Cơ hội

[ĐH Oxford- Anh] Học bổng Tiến sĩ Khoa học nghiên cứu về gió ngoài khơi- Hạn đăng ký 16.04.2021

30/03/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Đại học Oxford - Vương quốc Anh - Khoa khoa học kỹ thuật đang tuyển nghiên cứu sinh Tiến sĩ khoa học dự án "Phương pháp thực nghiệm để đo động và mô hình hóa các cấu trúc gió ngoài khơi" với học bổng hấp dẫn kéo dài trong 4 năm.

Người hướng dẫn: Giáo sư Ross McAdam

Mô tả công việc

Dự án này liên quan đến việc thử nghiệm mô hình quy mô phòng thí nghiệm để đo lường và dự đoán hành vi cấu trúc động lực của gió ngoài khơi. Điều mới mẻ trong dự án bắt nguồn từ việc sử dụng thiết bị đo đạc chất lượng cao (bao gồm máy đo gia tốc và máy đo biến dạng sợi quang) để đo phản ứng động lực học của các cấu trúc gió ngoài khơi quy mô phòng thí nghiệm được gắn trên nền tảng địa kỹ thuật chính xác về mặt vật lý.

Trong phạm vi tổng thể này sẽ có các cơ hội để phát triển dự án trong các lĩnh vực, chẳng hạn như (i) Thử nghiệm và mô tả đặc tính của động lực tuabin gió ngoài khơi quy mô phòng thí nghiệm, để cung cấp dữ liệu chuẩn cho các phương pháp tiếp cận phát triển mô hình, xác nhận và giám sát độ bền kết cấu; (ii) Hiệu chỉnh và xác định các đặc tính nền địa kỹ thuật bằng cách sử dụng các kết quả thí nghiệm và mô hình số; (iii) Phát triển và xác nhận mô hình đối với các tác động quan trọng, chẳng hạn như cọ rửa nền, khối lượng thêm đất và giảm chấn; (iv) Xác nhận chéo các phương pháp tiếp cận mô hình so với các phép đo thực địa quy mô đầy đủ về hành vi động lực của gió ngoài khơi.

Các ứng cử viên thể hiện tiềm năng cho thử nghiệm chất lượng cao trong phòng thí nghiệm, với sự đánh giá cao về mô hình động lực học kết cấu, sẽ được tìm kiếm. Dự án đóng góp vào khu vực mới nổi đang được phát triển tại Oxford, các phương pháp xác định theo hướng dữ liệu hiện trường có thể cung cấp phản hồi quan trọng về thiết kế nền tảng tuabin gió ngoài khơi. Người nộp đơn sẽ tham gia một nhóm lớn mạnh gồm các sinh viên, học giả và các đối tác công nghiệp gió ngoài khơi, nhằm mục đích tích hợp các mô hình động lực cấu trúc và địa kỹ thuật mới nhất để cải thiện thiết kế tuabin gió ngoài khơi.

Ứng viên thành công sẽ là thành viên của Trung tâm Đào tạo Tiến sĩ về Hệ thống và Cấu trúc Năng lượng Gió và Biển (WAMESS CDT) do EPSRC tài trợ (WAMESS CDT), là sự hợp tác giữa các trường Đại học Strathclyde, Oxford và Edinburgh. 

Điều kiện ứng tuyển
Chương trình sinh viên này được tài trợ bởi WAMESS CDT và chỉ dành cho sinh viên được phân loại Home / ROI. Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết tại đây trong tab “Fee Status”.

Giá trị học bổng
Học phí khóa học sẽ được chi trả ở mức quy định cho sinh viên Home / ROI (hiện tại là £ 8290 / p.a.) và một khoản phụ cấp (trợ cấp duy trì miễn thuế) sẽ được trả theo mức nâng cao áp dụng cho sinh viên WAMESS CDT (hiện tại là £ 18508 / a.).

Yêu cầu ứng viên
Các ứng viên tiềm năng sẽ được đánh giá dựa trên mức độ đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Bằng danh dự hạng nhất hoặc hạng hai về kỹ thuật tổng hợp, kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật cơ khí hoặc các ngành liên quan khác như vật lý hoặc toán học ứng dụng
 • Kỹ năng toán học xuất sắc
 • Hiểu biết sâu sắc về cơ học
 • Khả năng thực hiện lập trình khoa học (ví dụ: trong Matlab, Python, Fortran hoặc C / C ++)
 • Kỹ năng giao tiếp viết và nói xuất sắc bằng tiếng Anh
 • Các kỹ năng sau đây là mong muốn nhưng không cần thiết: Kinh nghiệm trước đây về thử nghiệm trong phòng thí nghiệm độngKinh nghiệm trước đây về thiết kế nền tảng địa kỹ thuật và / hoặc mô hình kết cấu

Thủ tục nộp đơn
Những thắc mắc không chính thức được khuyến khích và nên gửi đến Giáo sư Ross McAdam (ross.mcadam@eng.ox.ac.uk). Vui lòng trích dẫn 21ENGCI_RM trong tất cả các thư từ.

Các đơn xin chính thức phải được thực hiện bằng Mẫu Đơn Đăng ký Sau Đại học trực tuyến có thể truy cập thông qua trang khóa học WAMESS CDT (nhấp vào nút “Nộp đơn” trên tab “Cách Nộp đơn”). Khi điền vào các trường của Mẫu Đơn Đăng ký Sau Đại học, vui lòng tuân theo hướng dẫn sau đây.

Trên tab "Khóa học":

Lĩnh vực đề xuất và tên dự án nghiên cứu: Phương pháp thực nghiệm đo động và mô hình hóa các cấu trúc gió ngoài khơi
Trên tab "Tài trợ":

Bạn có đăng ký (các) cuộc thi dành cho sinh viên được quảng cáo không: Có
Mã tham chiếu được tư vấn: 21ENGCI_RM
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2021

Ngày bắt đầu: ngày 4 tháng 10 năm 2021

----------

Research Studentship in Offshore Wind

The Department of Engineer Science  - University of Oxford announced the recruitment of D.Phil Candidate Project "Experimental Methods for Dynamic Measurement and Modelling of Offshore Wind Structures: with an attractive salary during 4 years.

Supervisor: Professor Ross McAdam

Job description

This project is concerned with laboratory scale model testing to measure and predict offshore wind dynamic structural behaviour. Novelty in the project stems from the use of high-quality instrumentation (including accelerometers and fibre optic strain gauging) to measure the dynamic response of laboratory scale offshore wind structures mounted on physically accurate geotechnical foundations.

Within this overall scope there will be opportunities to develop the project in areas, such as (i) Experimental testing and characterisation of laboratory scale offshore wind turbine dynamics, to provide benchmark data for model development, validation and structural health monitoring approaches; (ii) Calibration and identification of geotechnical foundation properties using experimental results and numerical modelling; (iii) Model development and validation for critical effects, such as foundation scouring, soil added-mass and damping; (iv) Cross-validation of modelling approaches against full scale field measurements of offshore wind dynamic behaviour.

Candidates demonstrating potential for high quality laboratory testing, with an appreciation for modelling of structural dynamics, are sought. The project contributes to the emerging area under development at Oxford, of field data driven identification methods that can provide critical feedback on offshore wind turbine foundation design. The applicant will join a strong team of students, academics and offshore wind industrial partners, aiming to integrate the latest geotechnical and structural dynamics models to improve offshore wind turbine design.

The successful applicant will be a member of the EPSRC-funded Centre for Doctoral Training in Wind and Marine Energy Systems and Structures (WAMESS CDT), which is a collaboration between the Universities of Strathclyde, Oxford and Edinburgh. 

Eligibility

This studentship is funded by the WAMESS CDT and is open to Home/ROI classified students only. Further details can be found here under the “Fee Status” tab.

Award Value

Course fees will be covered at the level set for Home/ROI students (currently £8290 p.a.) and a stipend (tax-free maintenance grant) will be paid at the enhanced rate applicable to WAMESS CDT students (currently £18508 p.a.).

Candidate Requirements

Prospective candidates will be judged according to how well they meet the following criteria:

 • A first class, or strong upper second class, honours degree in general engineering, civil engineering, mechanical engineering, or other relevant discipline such as physics or applied mathematics

 • Excellent mathematical skills

 • Strong understanding of mechanics

 • Ability to undertake scientific programming (e.g. in Matlab, Python, Fortran or C/C++)

 • Excellent written and spoken communication skills in English

The following skills are desirable but not essential:

 • Previous experience of dynamic laboratory testing

 • Previous experience of geotechnical foundation design and/or structural modelling

Application Procedure

Informal enquiries are encouraged and should be addressed to Professor Ross McAdam (ross.mcadam@eng.ox.ac.uk). Please quote 21ENGCI_RM in all correspondence.

Formal applications are to be made using the online Graduate Application Form that is accessible through the WAMESS CDT course page (click the “Apply” button on the “How to Apply” tab). When filling out the fields of the Graduate Application Form, please observe the following guidance.

On the “Course” tab:

 • Proposed field and title of research project: Experimental Methods for Dynamic Measurement and Modelling of Offshore Wind Structures

On the “Funding” tab:

 • Are you applying for an advertised studentship competition(s): Yes

 • Advertised reference code: 21ENGCI_RM

Application deadline: 16th April 2021

Start date: 4th October 2021

popup

Số lượng:

Tổng tiền: