Kiến thức

CÔNG NGHỆ ĐỊA KHÔNG GIAN ĐÃ NÂNG CAO NĂNG LỰC TÌNH BÁO QUỐC PHÒNG NHƯ THẾ NÀO??

24/11/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Công nghệ địa không gian đã và đang phát triển nhanh chóng và thâm nhập vào nhiều ngành công nghiệp trên toàn thế giới. Tính linh hoạt và tính thực tiễn tuyệt đối của nó đã làm cho nó trở thành một tài sản không thể thiếu đối với nhiều doanh nghiệp, với các ứng dụng khác nhau, từ tiện ích, xây dựng, bảo tồn, giao thông vận tải và nhiều lĩnh vực khác. Hiện đây là một lĩnh vực được quan tâm không ngừng phát triển và những tiến bộ của nó đã khiến nó trở thành nguồn thông tin và phân tích có giá trị cho tình báo quốc phòng.

Công nghệ địa không gian trong những năm qua
Công nghệ địa không gian sử dụng nhiều tiến bộ, chẳng hạn như Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS), hệ thống thông tin địa lý và viễn thám để cung cấp cho chúng ta thông tin phức tạp về bề mặt và các đặc điểm của Trái đất.

Với sự tiến bộ của Hệ thống thông tin không gian địa lý (GIS) cũng kéo theo sự phát triển của các công nghệ liền kề, chẳng hạn như sự gia tăng của các Phương tiện bay không người lái (UAV) như máy bay không người lái trong viễn thám. Các thiết bị này đã làm cho việc thu thập dữ liệu trở nên linh hoạt, tiết kiệm và dễ tiếp cận hơn đối với nhiều chuyên gia GIS. Những thông tin mà trước đây dường như không thể có được nay đã trở nên khả dụng trong tầm tay.

Các chuyên gia cũng đã phát triển lĩnh vực này hơn nữa để cho phép thương mại hóa và chia sẻ dữ liệu, làm cho thông tin quan trọng dễ tiếp cận hơn cho vô số cá nhân và tổ chức. Việc phân tích và hiển thị dữ liệu không gian địa lý chưa bao giờ dễ dàng đạt được như bây giờ. Ngày nay, lĩnh vực tình báo quốc phòng đã tận dụng công nghệ độc đáo này để đảm bảo an toàn cho công chúng.

Công nghệ địa không gian có thể giúp gì cho tình báo quốc phòng?
Công nghệ địa không gian đóng một vai trò quan trọng trong các vấn đề ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, vì các chuyên gia làm việc cho tình báo quốc phòng hiện có thể tận dụng việc chia sẻ dữ liệu để làm lợi thế của họ. Với phương tiện truyền thông xã hội và các nền tảng khác tạo ra nhiều thông tin mỗi giây, các cơ quan hiện có thể sử dụng GIS như một công cụ để phân tích dữ liệu và thu thập thông tin chi tiết hữu ích.

Lĩnh vực tình báo quốc phòng sử dụng GIS để theo dõi dữ liệu quan trọng về các điểm nóng và phát triển các biện pháp phòng ngừa các mối đe dọa tiềm ẩn đối với an ninh quốc gia và an toàn công cộng. Công nghệ địa không gian cho phép các sĩ quan đưa ra các kịch bản “điều gì xảy ra nếu” theo các sự kiện trong quá khứ và thời gian thực, giúp họ thực hiện các kế hoạch phức tạp và chống lại bất kỳ động thái thù địch nào.

Bộ Tư lệnh Môi trường Quân đội Hoa Kỳ (USAEC) hiện có một nhóm Dịch vụ & Thông tin Địa Không gian chuyên sử dụng GIS để thu thập, phân tích, diễn giải, lưu trữ và hiển thị dữ liệu nhằm đưa ra quyết định chính xác. Do thương mại hóa dữ liệu, họ cũng có thể mua thông tin quan trọng để tăng cường thời gian phản ứng khẩn cấp và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn.

Trí tuệ nhân tạo, Máy học và Công nghệ địa không gian
Công nghệ địa không gian hiện sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (ML) để khắc phục các vấn đề về xử lý và phân tích dữ liệu. Các hệ thống này cho phép các cơ quan có được nhận thức tình huống không gian chiến đấu có giá trị nhanh chóng và chính xác hơn. Các hệ thống điều tra được hỗ trợ bởi AI cũng cung cấp cho các lực lượng một cách an toàn và tiết kiệm để khảo sát và phân tích các điểm nóng và chiến trường trong thời gian thực.

Chia sẻ dữ liệu không gian trong một nền tảng cộng tác dễ sử dụng
Sự phát triển của công nghệ không gian địa lý đã cho phép các cơ quan tình báo quốc phòng nâng cao năng lực của các lực lượng vũ trang trong những năm qua. Với sự tiến bộ của GIS và sự sẵn có ngày càng tăng của dữ liệu không gian, các quan chức có thể đưa ra các quyết định nhanh chóng, chính xác và dựa trên dữ liệu để giảm thiểu các mối đe dọa và tối đa hóa an ninh quốc gia.

----

HOW IS GEOSPATIAL TECHNOLOGY IMPROVING DEFENSE INTELLIGENCE? 
Geospatial technology has been rapidly advancing and permeating many industries worldwide. Its versatility and sheer practicality has made it an indispensable asset for many businesses, with applications ranging from utilities, construction, conservation, transportation, and many others. It is now a field of interest that’s constantly evolving, and its advancements have made it a valuable source of information and analysis for defense intelligence.

Geospatial Technology Over the Years
Geospatial technology makes use of numerous advancements, such as the Global Positioning System (GPS), geographic information system, and remote sensing to provide us with complex information about the Earth’s surface and features.

With the advancement of Geospatial Information Systems (GIS) also came the development of adjacent technologies, such as the rise of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) like drones in remote sensing. These devices have made data collection more flexible, economical, and accessible for many GIS professionals. The information that seemed impossible to obtain in the past has now become available within reach.

Professionals have also developed the field further to allow data commercialization and sharing, making vital information more accessible for countless individuals and organizations. Geospatial data analysis and visualization have never been more easily attainable as it is now. Today, the field of defense intelligence has taken advantage of this unique technology to ensure the public’s safety.

How Can Geospatial Technology Help in Defense Intelligence?
Geospatial technology plays a vital role in matters that affect national security, as the professionals working for defense intelligence can now make use of data sharing to their advantage. With social media and other platforms generating a plethora of information each second, agencies can now use GIS as a tool to analyze data and gather actionable insights.

The field of defense intelligence uses GIS to track vital data on hotspots and develop preventive measures for potential threats to national security and public safety. Geospatial technology allows officers to devise “what if” scenarios according to past and real-time events, helping them carry out intricate plans and counter any hostile movements.

The U.S. Army Environmental Command (USAEC) now has a Geospatial Information & Services team specializing in using GIS to collect, analyze, interpret, store, and display data for accurate decision-making. Due to data commercialization, they can also purchase crucial information to enhance emergency response time and minimize potential risks.

Artificial Intelligence, Machine Learning, and Geospatial Technologies
Geospatial technology now utilizes artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) to rectify data processing and analysis issues. These systems allow agencies to gain valuable battlespace situational awareness more rapidly and precisely. AI-powered investigation systems also provide forces with a safe and economical way to survey and analyze the hotspots and battlefields in real-time.

Share Spatial Data in an Easy-to-Use Collaborative Platform
The development of geospatial technology has allowed defence intelligence agencies to enhance armed forces’ capabilities over the years. With the advancement of GIS and the increasing availability of spatial data, officials can make quick, precise, and data-driven decisions to minimize threats and maximize national security.

Geolink tổng hợp từ Ellipsis-drive

popup

Số lượng:

Tổng tiền: