Tài liệu kỹ thuật

CỤM KHÔNG GIAN VÀ CHỈ SỐ NGOÀI CỦA TỔNG HỢP ĐỊA CHẤT CÁC YẾU TỐ: NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG TẠI KHU VỰC KHAI THÁC ĐỒNG JUIRUI

15/10/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Tác giả

Tien Thanh NGUYEN, Danh Tuyen VU, Le Hung TRINH, Thi Le Hang NGUYEN

Tóm tắt

Các cụm không gian và các vùng ngoại lai không gian đóng một vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu các mô hình phân bố không gian của dữ liệu địa hóa. Chúng mô tả các tính chất cơ bản của các quá trình khoáng hóa, sự phân bố không gian của các mỏ khoáng sản và nồng độ các nguyên tố quặng trong các huyện khoáng sản.

Trong nghiên cứu này, một phương pháp mới để nghiên cứu các dạng phân bố không gian của dữ liệu đa biến được đề xuất dựa trên sự kết hợp giữa khoảng cách Mahalanobis mạnh mẽ và Moran’s Ii cục bộ. Để xây dựng ma trận không gian, biểu đồ tương quan không gian I của Moran lần đầu tiên được sử dụng để xác định phạm vi. Khoảng cách Mahalanobis mạnh mẽ sau đó được tính toán cho sự liên kết của các phần tử. Cuối cùng, số liệu thống kê Moran’s Ii cục bộ được sử dụng để đo mức độ liên kết không gian và khám phá các dạng phân bố không gian của các liên kết của các nguyên tố Cu, Au, Mo, Ag, Pb, Zn, As và Sb bao gồm các cụm không gian và các ngoại lệ không gian. Các mẫu không gian được phân tích ở sáu tỷ lệ không gian khác nhau (2 km, 4 km, 6 km, 8 km, 10 km và 12 km) cho cả dữ liệu thô và dữ liệu chuyển đổi Box-Cox.

Kết quả cho thấy rằng các khu vực ngoại vi không gian và cụm không gian được xác định bằng cách sử dụng Moran’s Ii địa phương và Mahalanobis mạnh mẽ phù hợp với thực tế khách quan và có sự phù hợp tốt với các mỏ đã biết trong khu vực nghiên cứu.

Link download

https://drive.google.com/file/d/1ysc1JtpSgV54Gpmt3_lhGl-rWXflr-uZ/view?usp=sharing

Về Tác giả - Chuyên gia Geolink

Phó GS. TS Trịnh Lê Hùng là một trong các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên hàng đầu của Geolink có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trắc địa, đo đạc, thành lập bản đồ, tạo lập xây dựng CSDL, Hệ thống thông tin địa lý (GIS), bản đồ 3D, viễn thám, định vị vệ tinh

---------

SPATIAL CLUSTER AND OUTLIER INDENTIFICATION OF GEOCHEMICAL ASSOCIATION OF ELEMENTS: A CASE STUDY IN JUIRUI COPPER MINING AREA 

Authors: 

Tien Thanh NGUYEN, Danh Tuyen VU, Le Hung TRINH, Thi Le Hang NGUYEN

Abstract: 

Spatial clusters and spatial outliers play an important role in the study of the spatial distribution patterns of geochemical data. They characterize the fundamental properties of mineralization processes, the spatial distribution of mineral deposits, and ore element concentrations in mineral districts.

In this study, a new method for the study of spatial distribution patterns of multivariate data is proposed based on a combination of robust Mahalanobis distance and local Moran’s Ii. In order to construct the spatial matrix, the Moran's I spatial correlogram was first used to determine the range. The robust Mahalanobis distances were then computed for an association of elements. Finally, local Moran’s Ii statistics was used to measure the degree of spatial association and discover the spatial distribution patterns of associations of Cu, Au, Mo, Ag, Pb, Zn, As, and Sb elements including spatial clusters and spatial outliers. Spatial patterns were analyzed at six different spatial scales (2km, 4 km, 6 km, 8 km, 10 km and 12 km) for both the raw data and Box-Cox transformed data.

The results show that identified spatial cluster and spatial outlier areas using local Moran’s Ii and the robust Mahalanobis accord the objective reality and have a good conformity with known deposits in the study area.

Link download

https://drive.google.com/file/d/1ysc1JtpSgV54Gpmt3_lhGl-rWXflr-uZ/view?usp=sharing

 About the Author - Geolink's Expert

Assoc. Prof.  - Dr. Trinh Le Hung is one of Geolink's leading scientists, experts, lecturers with more than 15 year of experiences in areas of surveying, measuring, mapping, creating, database building, geographic information system (GIS), 3D map, remote sensing, satellite navigation.

 

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: