Cơ hội

[ĐH Mỏ Địa chất HN] Hội thảo Công nghệ địa không gian và Tài nguyên thiên nhiên

08/09/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Gần đây, các dạng tài nguyên trái đất chính như năng lượng, kim loại, phi kim loại, nước, đất - và những tác động mà việc sử dụng tài nguyên gây ra đối với môi trường Trái đất đang là một vấn đề cấp bách hiện đang được toàn thế giới quan tâm. Công nghệ không gian địa lý và sự phát triển nhanh chóng của nó đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý tài nguyên Trái đất và giám sát môi trường Trái đất. Trong bối cảnh đó, Hội thảo quốc tế 2022 về Công nghệ địa không gian và Tài nguyên Trái đất (GTER 2022) sẽ được tổ chức tại Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội (HUMG), một cơ sở giáo dục hàng đầu với 55 năm kinh nghiệm đào tạo, giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Công nghệ địa không gian và tài nguyên Trái đất, Mỏ, Địa chất, v.v., vào tháng 10 năm 2022.

GTER 2022 được kỳ vọng sẽ là cơ hội tốt để tất cả những người tham gia khám phá đất nước Việt Nam xinh đẹp của chúng ta với những địa điểm du lịch nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, Sapa, Tràng An. Bạn chắc chắn sẽ có một thời gian tuyệt vời với đất nước đẹp như tranh vẽ của chúng tôi, con người hiếu khách và thời tiết thuận lợi ở đây.

Chúng tôi hoan nghênh các bài báo đầy đủ của bạn về các vấn đề liên quan cốt lõi và sự tham gia của bạn tại GTER 2022 có thể dưới các bài thuyết trình riêng lẻ, thảo luận bàn tròn và áp phích. Tất cả các bài được chấp nhận sẽ có trong 2 cuốn sách do nhà xuất bản SPRINGER và ELSEVIER xuất bản. Bên cạnh đó, 30 bài báo xuất sắc nhất sẽ được chọn để xuất bản trên tạp chí được xếp hạng trong Scopus hoặc Web of Scicence.


Đăng ký tại đây: http://gter2022.humg.edu.vn/registration
Mời viết bài: http://gter2022.humg.edu.vn/call-for-papers

-----

HUMG - GEO-SPATIAL TECHNOLOGIES AND EARTH RESOURCES 2022

Recently, major types of of earth resources such as energy, metallic, non-metallic, water, soil - and the impacts that resource usage has on the Earth environment are a currently crictical issue of worldwide interest. Geo-spatial technology and its rapid progression play a pivotal role in managing Earth resoures and monitoring the Earth environment. In this context,The 2022 international conference on Geo-spatial Technologies and Earth Resources (GTER 2022) will be held at the Hanoi University of Mining and Geology (HUMG), a leading educational institution with 55-year experience of higher education, training and scientific research in the field of Geo-spatial technologies and Earth resources, Mining, Geology etc, in October 2022.

The GTER 2022 is expected to be a good opportunity for all the participants to explore our beautiful country, Vietnam with such famous tourist destinations as Ha Long Bay, Sapa, and Trang An. You will definitely have a great time with our picturesque country, hospitable people and favorable weather here.

We welcome your full papers on the coresponding related issues and your participation at the GTER 2022 may be under individual paper presentations, round table discussions, and posters. All accepted papers will be included in 2 books published by SPRINGER and ELSEVIER publishers. Besides, 30 best papers will be sellected for publishing in a journal which indexed in Scopus or Web of Scicence.
Register here: http://gter2022.humg.edu.vn/registration
Call for paper: http://gter2022.humg.edu.vn/call-for-papers

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: