Tin tức

CÔNG TY MẸ CỦA MICRODRONES MUA LẠI GEOCUE

17/01/2022 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
GeoCue đã được mua lại từ những người sáng lập bởi mdGroup, chủ sở hữu của Microdrones, với số tiền không được tiết lộ. Với việc mua lại, mdGroup tự định vị để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm phân phối chính xác hỗ trợ bay không người lái bao gồm các đám mây điểm được phân loại và tô màu, tính toán khối lượng và bản đồ đường viền.

Tiên phong trong công nghệ lập bản đồ Lidar trên không, GeoCue chủ yếu phục vụ ngành công nghiệp bản đồ, khảo sát và kỹ thuật của Hoa Kỳ thông qua dòng TrueView gồm UAV Lidar và cảm biến hình ảnh và phần mềm xử lý dữ liệu Lidar, TrueView EVO / LP360. GeoCue thiết kế, phát triển và sản xuất các sản phẩm của mình tại Triana, Alabama và thu được phần lớn doanh thu từ thị trường Hoa Kỳ.

Việc mua lại GeoCue dự kiến ​​sẽ củng cố vai trò lãnh đạo của mdGroup với tư cách là nhà cung cấp các công nghệ khảo sát bằng máy bay không người lái cao cấp và đại diện cho một cột mốc quan trọng khác trong chiến lược một cửa của mdGroup.

Hệ thống hình ảnh trên không được tích hợp đầy đủ
GeoCue gia nhập Microdrones với tư cách là một công ty danh mục đầu tư khác của mdGroup tập trung vào ngành khảo sát trên không. mdGroup hiện giải quyết toàn bộ các nhà khảo sát chuyên nghiệp. Cả hai công ty sẽ tiếp tục phục vụ khách hàng như những gì họ đã tin tưởng và mong đợi. Họ có thể chọn thiết bị khảo sát tích hợp đầy đủ của Microdrones và nền tảng xử lý dữ liệu đám mây mdInfinity hoặc tải trọng GeoCue Lidar và phần mềm máy tính để bàn xử lý dữ liệu EVO / LP360.

Trong thời gian tới, việc mua GeoCue sẽ không mang lại bất kỳ thay đổi rõ ràng nào cho khách hàng của GeoCue hoặc Microdrones. Tuy nhiên, mdGroup nhận thấy lợi ích đáng kể trước mắt trong thương vụ mua lại này cho cả hai công ty. Francois Gerner, Giám đốc tài chính của mdGroup cho biết: “Nó làm phong phú đáng kể chuyên môn tập thể của họ trong công nghệ Lidar trên không, củng cố sự hiện diện của mdGroup tại thị trường Hoa Kỳ và mở ra cánh cửa cho thị trường châu Âu cho các sản phẩm GeoCue”.

Việc mua lại tiếp tục thiết lập mdGroup trở thành nhà cung cấp hàng đầu của thiết bị và phần mềm khảo sát trên không cấp công nghiệp, chất lượng cao và do phương Tây sản xuất. Trong trung và dài hạn, mdGroup mong muốn khách hàng của cả hai công ty sẽ được hưởng lợi từ kết quả của sự hợp tác giữa GeoCue và Microdrones trong lĩnh vực kỹ thuật.

MdLiDAR3000DL từ dòng UAV chuyên gia của Microdrones.

------

PARENT COMPANY OF MICRODRONES ACQUIRES GEOCUE 
GeoCue has been acquired from its founders by mdGroup, the owner of Microdrones, for an undisclosed amount. With the acquisition, mdGroup positions itself to respond to increasing demand for drone-enabled precision deliverables including classified and colourized point clouds, volume calculation and contour maps.

A pioneer in aerial Lidar mapping technology, GeoCue primarily serves the US mapping, surveying and engineering industry through its TrueView line of UAV Lidar and imaging sensors and Lidar data processing software, TrueView EVO/LP360. GeoCue designs, develops and manufactures its products in Triana, Alabama, and derives most of its sales from the US market.

The acquisition of GeoCue is expected to strengthen mdGroup’s leadership as a provider of high-end drone surveying technologies and represents another milestone in the mdGroup's one-stop-shop strategy.

Fully integrated aerial imagery system
GeoCue joins Microdrones as another portfolio company of mdGroup focused on the aerial surveying industry. mdGroup now addresses the full spectrum of professional surveyors. Both companies will continue to serve customers as they have come to trust and expect. They can choose Microdrones' fully-integrated survey equipment and the mdInfinity cloud data processing platform or GeoCue Lidar payloads and EVO/LP360 data processing desktop software.

In the near term, the purchase of GeoCue will not yield any visible change for GeoCue or Microdrones customers. However, mdGroup sees significant immediate benefits in this acquisition for both companies. "It considerably enriches their collective expertise in aerial Lidar technology, consolidates mdGroup’s presence in the US market and opens the door to the European market for GeoCue products," according to Francois Gerner, CFO of mdGroup.

The acquisition further establishes mdGroup as the go-to provider of industrial-grade, high-quality and Western-made aerial surveying equipment and software. In the medium to long term, mdGroup expects customers of both companies to benefit from the outcome of the collaboration between GeoCue and Microdrones in the technical field.

The mdLiDAR3000DL from the Microdrones expert UAV line.

Geolink tổng hợp từ Gim-international

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: