Kiến thức

CÔNG NGHỆ ĐỊA KHÔNG GIAN TIÊN TIẾN ĐÃ THAY ĐỔI CUỘC SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT NHƯ THẾ NÀO? - P1

08/12/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Ngày nay, chuyển đổi kỹ thuật số phổ biến rộng rãi trong cuộc sống của mọi người. Những lợi ích do công nghệ tiên tiến mang lại cũng trải dài trên một số ngành công nghiệp.

Trong lĩnh vực kinh doanh, theo dõi bán hàng và các giải pháp khác đang hợp lý hóa các quy trình kinh doanh. Trong khi đó, ngành y tế cũng đang được hưởng những lợi ích do các giải pháp kỹ thuật số mang lại.

Những tiến bộ gần đây trong công nghệ địa không gian cũng đang ảnh hưởng đến sự sống trên Trái đất. Hãy đọc để khám phá những tiến bộ trong công nghệ địa không gian đang giúp ích gì cho con người ngày nay.

Viễn thám
Vệ tinh quan sát Trái đất

Vệ tinh quan sát Trái đất (EO) theo dõi và quan sát Trái đất từ ​​quỹ đạo. Các chính phủ sử dụng những vệ tinh này cho mục đích quân sự, chẳng hạn như hoạt động gián điệp. Các nhà nghiên cứu cũng vận hành các vệ tinh EO cho khí tượng. Những người khác bao gồm giám sát môi trường và đo đạc bản đồ.

Việc sử dụng phổ biến nhất của vệ tinh EO là thu thập hình ảnh vệ tinh của Trái đất. Ngày nay, ngày càng có nhiều vệ tinh quan sát Trái đất được phóng lên vũ trụ. Với nhiều vệ tinh EO hơn, dữ liệu hình ảnh Trái đất có thể truy cập và sẵn sàng hơn.

Các vệ tinh EO không chỉ tăng về số lượng. Những tiến bộ trong công nghệ đang cho phép các nhà nghiên cứu cải thiện dữ liệu mà vệ tinh có thể thu thập.

Vào tháng 9, một công ty hàng không vũ trụ của Trung Quốc đã phóng vệ tinh EO siêu kính. Học viện Công nghệ tàu bay không gian Thượng Hải (SAST) đã phát triển tàu Gaofen 5 (02).

Máy chụp ảnh siêu cận âm nâng cao (AHSI) cho phép vệ tinh quan sát hàng trăm kênh ánh sáng hẹp. Các kênh này trải dài từ tia cực tím đến tia hồng ngoại sóng dài. Điều này cho phép vệ tinh xác định thành phần vật lý - hóa học của các đối tượng trong ảnh. Vệ tinh có bảy máy ảnh và cảm biến để thu thập không gian, phóng xạ và quang phổ.

Mục tiêu là để thúc đẩy các nỗ lực bảo vệ môi trường của đất nước bằng cách sử dụng hình ảnh vệ tinh. Gaofen 5 (02) cũng nhằm mục đích cải thiện việc giám sát tài nguyên thiên nhiên và phòng chống thiên tai của Trung Quốc. Gaofen 5 (02) chứng minh rằng viễn thám vệ tinh tiếp tục phát triển như một công cụ giám sát Trái đất và một nguồn dữ liệu cho khoa học hệ thống Trái đất.

LIDAR

Phát hiện và đo ánh sáng (LIDAR) là một quá trình viễn thám sử dụng ánh sáng để đo khoảng cách đến Trái đất. Sử dụng các xung ánh sáng, LIDAR cung cấp dữ liệu ba chiều về hình dạng của Trái đất. Nó cũng cung cấp thông tin về đặc điểm bề mặt của hành tinh.

Một thiết bị LIDAR có một máy quét, một tia laser và một bộ thu hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Các nhà nghiên cứu cài đặt thiết bị LIDAR trên máy bay và trực thăng để lấy dữ liệu. Sự phát triển của hệ thống LIDAR cho phép các nhà nghiên cứu nghiên cứu các môi trường tự nhiên và sản xuất. Các thiết bị LIDAR cung cấp một yếu tố về độ chính xác, độ chính xác và tính linh hoạt.

Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) sử dụng LIDAR để tạo bản đồ đường bờ chính xác ở Hoa Kỳ. Cơ quan này cũng sử dụng công cụ này để tạo các mô hình độ cao kỹ thuật số. Điều này rất hữu ích khi các nhà khoa học đang sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS).

----

HOW ADVANCED GEOSPATIAL TECHNOLOGY IS CHANING LIFE ON EARTH - P1

today, digital transformation is widespread in everyone’s lives. The benefits brought on by advanced technologies also span several industries.  

In the business sector, sales tracking and other solutions are streamlining business processes. Meanwhile, the medical industry is also enjoying the benefits brought by digital solutions.  

Recent advancements in geospatial technologies are also affecting life on Earth. Read on to discover how advances in geospatial technologies are helping people today.

Remote Sensing
Earth Observation Satellite

An Earth observation (EO) satellite monitors and observes the Earth from orbit. Governments utilize these satellites for military use, such as espionage. Researchers also operate EO satellites for meteorology. Others include environmental monitoring and cartography.  

The most common use of EO satellites is collecting satellite imagery of the Earth. Today, an increasing number of Earth observation satellites are being launched into space. With more EO satellites, Earth imagery data is more accessible and available.  

EO satellites aren’t only increasing in number, too. Advancements in technology are allowing researchers to improve the data satellites can gather.  

In September, a Chinese aerospace company launched a hyperspectral EO satellite. Shanghai Academy of Spaceflight Technology (SAST) developed the Gaofen 5 (02).  

An Advanced Hyperspectral Imager (AHSI) enables the satellite to observe hundreds of narrow light channels. These channels range from ultraviolet to long-wave infrared. This allows the satellite to identify the chemical-physical composition of objects in the image. The satellite has seven imagers and sensors to collect spatial, radioactive, and spectral.  

The goal is to boost the country’s environmental protection efforts using satellite images. Gaofen 5 (02) also aims to improve China’s natural resources surveillance and disaster prevention. Gaofen 5 (02) proves that satellite remote sensing continues to grow as an Earth monitoring tool and a data source for Earth-system science.

LIDAR

Light Detection and Ranging (LIDAR) is a remote sensing process that uses light to measure distances to the Earth. Using pulses of light, LIDAR provides three-dimensional data about the Earth’s shape. It also supplies information about the planet’s surface characteristics.  

A LIDAR instrument has a scanner, a laser, and a global positioning system (GPS) receiver. Researchers install LIDAR instruments on airplanes and helicopters to get data. The development of LIDAR systems allowed researchers to study natural and manufactured environments. LIDAR instruments provide an element of accuracy, precision, and flexibility.

The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) utilizes LIDAR to create accurate shoreline maps in the U.S. The agency also uses the instrument to make digital elevation models. This is useful when scientists are using geographic information systems (GIS).

Geolink tổng hợp từ Geospatialworld

popup

Số lượng:

Tổng tiền: