Cơ hội

[ĐH Newcastle - Anh] Học bổng tiến sĩ Địa lý vật lý nghiên cứu về footprints ở Việt Nam- Hạn đăng ký 31.03.2021

23/03/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Đại học Newcastle - Vương quốc Anh đang dành 1 suất học bổng hấp dẫn trị giá 15.285 bảng Anh/1 năm cho chương trình nghiên cứu sinh Tiến sĩ Địa lý Vật lý - "Xác định các dấu chân hình thái của các hoạt động con người ở đồng bằng sông Hồng, Việt Nam" trong suốt 3 năm.

Giảng viên hướng dẫn: Tiến sĩ Christopher Hackney, Tiến sĩ Andy Large

Hạn đăng ký: Thứ Tư, ngày 31 tháng 3 năm 2021 

Ngày bắt đầu và thời lượng: Tháng 9 năm 2021 trong 3 năm.

Tổng quan
Các hoạt động của con người như xây dựng đập thủy điện, khai thác cát ven sông và các công trình kiểm soát lũ lụt đã dẫn đến những thay đổi lớn đối với thủy văn, chế độ phù sa và hệ quả lũ lụt của nhiều hệ thống sông trên thế giới. Kết quả là, lượng phù sa giảm, rạch đáy và sụt lún đồng bằng đang ảnh hưởng đến các dịch vụ hệ sinh thái xã hội mà các vùng đồng bằng cung cấp. Mặc dù các dấu hiệu hình thái học của những tác động do con người gây ra này đã được định lượng tốt, ở nhiều lưu vực, tác động tổng hợp hoặc cộng hưởng của các hoạt động riêng lẻ này khó có thể phân biệt được và vì vậy các chiến lược can thiệp và khắc phục vẫn còn chưa hiệu quả.

Nghiên cứu sinh tiến sĩ sẽ kết hợp thu thập dữ liệu thực địa có độ phân giải cao và hình ảnh vệ tinh để giải mã các dấu hiệu hình thái phức hợp của các hoạt động của con người trên lưu vực sông Hồng ở miền Bắc Việt Nam. Dự án sẽ cung cấp bộ dữ liệu đầu tiên mô tả chi tiết sự phân bố không gian và phạm vi tiếp cận của các hành động của con người đối với hình thái của lưu vực sông Hồng, và các tác động kết quả đối với lượng phù sa và tính sẵn có của đồng bằng. Dấu chân hình thái, hoặc chữ ký, cho mỗi hoạt động sẽ được xác định cho các điểm tiếp cận chính ở đồng bằng để giúp xác định các kế hoạch quản lý đồng bằng bền vững. Dự án này sẽ được hưởng lợi đáng kể từ việc tích hợp với Trung tâm vùng sống của UKRI GCRF và nghiên cứu sinh sẽ có thể sử dụng mạng lưới nghiên cứu rộng khắp trong Trung tâm và hưởng lợi từ hoạt động hiện trường của Trung tâm liên tục ở đồng bằng sông Hồng về hậu cần và các bộ dữ liệu bổ sung như chúng xuất hiện thông qua hoạt động của Trung tâm GCRF.

Điều kiện
Ứng viên phải có bằng Thạc sĩ hoặc tương đương.

Hướng dẫn nộp đơn
Bạn phải đăng ký thông qua hệ thống đăng ký sau đại học trực tuyến của Trường. Để làm điều này, hãy chọn 'Đăng ký ngay bây giờ'

Tất cả các lĩnh vực liên quan phải được đáp ứng, nhưng các trường được đánh dấu hoa thị màu đỏ phải được hoàn thành. Thông tin sau đây sẽ giúp chúng tôi xử lý đơn đăng ký của bạn. Bạn sẽ cần đến:

  • Nhập mã chương trình 8201F vào chương trình phần học
  • Chọn ''Tiến sĩ Địa lý Vật lý - Địa lý như một Khoa học'' làm chương trình nghiên cứu
  • Nhập mã học sinh GPSNA5 vào trường tham chiếu học sinh / đối tác.

Ứng viên nên cung cấp một CV, một đề xuất nghiên cứu lên đến 750 từ, một tuyên bố cá nhân dài một trang và thông tin chi tiết về hai ngươi tham khảo.

Liên hệ
Christopher.hackney@ncl.ac.uk

gps.pgr@ncl.ac.uk

Ghi chú tài trợ
Toàn bộ học phí theo tỷ lệ quy định của Gia đình hoặc Quốc tế cộng với khoản trợ cấp duy trì hàng năm tương đương với Mức chi tiêu tối thiểu cho Tiến sĩ Quốc gia (hiện tại cho năm 2020/21, mức này là 15.285 bảng Anh) trong suốt 3 năm. Có sẵn nguồn kinh phí bổ sung đáng kể để trang trải chi phí nghiên cứu bao gồm cả việc đi lại trong nước, quốc gia và quốc tế (hội nghị và trao đổi).

-------------

NUAcT PhD in Physical Geography – Identifying the morphological footprints of anthropogenic activities in the Red River delta, Vietnam

Name of supervisor(s)
Dr Christopher Hackney and Professor Andy Large, School of Geography, Politics and Sociology

Deadline: March 31, 2021

Sponsor
Newcastle University (NUAcT fellowship)

About the Project
Number of awards 1

Start date and duration
September 2021 for 3 years.

Overview
Human activities such as hydropower dam construction, riverine sand extraction and flood control structures have resulted in major changes to the hydrology, sediment regimes and flood dynamics of many of the world’s river systems (Dunn et al., 2019; Grill et al., 2019). As a result, reduced sediment loads, bed incision and delta sinking are affecting the social-ecosystem services that delta regions provide. Although the morphological signatures of these anthropogenic impacts are well quantified (Skalak et al., 2013; Gibson and Shelley, 2020; Hackney et al., 2020), in many catchments the compounding or synergistic impacts of these individual activities are hard to disentangle and so intervention and remediation strategies remain poorly targeted.

This PhD will combine high-resolution field data collection and satellite imagery to unpick the compound morphological signatures of anthropogenic activities on the Red River catchment in northern Vietnam. The project will provide the first dataset detailing the spatial distribution and reach of human actions on the morphology of the Red River catchment, and resultant impacts on sediment load and availability to the delta. Morphological footprints, or signatures, for each activity will be identified for key reaches in the delta to help define sustainable delta management plans. This project will benefit substantially from integration with the UKRI GCRF Living Deltas Hub and the PhD student will be able to use the extensive research network in the Hub and benefit from ongoing Hub field activity in the Red River delta in terms of logistics and additional datasets as they emerge through the GCRF Hub’s activity.

Eligibility Criteria
The successful applicant must have a Masters qualification or equivalent.

How to apply
You must apply through the University’s  online postgraduate application system
. To do this select ‘Apply now’ 

All relevant fields should be completed, but fields marked with a red asterisk must to be completed. The following information will help us to process your application. You will need to:

  • insert the programme code 8201F in the programme of study section
  • select ‘PhD Physical Geography – Geography as a Science’ as the programme of study
  • insert the studentship code GPSNA5 in the studentship/partnership reference field.

Applicants should provide a CV, a research proposal of up to 750 words, a one-page personal statement and the details of two referees.

Contact
Christopher.hackney@ncl.ac.uk

gps.pgr@ncl.ac.uk

Funding Notes
Full tuition fees at the Home or International rate plus an annual maintenance grants equivalent to the National Minimum Doctoral Stipend (currently for 2020/21 this is £15,285) across 3 years. Significant additional funding is available to cover research costs including local, national and international travel (conferences and exchanges).

popup

Số lượng:

Tổng tiền: