Kiến thức

Công nghệ địa không gian là gì?

09/08/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Về công nghệ

Công nghệ địa không gian là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một loạt các công cụ hiện đại góp phần vào việc lập bản đồ và phân tích địa lý của Trái đất và xã hội loài người. Những công nghệ này đã được phát triển dưới một số hình thức kể từ khi những bản đồ đầu tiên được vẽ vào thời tiền sử. Vào thế kỷ 19, các trường phái vẽ bản đồ và vẽ bản đồ quan trọng lâu đời đã được gia nhập bởi nhiếp ảnh hàng không khi các máy ảnh ban đầu được gửi trên bóng bay và chim bồ câu, và sau đó là trên máy bay trong thế kỷ 20.

Khoa học và nghệ thuật giải thích bằng hình ảnh và tạo bản đồ đã được đẩy mạnh trong Chiến tranh thế giới thứ hai và trong Chiến tranh Lạnh, nó đã có những chiều hướng mới với sự ra đời của vệ tinh và máy tính. Vệ tinh cho phép hình ảnh bề mặt Trái đất và các hoạt động của con người ở đó với một số hạn chế nhất định. Máy tính cho phép lưu trữ và truyền hình ảnh cùng với sự phát triển của phần mềm kỹ thuật số liên quan, bản đồ và bộ dữ liệu về các hiện tượng kinh tế xã hội và môi trường, được gọi chung là hệ thống thông tin địa lý (GIS).

Một khía cạnh quan trọng của GIS là khả năng tập hợp phạm vi dữ liệu địa không gian thành một tập hợp các bản đồ nhiều lớp cho phép phân tích các chủ đề phức tạp và sau đó truyền đạt cho nhiều đối tượng hơn. Tính năng "phân lớp" này được kích hoạt bởi thực tế là tất cả dữ liệu đó bao gồm thông tin về vị trí chính xác của nó trên bề mặt Trái đất, do đó có thuật ngữ "địa không gian".

Đặc biệt là trong thập kỷ qua, những công nghệ này đã phát triển thành một mạng lưới vệ tinh an ninh quốc gia, khoa học và vận hành thương mại được bổ sung bởi GIS máy tính để bàn mạnh mẽ. Ngoài ra, các nền tảng viễn thám trên không, bao gồm cả máy bay không người lái (ví dụ: máy bay không người lái do thám GlobalHawk), cũng đang được sử dụng cho mục đích phi quân sự. Phần cứng và dữ liệu chất lượng cao hiện có sẵn cho các đối tượng mới như các trường đại học, tập đoàn và các tổ chức phi chính phủ. Các lĩnh vực và lĩnh vực triển khai các công nghệ này hiện đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định về các chủ đề như kỹ thuật công nghiệp, bảo tồn đa dạng sinh học, ngăn chặn cháy rừng, giám sát nông nghiệp, cứu trợ nhân đạo, v.v.

Các loại công nghệ địa không gian

Hiện nay có rất nhiều loại công nghệ địa không gian có khả năng áp dụng cho quyền con người, bao gồm các loại sau:

Viễn thám: hình ảnh và dữ liệu được thu thập từ các nền tảng cảm biến và máy ảnh trong không gian hoặc trên không. Một số nhà cung cấp hình ảnh vệ tinh thương mại hiện cung cấp hình ảnh hiển thị chi tiết từ một mét trở xuống, làm cho những hình ảnh này thích hợp để theo dõi các nhu cầu nhân đạo và vi phạm nhân quyền.


Hệ thống thông tin địa lý (GIS): một bộ công cụ phần mềm để lập bản đồ và phân tích dữ liệu được tham chiếu địa lý (được chỉ định một vị trí cụ thể trên bề mặt Trái đất, hay còn gọi là dữ liệu địa không gian). GIS có thể được sử dụng để phát hiện các mô hình địa lý trong các dữ liệu khác, chẳng hạn như các cụm bệnh do độc tố, tiếp cận nguồn nước dưới mức tối ưu, v.v.


Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS): một mạng lưới các vệ tinh của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ có thể cung cấp vị trí tọa độ chính xác cho người dùng dân sự và quân sự với thiết bị nhận phù hợp (lưu ý: một hệ thống tương tự của châu Âu có tên Galileo sẽ hoạt động trong vài năm tới trong khi một hệ thống của Nga hệ thống đang hoạt động nhưng bị hạn chế).


Công nghệ lập bản đồ Internet: các chương trình phần mềm như Google Earth và các tính năng web như Microsoft Virtual Earth đang thay đổi cách dữ liệu địa không gian được xem và chia sẻ. Sự phát triển trong giao diện người dùng cũng đang làm cho các công nghệ như vậy có sẵn cho nhiều đối tượng hơn trong khi GIS truyền thống được dành cho các chuyên gia và những người đầu tư thời gian vào việc học các chương trình phần mềm phức tạp.

-----

What are geospatial technologies?

About the technologies

Geospatial technologies is a term used to describe the range of modern tools contributing to the geographic mapping and analysis of the Earth and human societies. These technologies have been evolving in some form since the first maps were drawn in prehistoric times. In the 19th century, the long important schools of cartography and mapmaking were joined by aerial photography as early cameras were sent aloft on balloons and pigeons, and then on airplanes during the 20th century. The science and art of photographic interpretation and map making was accelerated during the Second World War and during the Cold War it took on new dimensions with the advent of satellites and computers. Satellites allowed images of the Earth’s surface and human activities therein with certain limitations. Computers allowed storage and transfer of imagery together with the development of associated digital software, maps, and data sets on socioeconomic and environmental phenomena, collectively called geographic information systems (GIS). An important aspect of a GIS is its ability to assemble the range of geospatial data into a layered set of maps which allow complex themes to be analyzed and then communicated to wider audiences. This ‘layering’ is enabled by the fact that all such data includes information on its precise location on the surface of the Earth, hence the term ‘geospatial’.

Especially in the last decade, these technologies have evolved into a network of national security, scientific, and commercially operated satellites complemented by powerful desktop GIS. In addition, aerial remote sensing platforms, including unmanned aerial vehicles (e.g. the GlobalHawk reconnaissance drone), are seeing increased non-military use as well. High quality hardware and data is now available to new audiences such as universities, corporations, and non-governmental organizations. The fields and sectors deploying these technologies are currently growing at a rapid pace, informing decision makers on topics such as industrial engineering, biodiversity conservation, forest fire suppression, agricultural monitoring, humanitarian relief, and much more.

 

Types of technologies

There are now a variety of types of geospatial technologies potentially applicable to human rights, including the following:

Remote Sensing: imagery and data collected from space- or airborne camera and sensor platforms. Some commercial satellite image providers now offer images showing details of one-meter or smaller, making these images appropriate for monitoring humanitarian needs and human rights abuses.


Geographic Information Systems (GIS): a suite of software tools for mapping and analyzing data which is georeferenced (assigned a specific location on the surface of the Earth, otherwise known as geospatial data). GIS can be used to detect geographic patterns in other data, such as disease clusters resulting from toxins, sub-optimal water access, etc.


Global Positioning System (GPS): a network of U.S. Department of Defense satellites which can give precise coordinate locations to civilian and military users with proper receiving equipment (note: a similar European system called Galileo will be operational within the next several years while a Russian system is functioning but restricted).


Internet Mapping Technologies: software programs like Google Earth and web features like Microsoft Virtual Earth are changing the way geospatial data is viewed and shared. The developments in user interface are also making such technologies available to a wider audience whereas traditional GIS has been reserved for specialists and those who invest time in learning complex software programs.

Geolink tổng hợp từ Aaas

popup

Số lượng:

Tổng tiền: