Cơ hội

[ĐH FULBRIGHT VIỆT NAM - HCM] NGHIÊN CỨU SINH SAU TIẾN SĨ VỀ BỀN VỮNG MÔI TRƯỜNG

24/12/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Về FSPPM

Trường Quản lý và Chính sách Công Fulbright (FSPPM) là đơn vị học thuật đầu tiên của Đại học Fulbright Việt Nam. Sứ mệnh của FSPPM là thúc đẩy chính sách công và quản lý mang tính chuyển đổi, đổi mới và toàn diện ở Việt Nam và khu vực - thông qua cam kết hướng tới sự xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu và sự tham gia của người dân. Vào tháng 7 năm 2019, FSPPM trở thành tổ chức Đông Nam Á đầu tiên được NASPAA (Mạng lưới các Trường Chính sách Công, Các vấn đề và Quản trị) công nhận.

Vai trò và trách nhiệm

Bất chấp sự đồng thuận của quốc tế về những thành công kinh tế trong những thập kỷ qua, Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều mối đe dọa môi trường hiện hữu. Đô thị hóa nhanh chóng và di cư từ nông thôn ra thành thị, ngày càng phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trong ngành điện, sử dụng phổ cập phương tiện giao thông cá nhân và quy hoạch đô thị kém đã gây ra áp lực lớn lên chất lượng không khí, chất lượng nước và sức khỏe cộng đồng.

Những vấn đề đó đặc biệt nghiêm trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long, nơi địa hình thấp và dễ bị biến đổi khí hậu tạo thêm thách thức cho triển vọng phát triển dài hạn của nó. Tiếp xúc với mực nước biển dâng, xâm nhập mặn, lũ lụt hàng năm và thời tiết khắc nghiệt đã và đang là lực cản liên tục đối với nền kinh tế khu vực mà nông nghiệp và khai thác tài nguyên thiên nhiên vẫn là một phần không thể thiếu trong sinh kế của địa phương.

Những phát triển này không được hỗ trợ bởi hợp tác xuyên biên giới, đặc biệt là liên quan đến việc xây dựng một dòng chảy các nhà máy thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong và mở rộng nông nghiệp nhanh chóng ở hạ lưu vực sông Mekong.

Để tăng cường nghiên cứu và vận động chính sách trong khu vực, Trường Quản lý và Chính sách Công Fulbright đang tìm kiếm hai Nghiên cứu sinh Sau Tiến sĩ cho chương trình 5 năm về bền vững môi trường tại Việt Nam. Nghiên cứu và giảng dạy tại FSPPM dựa trên sự quan tâm và kỹ năng đa dạng của một thành viên đa chức năng. Nghiên cứu sinh phải có các khả năng và trình độ sau:

Phát triển và thực hiện các nghiên cứu đột phá nhằm vào các vấn đề môi trường quan trọng, đặc biệt là ở Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, và xây dựng các phản ứng chính sách phù hợp.
Hỗ trợ cải tiến và cung cấp chương trình giảng dạy cho chương trình Thạc sĩ Chính sách Công hàng đầu, chương trình đầu tiên trong khu vực đã được công nhận từ Mạng lưới các Trường Chính sách Công, Các vấn đề và Hành chính (NASPAA).
Phối hợp với các bên liên quan khác nhau để thúc đẩy các cuộc đối thoại chính sách dựa trên bằng chứng.
Các nhiệm vụ khác

 • Đóng góp vào nỗ lực của nhóm bằng cách chào đón các yêu cầu công việc mới và khác biệt; khám phá các cơ hội mới để nâng cao các dịch vụ của Trường; giúp những người khác hoàn thành kết quả công việc liên quan khi cần thiết.
 • Các nhiệm vụ và trách nhiệm khác do Trưởng khoa phân công có thể được điều chỉnh theo thời gian.

Những gì chúng tôi cung cấp

 • Chúng tôi cung cấp mức lương cạnh tranh, chế độ bảo hiểm cao cấp và chế độ nghỉ phép hàng năm hậu hĩnh.
 • Các nghiên cứu sinh sẽ có cơ hội tham gia vào đội ngũ liên ngành năng động và ngày càng tăng của chúng tôi gồm các nhà kinh tế, nhà thực hành pháp lý và nhà khoa học dữ liệu với tư cách là giảng viên toàn thời gian sau khi hoàn thành thành công dự án.

Bằng cấp
Những gì chúng tôi tìm kiếm ở các ứng viên tiềm năng:

 • Bằng tiến sĩ tính đến thời điểm làm việc trong một lĩnh vực có liên quan như kinh tế, chính sách công, khoa học môi trường hoặc kỹ thuật tập trung vào hệ thống nông nghiệp, nước, sử dụng đất, lâm nghiệp, năng lượng, biến đổi khí hậu, viễn thám, y tế công cộng, dịch tễ học và khoa học máy tính
 • Kỹ năng phân tích định lượng và định tính xuất sắc
 • Kỹ năng giao tiếp tuyệt vời
 • Thể hiện sự quan tâm đến nghiên cứu liên ngành và cộng tác  trên nhiều lĩnh vực
 • Một trình độ tiếng Anh xuất sắc. Thông thạo tiếng Việt là một điểm cộng.

Hướng dẫn nộp đơn

 • Ứng viên quan tâm nên gửi thư xin việc mô tả sở thích của họ, cùng với sơ yếu lý lịch chi tiết, báo cáo thị trường việc làm (nếu có), bảng điểm tốt nghiệp, bằng chứng về hiệu quả giảng dạy (nếu có) và 2-3 thư giới thiệu
 • Các vị trí đang mở cho đến khi được lấp đầy, vui lòng đăng ký trước ngày 30 tháng 1 năm 2022 để được xem xét đầy đủ nhất.

-----

[FULBRIGHT UNIVERSITY VIETNAM: POST-DOCTORATAL FELLOW IN ENVIRONMENTAL SUSTAINAILITY 

About FSPPM

Fulbright School of Public Policy and Management (FSPPM) is the first academic unit of the Fulbright University Vietnam. FSPPM’s mission is to advance transformative, innovative and inclusive public policy and management in Vietnam and the region – through its commitment toward excellence in teaching, research and civic engagement. In July 2019, FSPPM becomes the first Southeast Asian institution to be accredited by NASPAA (Network of Schools of Public Policy, Affairs and Administrations).

Roles and Responsibilities

Despite international consensus on economic successes over the past decades, Vietnam has faced many existential environmental threats. Rapid urbanization and rural-urban migration, increasing reliance on fossil fuels in the power sector, universal use of private transport, and poor urban planning have caused a great pressure on air quality, water quality, and public health.

Those problems are especially severe in the Mekong River Delta, where the low terrain and susceptibility to climate change adds an extra dimension of challenge to its long-term development prospect. Exposure to sea level rises, saline intrusion, annual floods, and extreme weather has been a constant drag on the regional economy whose agriculture and natural resources exploitation remains an integral part of local livelihoods.

These developments are not helped by transboundary cooperation, especially regarding the construction of a cascade of hydropower plants in the upstream Mekong River and rapid agricultural expansion in the Lower Mekong Basin.

To deepen its research and policy advocacy in the region, the Fulbright School of Public Policy and Management is looking for two Post-Doctoral Fellows for a five-year program on environmental sustainability in Vietnam. Research and teaching at FSPPM rely on a diverse interest and skills of a multi-functional fellow. The Fellows are expected to possess the following abilities and qualifications:

Developing and implementing ground-breaking research aiming at critical environmental issues, particularly in the Mekong River Delta of Vietnam, and formulating appropriate policy responses.
Supporting the improvement and delivery of academic curriculum for the flagship Master in Public Policy program, the first program in the region having obtained accreditation from the Network of Schools of Public Policy, Affairs, and Administration (NASPAA).
Collaborating with diverse stakeholders to advance evidence-based policy dialogues.
Other duties

 • Contributing to team effort by welcoming new and different work requirements; exploring new opportunities to enhance the services of the School; helping others accomplish related job results as and where needed.
 • Other tasks and responsibilities assigned by the Dean which may be adjusted from time to time.

What we offer

 • We offer a competitive salary, high-end insurance schemes, and a generous annual leave entitlement.
 • Fellows will have the opportunity to join our growing interdisciplinary and dynamic team of economists, legal practitioners, and data scientists as full-time faculty upon successful completion of the project.

Qualifications
What we look for in prospective candidates:

 • A doctoral degree by the time of employment in a relevant field such as economics, public policy, environmental sciences, or engineering with a focus on agricultural systems, water, land use, forestry, energy, climate change, remote sensing, public health, epidemiology, and computer science
 • Excellent quantitative and qualitative analytical skills
 • Excellent communication skills
 • Demonstrated interest in interdisciplinary research and collaboration across multiple fields
 • An excellent command of English. Fluency in the Vietnamese language is a plus.

Application Instructions

 • Interested candidates should send a cover letter describing their interest, along with a detailed curriculum vitae, a job market paper (if applicable), graduate school transcript, evidence of teaching effectiveness (if any), and 2-3 letters of reference
 • The positions are open until filled, please apply by 30 January 2022 for fullest consideration.

Geolink tổng hợp từ FulBright VN

popup

Số lượng:

Tổng tiền: