Cơ hội

ĐHQG Singapore tuyển giảng viên Địa kỹ thuật- Hạn ứng tuyển 31.05.2021

03/04/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Mô tả công việc
Khoa Kỹ thuật Xây dựng & Môi trường, Đại học Quốc gia Singapore (NUS) mời ứng tuyển vào các vị trí giảng viên theo dõi nhiệm kỳ trong ngành Kỹ thuật - Địa kỹ thuật, về các lĩnh vực liên quan đến Phát triển Bền vững Đô thị và Biến đổi Khí hậu. Ứng viên phải có bằng tiến sĩ về kỹ thuật dân dụng, tốt nhất là có nền tảng và kinh nghiệm, nhưng không giới hạn ở một hoặc nhiều chuyên môn về lĩnh vực địa kỹ thuật sau: không gian ngầm, tạo đất, địa vật liệu bền vững và khả năng phục hồi ven biển.

Kỹ năng và kinh nghiệm mong muốn
Các kỹ năng và kiến ​​thức bổ sung về phân tích dữ liệu và học máy sẽ rất có lợi. Kinh nghiệm ngành và trình độ chuyên môn có liên quan (ví dụ: kỹ sư chuyên nghiệp) sẽ được ưu tiên xem xét. Mở đầu là ở cấp độ Trợ lý Giáo sư hoặc Giảng viên. Các ứng viên có trình độ đặc biệt tốt có thể được xem xét ở cấp Phó Giáo sư.

Kinh nghiệm sau tiến sĩ là một lợi thế. Ứng viên thành công phải có khả năng giảng dạy hiệu quả bằng tiếng Anh ở cả cấp độ đại học và sau đại học và phát triển một chương trình nghiên cứu tích cực

Về Đại học quốc gia Singapore (NUS)
NUS cung cấp thù lao cạnh tranh quốc tế, hỗ trợ tái định cư và các lợi ích khác. Các giảng viên mới được tuyển dụng có đủ điều kiện được nhận trợ cấp khởi nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập nghiên cứu và phát triển của họ trong NUS. Chi tiết về các điều khoản và lợi ích có trên http://www.nus.edu.sg/careers/whatyougettoenjoy.html

Các ứng viên quan tâm nên gửi sơ yếu lý lịch chi tiết của họ, bản sao bảng điểm, tuyên bố về sở thích nghiên cứu và giảng dạy và mục tiêu nghề nghiệp, và tên của ba người tham khảo cho:

Search Committee

Department of Civil & Environmental Engineering

National University of Singapore

Block E1A, #07-03

1 Engineering Drive 2

Singapore 117576

E-mail: ceesec@nus.edu.sg

Thông tin thêm về Khoa Kỹ thuật Xây dựng & Môi trường có tại: http://www.eng.nus.edu.sg/cee/. Ngày đóng hồ sơ là ngày 31 tháng 5 năm 2021. Chỉ những ứng viên lọt vào danh sách mới được thông báo.

Lĩnh vực nghiên cứu
Công trình dân dụng
Kỹ thuật địa chất
Địa chấn & Kiến tạo

---------

Faculty Positions in Geotechnical Engineering

Job description
The Department of Civil & Environmental Engineering, National University of Singapore (NUS) invites applications for tenure-track faculty positions in Geotechnical Engineering, on areas related to Urban Sustainable Development and Climate Change. The candidate should hold a doctorate in civil engineering, preferably with background and experience in, but not limited to, one or more of the following geotechnical domain expertise: underground space, land creation, sustainable geo-materials and coastal resilience.

Desired skills and experience
Additional skills and knowledge in data analytics and machine learning will be highly advantageous. Relevant industry experience and professional qualifications (e.g. professional engineer) will be considered favorably. The opening is at the Assistant Professor or Lecturer level. Exceptionally well qualified applicants may be considered at the Associate Professor level.

Postdoctoral experience is highly desirable. The successful candidate must be able to teach effectively in English at both undergraduate and graduate levels and develop an active research programme

About the employer
NUS offers internationally competitive remuneration, relocation assistance and other benefits. Newly recruited tenurable faculty members are eligible for start-up grants to facilitate the establishment of their research and development in NUS. Details of terms and benefits are available on http://www.nus.edu.sg/careers/whatyougettoenjoy.html

Interested candidates should send their detailed curriculum vitae, copies of transcripts, statements of research and teaching interests and professional goals, and the names of three referees to:

Search Committee

Department of Civil & Environmental Engineering

National University of Singapore

Block E1A, #07-03

1 Engineering Drive 2

Singapore 117576

E-mail: ceesec@nus.edu.sg

Further information on the Department of Civil & Environmental Engineering is available at: http://www.eng.nus.edu.sg/cee/. The closing date for applications is 31th May 2021. Only shortlisted candidates will be notified.

Areas of Research
Civil Engineering
Geological Engineering
Seismology & Tectonics

Geolink tổng hợp từ Researchgate

popup

Số lượng:

Tổng tiền: