30 June 2021

REGISTER HERE

Geolink tổng hợp từ geospatialworldforum

popup

Số lượng:

Tổng tiền: