Kiến thức

CÔNG NGHỆ ĐỊA KHÔNG GIAN TIÊN TIẾN ĐÃ THAY ĐỔI CUỘC SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT NHƯ THẾ NÀO? - P2

08/12/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Hệ thống thông tin đồ họa (GIS)
GIS là một hệ thống địa không gian thu thập và lưu trữ dữ liệu liên quan đến các vị trí trên bề mặt Trái đất. Bằng cách nghiên cứu dữ liệu, GIS có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về các mối quan hệ và mô hình không gian. Các hệ thống này có thể sử dụng bất kỳ dữ liệu nào bao gồm vị trí mà người dùng biểu thị là:

 • Vĩ độ và kinh độ
 • Địa chỉ nhà
 • Mã Bưu Chính

Có rất nhiều thông tin mà các chuyên gia có thể so sánh và đối chiếu bằng cách sử dụng GIS. Hệ thống có thể xử lý các dữ liệu sau:

 • Mọi người. Điều này có thể bao gồm trình độ học vấn, dân số hoặc thu nhập.
 • Phong cảnh. Điều này bao gồm vị trí của suối, thảm thực vật và các loại đất khác nhau.
 • Các địa danh. Điều này bao gồm các địa điểm của nhà máy, trường học và trang trại.

Với các ứng dụng phần mềm GIS, các chuyên gia có thể hình dung thông minh không gian địa lý quan trọng. Việc chuyển đổi kỹ thuật số cho phép lập bản đồ GIS nguồn mở. Phần mềm này cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các công cụ cần thiết để tạo bản đồ.

Các dự án như OpenStreetMap và Dự án dữ liệu không gian địa lý mở cho phép thu thập thông tin không gian một cách thuận tiện. Với phần mềm dựa trên GIS, các nhà nghiên cứu hiện có thể:

 • Phác thảo nhân khẩu học của một khu vực của một khu vực
 • Theo dõi sự sẵn có của các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong một khu vực cụ thể theo thời gian
 • Quan sát sự phát triển của cây trồng và phát hiện bất kỳ bằng chứng nào của bệnh
 • Cho biết những thay đổi về môi trường ảnh hưởng như thế nào đến việc bảo tồn một di tích lịch sử

Điều này cũng đóng một vai trò trong thế giới của các phương tiện tự động và hệ thống định vị. Khi lập kế hoạch các tuyến đường, hệ thống GIS tính đến một loạt các yếu tố, như điều kiện giao thông.

Hệ thống GIS tác động đến tiến độ phát triển cơ sở hạ tầng thành phố thông minh. Với dữ liệu định vị phong phú từ GIS, các chính phủ có thể cung cấp dịch vụ nhanh hơn. Họ cũng có thể lập kế hoạch phát triển bền vững.

Một cách sử dụng khác cho hệ thống GIS là phân tích địa không gian. Trong các ngành công nghiệp, các tổ chức đang tìm cách biến dữ liệu lớn thành một lợi thế cạnh tranh. Công nghệ GIS có thể giúp thúc đẩy những nỗ lực này.

Với phân tích địa không gian, người dùng có thể áp dụng dữ liệu địa lý để cải thiện các nỗ lực ra quyết định và giải quyết vấn đề.

Với dữ liệu GIS, mọi người có thể hình dung và phát hiện các xu hướng quan trọng. Dữ liệu này cũng có thể giúp người dùng đưa ra dự đoán và phác thảo báo cáo. Phân tích địa không gian có thể giúp đơn giản hóa các mối quan hệ và hợp lý hóa các quy trình. Doanh nghiệp và các tổ chức khác có thể:

 • Đưa ra những lựa chọn khôn ngoan hơn về việc xây dựng hoặc mở rộng cửa hàng
 • Giảm thiểu rủi ro từ các sự kiện dựa trên vị trí nguy hiểm, như bão mạnh và các thảm họa khác
 • Biết khi nào các thiết bị và thiết bị dựa trên Internet of Things (IoT) đi vào hoặc rời khỏi một khu vực
 • Tạo ứng dụng cho khách hàng để cải thiện trải nghiệm tại cửa hàng của họ
 • Hợp lý hóa hậu cần và cắt giảm chi phí bằng cách chạy các kịch bản định tuyến khác nhau
 • Phát hiện các mô hình hoạt động tội phạm trong một khu vực cụ thể

Những điều này cho thấy những lợi ích của hệ thống không gian địa lý đã ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của nhiều người. Những điều này cũng cho thấy rằng những lợi thế này không chỉ giới hạn trong lĩnh vực khoa học.

----

HOW ADVANCED GEOSPATIAL TECHNOLOGY IS CHANING LIFE ON EARTH - P2

Graphic Information System (GIS)
A GIS is a geospatial system that captures and stores data related to positions on Earth’s surface. By studying data, GIS can help scientists better understand spatial relationships and patterns. These systems can use any data that includes location, which users express as:

Latitude and longitude
Address
ZIP code 
There is a lot of information that professionals can compare and contrast using GIS. The system can process the following data: 

People. This can include education level, population, or income.
Landscape. This includes the location of streams, vegetation, and different types of soil.
Landmarks. This includes sites of factories, schools, and farms.
With GIS software applications, professionals can visualize crucial geospatial intelligence. The digital transformation enabled open-source GIS mapping. This software provided users with access to tools needed to create maps.  

Projects like OpenStreetMap and the Open Geospatial Data Project enabled the convenient collection of spatial information. With GIS-based software, researchers can now: 

Outline a region’s demographics of an area
Monitor the availability of natural resources in a particular region over time 
Observe crop growth and detect any evidence of disease 
Show how environmental changes affect the preservation of a historical site
This also plays a role in the world of automated vehicles and navigation systems. When planning routes, GIS systems account for a wide range of factors, like traffic conditions.  

GIS systems impact the progress of the development of smart city infrastructure. With extensive locational data from GIS, governments can provide services faster. They can also plan sustainable development.  

Another use for GIS systems is geospatial analytics. Across industries, organizations are looking to turn big data into a competitive edge. GIS technologies can help boost these efforts. 

With geospatial 

analytics, users can apply geographic data to improve decision--making and problem-solving efforts.  

With GIS data, people can make visualizations and detect significant trends. This data can also help users make predictions and outline reports. Geospatial analytics can help simplify relationships and streamline processes. Businesses and other organizations can: 

Make wiser choices about building or expanding stores 
Reduce risks from hazardous location-based events, like powerful storms and other disasters 
Know when Internet of Things (IoT)-based devices and equipment enter or leave an area 
Create apps for customers that improve their in-store experiences 
Streamline logistics and cut down costs by running various routing scenarios 
Detect patterns of criminal activity in a particular region
These show that the benefits of geospatial systems have affected the daily lives of many. These also show that these advantages aren’t limited to the scientific field.

Geolink tổng hợp từ Geospatialworld

popup

Số lượng:

Tổng tiền: