Cơ hội

[ĐH Khoa học và công nghệ Hongkong] Tuyển dụng bốn vị trí  sau Tiến sĩ ​​và năm vị trí Tiến sĩ về Tương tác cấu trúc đất để tạo sự ổn định cho cây

30/03/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Tên dự án: Thiết kế một khu rừng đô thị an toàn hơn dưới những cơn bão cực đoan

Mô tả tóm tắt:

Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường của Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (HKUTS) đang tích cực tuyển dụng nhiều vị trí sau tiến sĩ và tiến sĩ để nghiên cứu các vấn đề về độ ổn định của cây bằng cách sử dụng các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu địa kỹ thuật và kết cấu.

Khoa đang tìm kiếm những ứng viên quan tâm đến:
(1) Thử nghiệm thực địa về cơ sinh học cây và neo rễ;
(2) Lập mô hình ly tâm về tương tác giữa đất và rễ;
(3) Mô hình số hóa tương tác giữa đất và rễ;
(4) Mô hình đường hầm gió về tương tác gió-cây-đất-rễ; và
(5) Mô hình động cây phân tích để phân tích dựa trên độ tin cậy
Các vị trí khác nhau yêu cầu các bộ kỹ năng khác nhau; xin vui lòng xem quảng cáo việc làm chi tiết đính kèm để biết thêm thông tin:  JobAdvert-PhD  JobAdvert-PostDoc

Điều kiện tuyển dụng:
Post-doc: Mức lương cạnh tranh và sẽ tương xứng với trình độ và kinh nghiệm. Các phúc lợi ngoài lề bao gồm phúc lợi y tế & nha khoa và nghỉ phép năm sẽ được cung cấp nếu có. Việc bổ nhiệm ban đầu thường được thực hiện theo hợp đồng 1 năm, có thể gia hạn thêm tối đa 3 năm tùy theo kết quả hoạt động và nghiên cứu.
Tiến sĩ: Ứng viên thành công sẽ được cung cấp một suất học bổng nghiên cứu sinh đầy đủ 3 năm (thạc sĩ) hoặc 4 năm (không thạc sĩ), với mức phí hàng tháng là 19,5 nghìn đô la Hồng Kông. Các ứng vien sẽ đăng ký vào Trường Cao học HKUST Fok Ying Tung (pg.ust.hk/landing), và họ dự kiến ​​sẽ hoàn thành chương trình như được nêu trong Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường (prog-crs.ust.hk/pgprog/2020-21/mphil-phd-civl%20), để lấy bằng Tiến sĩ.

Nộp đơn
Các ứng viên quan tâm được mời gửi (i) một lá thư ứng tuyển (<2 trang); (ii) một CV với đầy đủ danh sách công bố; (iii) bằng chứng về trình độ tiếng Anh (chứng chỉ IELTS / TOFEL hợp lệ); (iv) tên của 2 tài liệu tham khảo; (v) bản sao bằng cử nhân, thạc sĩ hoặc / và bằng tiến sĩ và bảng điểm; và (vi) tóm tắt luận văn thạc sĩ (nếu có) cho điều phối viên dự án, Tiến sĩ Anthony Leung (ceanthony@ust.hk).
Các ứng viên lọt vào danh sách sẽ được phỏng vấn (từ xa) bởi các thành viên dự án. Việc xem xét các đơn ứng tuyển sẽ bắt đầu ngay lập tức và tiếp tục cho đến khi các vị trí được lấp đầy. Ngày bắt đầu là tháng 9 năm 2021.

Liên hệ: Để biết thêm thông tin về các vị trí này, vui lòng liên hệ với điều phối viên dự án: Dr Anthony Leung; Email: ceanthony@ust.hk

Về Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường tại HKUST (www.ce.ust.hk): Khoa có 30 giảng viên, giảng dạy khoảng 480 sinh viên đại học và 200 sinh viên nghiên cứu sau đại học. Cung cấp các bằng cấp học thuật về BEng, MSc, MPhil và PhD, chúng tôi thực hiện các chương trình giảng dạy và nghiên cứu toàn diện về các khía cạnh cơ bản và ứng dụng của kỹ thuật dân dụng. Khoa được trang bị cơ sở vật chất nghiên cứu hiện đại và luôn được xếp hạng trong số 20 trường hàng đầu trên thế giới theo Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS.

------------

Four post-doc and five PhD positions in soil-structure interaction for tree stability

Project title: Engineering a safer urban forest under extreme storms

Brief description: 

The Department of Civil and Environmental Engineering of the Hong Kong University of Science and Technology (HKUTS) is actively recruiting multiple post-doc and PhD positions for studying tree stability problems using geotechnical and structural engineering principles and research methods.

We are looking for candidates who are interested in:
(1) Field testing of tree biomechanics and root anchorage;
(2) Centrifuge modelling of soil-root interaction;
(3) Numerical modelling of soil-root interaction;
(4) Wind tunnel modelling of wind-tree-soil-root interaction; and
(5) Analytical tree dynamic modelling for reliability-based analysis
Different positions require different skill sets; please see attached detailed job advert. for more information: JobAdvert-PhD and JobAdvert-PostDoc

Conditions of employments:
Post-doc: Salary is competitive and will be commensurate with qualifications and experience. Fringe benefits including medical & dental benefits and annual leave will be provided where applicable. Initially appointment will normally be made on a 1-year contract, renewable for a maximum of 3 years subject to performance and research output.
PhD: Successful applicants will be offered a full studentship of 3 years (master holder) or 4 years (without master), at a monthly rate of HK$ 19.5k. They will be enrolled in HKUST Fok Ying Tung Graduate School (pg.ust.hk/landing), and they are expected to complete the programme as outlined in the Department of Civil and Environmental Engineering (prog-crs.ust.hk/pgprog/2020-21/mphil-phd-civl%20), in order to earn a PhD degree.

Application:
Interested candidates are invited to send (i) a motivation letter (< 2 pages); (ii) a CV with a full list of publication; (iii) proof of English proficiency (valid IELTS/TOFEL certificates); (iv) names of 2 references; (v) copies of bachelor, master degrees or/and PhD degrees and transcripts; and (vi) abstract of master dissertation (if any) to the project coordinator, Dr Anthony Leung (ceanthony@ust.hk).
Shortlisted applicants will be interviewed (remotely) by project members. Review of applications will begin immediately and continue until the positions are filled. Starting date is Sep 2021.

Contact: For more information about these positions, please contact the project coordinator: Dr Anthony Leung; Email: ceanthony@ust.hk

About Department of Civil and Environmental Engineering at the HKUST (www.ce.ust.hk): The Department has 30 faculty members, teaching about 480 undergraduate students and 200 postgraduate research students. Offering academic degrees in BEng, MSc, MPhil and PhD, we conduct comprehensive teaching and research programmes in basic and applied aspects of civil engineering. The Department is equipped with state-of-the-art research facilities and is ranked consistently among the top 20 in the world according to the QS World University Rankings.

Geolink tổng hợp từ Alertgeomaterials

popup

Số lượng:

Tổng tiền: