(Tiếng Việt dưới đây)

  GeoLink provides technical solutions for constructing digital 3D& 4D maps (GIS Technology) in Park, specifically: 

  1. Trail Planning – Valuing cells to pave out a path that accumulates the least ‘cost’ from a source to a destination.
  2. GPS Tracking – Applying tracking technologies on humans to understand how their movements affect ecosystems in national parks.
  3. Fuzzy Logic – Identifying suitable locations for the construction of parks with relevant experts to determine significance and weighted of criteria.
  4. Biodiversity – Managing biodiversity in parks with smart phones.
  5. Noise Map – Mapping sound levels in parks to show how visitors and wildlife interact with each other and park resources.

  ----

  GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực quản lý công viên. Cụ thể là:

  1. Lên kế hoạch mở đường đi trong công viên - Đánh giá các khu vực để mở ra một con đường tiết kiệm chi phí nhất từ ​​điểm khởi đầu đến điểm kết thúc.
  2. Theo dõi GPS - Ứng dụng công nghệ theo dõi trên con người để tìm hiểu các hoạt động của họ ảnh hưởng đến hệ sinh thái trong các vườn quốc gia.
  3. Logic mờ - Xác định các vị trí thích hợp để xây dựng công viên với các chuyên gia có liên quan, tìm hiểu ý nghĩa và trọng số của các tiêu chí.
  4. Đa dạng sinh học - Quản lý đa dạng sinh học trong công viên bằng điện thoại thông minh.
  5. Bản đồ tiếng ồn - Lập bản đồ mức âm thanh trong công viên biểu thị sự tương tác của khách tham quan và động vật hoang dã đối với tài nguyên của công viên.

   

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền: