Cơ hội

[ĐH FENG CHIA- ĐÀI LOAN] KHÓA HỌC MỞ ONLINE - THÀNH PHỐ THÔNG MINH

20/10/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Công nghệ và Ứng dụng trong Thành phố Thông minh
Với sự phát triển nhanh chóng và trưởng thành của công nghệ thông tin, thiết bị di động và Internet vạn vật (IoT), các công nghệ và ứng dụng của thành phố thông minh trở nên rất quan trọng và cần thiết cho việc ra quyết định trong quy hoạch đô thị, giao thông vận tải và phòng chống thiên tai. Học về công nghệ thành phố thông minh không chỉ đơn giản là học về các khái niệm kỹ thuật. Nó bao gồm nhiều dịch vụ và ứng dụng sáng tạo nhằm nâng cao sự phát triển đô thị và chất lượng cuộc sống. Trong chương trình này, sáu chủ đề chính sẽ được sử dụng để giảng dạy về các tình huống thành phố thông minh hiện nay ở Đài Loan.


Những gì bạn sẽ học
1. Giới thiệu và ứng dụng cho Thành phố thông minh
2. Các nghiên cứu điển hình và phân tích về các ứng dụng Thành phố thông minh trên toàn thế giới
3. Học tập và đánh giá các ứng dụng và chế độ trong các nghiên cứu điển hình của Thành phố thông minh
4. Đánh giá sự phát triển và khả năng ứng dụng Thành phố Thông minh thông qua việc phân công bài tập và nhiệm vụ trên lớp.

Người học mục tiêu
Sinh viên trong nước và quốc tế

Tính năng khóa học
2 chủ đề đầu tiên sẽ dựa trên các khái niệm và lý thuyết về thành phố thông minh. Sinh viên có thể học những ý tưởng cơ bản về kiến ​​trúc và các ứng dụng cốt lõi trong thành phố thông minh. Hậu cần thông minh và phòng chống thiên tai sẽ được trình bày trong chủ đề thứ 3 và thứ 4, chủ đề này sẽ chủ yếu tập trung vào các ứng dụng khoa học và công nghệ có nguồn gốc từ Internet of Things. Các dịch vụ ứng dụng của thành phố thông minh sẽ được thảo luận trong chủ đề thứ 5 và thứ 6. Việc giới thiệu mô hình 3D, UAV, màn hình AR / VR và nhiều thứ khác sẽ được đề cập. Sau bước kia, sinh viên được kỳ vọng sẽ thiết lập một nền tảng vững chắc cho việc tham gia vào các ngành công nghiệp và nghiên cứu của thành phố thông minh trong tương lai.

Đề cương khóa học
Chủ đề1: Giới thiệu về Thành phố thông minh (1)
Chủ đề 2: Giới thiệu về Thành phố thông minh (2)
Chủ đề 3: Internet of Things và ứng dụng của nó
Chủ đề 4: Thành phố thông minh - Giám sát IoT
Chủ đề 5: Mô hình hóa thông tin tòa nhà (BIM) và điều hướng trong nhà
Chủ đề 6: Phân tích dữ liệu và quản lý không gian trong các thành phố thông minh

Chấm điểm
Trắc nghiệm 70%
Bài tập về nhà 30%

 Chứng chỉ hoàn tất

Ngày kết thúc: 31-01-2022

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY: https://courses.openedu.tw/register?course_id=course-v1:FCUx+H+21018&enrollment_action=enroll

-----

[FENG CHIA UNIVERSITY - TAIWAN ] FREE ONLINE COURSE - SMART CITY 
Technology and Application in Smart City
With the rapid and mature development of information technology, portable devices and Internet of Things (IoT), technologies and applications of smart cities become very much important and necessary for decision making in urban planning, transportation and urban disaster prevention. Learning in smart city technologies is far more than learning about the technical concepts. It includes many innovative services and applications that enhance urban development and quality of life. In this program, six major topics will be used to teach the current smart city situations in Taiwan.


What you'll learn
1. Introduction and applications to the Smart Cities
2. Case studies and analysis on worldwide Smart City applications
3. Learning and evaluating the applications and modes in the case studies of Smart City
4. Evaluating the development and possibilities of Smart City application through assigning classwork and tasks.

Target Learners
Domestic and International Students

Course Features
The first 2 topics will be based on the concepts and theories of smart cities. Students can learn the basic ideas of architecture and core applications in smart cities. Smart logistics and disaster prevention will be gone through in the 3rd and 4th topic, which will mainly focus on the scientific and technological applications derived from the Internet of Things. Application services of smart cities will be discussed in the 5th and 6th topic. The introduction of 3D modelling, UAV, AR/VR displays, and many more will be covered. One step after the other one, students are expected to establish a solid foundation for their future entry into smart city industries and research.

Course Syllabus
Topic1: Introduction to Smart Cities(1)
Topic2: Introduction to Smart Cities(2)
Topic3: Internet of Things and its application
Topic4: Smart Cities - IoT Monitoring
Topic5: Building Information Modeling (BIM) and Indoor Navigation
Topic6: Data Analysis and Spatial Management in the Smart Cities

Grading
Quiz 70%
Homework 30%

Certificate of Completion

End Date 2022-01-31

REGISTER HERE

https://courses.openedu.tw/register?course_id=course-v1:FCUx+H+21018&enrollment_action=enroll

Geolink tổng hợp từ Openedu

popup

Số lượng:

Tổng tiền: