(Tiếng Việt dưới đây)

GeoLink provides technical solutions for constructing 3D &4D digital map (GIS Technology)  in Geology, specifically: 

 1. Drill Hole Planner – Drilling with 3D planning tools including depth, azimuth and positions.
 2. Aquifer Recharge – Determining potential aquifer recharge using steepness of slope and soil permeability
 3.  –Well & Volumetric Data Visualization Creating powerful, fast, customized 3D models with a fusion of geologic data, GIS data, well/borehole data, and point cloud data. 
 4. Plate Wizard Project – Reconstructing converging and diverging plates through geologic time.
 5. Geological Interpretation – Digitizing surficial geology (surface sediments, their morphology and properties) with air photo interpretation and field validation.
 6. Interpreting geomorphological analyses based on their surface and orientation.
 7. Marine Geology – Inventorying marine geology. 
 8. Geomorphology Features – Studying the nature and origin of landforms, including relationships to underlying structures and processes of formation.
 9. Dip and Strike – Plotting dip and strike readings and their geological orientation with rotational symbols.
 10. Digital Rock Engineering – Tunneling underground with attention to existing topography and its surrounding which includes above-ground and underground structures
 11. Aeromagnetic Anomalies – Correlating aeromagnetic anomalies with surface geology in tectonically active region.
 12. Continental Drift – Measuring tectonics plate movement with GPS
 13. Creating full 3D, volumetric models of geology direct from collected data integrating lithology data with surfaces. 
 14. – Mapping the subsurface through Subsurface Mapping well-log data by drillers with standard lithological terms and classification system
 15. Landform Classification – Classifying landforms with qualitative analysis of the surface like summits, passes, convex/concave break lines, crests and more with gvSIG geomorphology tools.
 16. Geologic Structure – Using photogrammetry in inaccessible regions in 2D and 3D cross-sections for geologic structure mapping. 

-----

GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực Địa chất học. Cụ thể là:

 1. Lập kế hoạch 3D trước khi khoan đất - Bằng các công cụ lập kế hoạch 3D bao gồm độ sâu, phương vị và vị trí.
 2. Sự tích trữ nước ngầm - Xác định khả năng tích trữ nước ngầm sử dụng độ dốc và độ thấm của đất
 3. Hình ảnh hóa dữ liệu giếng và khối lượng - Tạo mô hình 3D rõ nét, nhanh chóng, tùy chỉnh với sự kết hợp của dữ liệu địa chất, dữ liệu GIS, dữ liệu giếng / lỗ khoan và dữ liệu các điểm trong không gian (đám mây điểm). 
 4.  Dự án nghiên cứu lớp địa tầng tạo nên bề mặt trái đất- Tái tạo các tầng lớp đá hội tụ và phân tách theo thời gian địa chất.
 5. Sự diễn giải địa chất - Số hóa địa chất bề mặt (trầm tích bề mặt, hình thái và tính chất của chúng) với giải đoán ảnh chụp trên không và xác nhận thực địa.
 6. Diễn giải các phân tích địa mạo dựa trên bề mặt và hướng của chúng. (Địa mạo là các đặc điểm địa hình học và phép đo sâu được tạo ra bởi vật lý, hóa học hoặc các quá trình sinh học hoạt động tại hoặc gần bề mặt Trái Đất).

 7. Kiểm kê địa chất biển (Địa chất biển ).
 8. Đặc điểm địa mạo - Nghiên cứu bản chất và nguồn gốc của địa mạo, bao gồm mối quan hệ của các cấu trúc cơ bản và quá trình hình thành.
 9. Vẽ đồ thị mặt phẳng địa chất - các chỉ số đứt gãy và định hướng địa chất của chúng với các ký hiệu quay. (Strike and Dip formats)
 10. Lập mô hình cấu trúc đá kỹ thuật số - Đào hầm dưới lòng đất với sự chú ý đến địa hình hiện tại và xung quanh bao gồm các cấu trúc trên mặt đất và dưới lòng đất.
 11. Thăm dò đo sự bất thường của từ trường trái đất - xác định phân bố mức độ chứa các vật liệu từ tính của các tầng đất đá, hoặc định vị các khối từ tính, giải đoán ra cấu trúc địa chất và thành phần, tính chất, trạng thái của đất đá trong vùng hoạt động kiến ​​tạo.
 12. Trôi dạt lục địa - Đo sự dịch chuyển quy mô lớn của thạch quyển trái đất (kiến tạo mảng)  bằng GPS
 13. Tạo mô hình thể tích 3D đầy đủ về địa chất trực tiếp từ dữ liệu thu thập kết hợp với dữ liệu vật lý có thể nhìn thấy trên bề mặt đá (dữ liệu thạch học). 
 14. Lập bản đồ lớp đất dưới bề mặt - Lập bản đồ lớp đất dưới bề mặt thông qua dữ liệu nhật ký giếng bằng máy khoan với các thuật ngữ thạch học tiêu chuẩn và hệ thống phân loại
 15. Phân loại địa mạo - Phân loại địa mạo với phân tích định tính bề mặt như đỉnh, đường trượt, đường đứt khúc lồi / lõm, đỉnh bằng các công cụ địa mạo.
 16. Lập bản đồ Cấu trúc địa chất - Sử dụng phép đo quang ở các vùng không thể tiếp cận ở mặt cắt 2D và 3D để lập bản đồ cấu trúc địa chất. (Phép đo ảnh không gian địa lý lục giác)

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: