Tài liệu kỹ thuật

CÔNG CỤ LẬP BẢN ĐỒ LŨ LỤT THẾ GIỚI - P1

07/12/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Một kết quả của biến đổi khí hậu là gia tăng rủi ro lũ lụt, bao gồm cả lũ quét có thể tàn phá các cộng đồng. Trên thực tế, vào mùa hè năm 2021, lũ lụt kinh hoàng ở châu Âu đã ảnh hưởng đến một số quốc gia mà ít được cảnh báo trước, dẫn đến nhiều người chết và thiệt hại tài sản trên diện rộng.

Giờ đây, việc lập bản đồ rủi ro lũ lụt ngày càng có tầm quan trọng với sự gia tăng rủi ro do lũ lụt. Các mối đe dọa của lũ lụt thậm chí còn nghiêm trọng hơn đối với các quốc gia có hồ sơ kém. Các công cụ mới cố gắng giảm thiểu những rủi ro này và giúp cộng đồng chuẩn bị tốt hơn cho lũ lụt trong tương lai.

Tầm quan trọng của dữ liệu lũ lụt lịch sử
Một trong những vấn đề với lũ lụt là hiểu được mức độ nghiêm trọng lịch sử của nó.

Có dữ liệu lịch sử cho phép người ta chuẩn bị tốt hơn cho các sự kiện trong tương lai trong khi ước tính mức độ lũ lụt có thể xảy ra trên diện rộng ở bất kỳ khu vực nhất định nào. Thông thường, hồ sơ về mức độ cao của nước trong các khu vực nhất định không được lưu giữ.

Rất ít bài học được rút ra từ những sự kiện đơn lẻ. Nếu những dữ liệu như vậy tồn tại, chúng thường không được số hóa, khiến chúng có ít giá trị đối với các công cụ phân tích hiện đại.

Trên toàn cầu, khoảng 20% ​​quốc gia không có bản đồ lũ nào được ghi nhận.

Công cụ lập bản đồ lũ lụt mới
Để giải quyết nhu cầu về bản đồ lũ lụt, một công cụ mới được gọi là Công cụ lập bản đồ lũ lụt thế giới, được tạo ra bởi Viện Nước, Môi trường và Sức khỏe tại Đại học Liên Hợp Quốc, hứa hẹn sẽ hỗ trợ tình trạng thiếu dữ liệu này và tạo bản đồ lũ lụt ngay cả đối với các quốc gia không có nhiều dữ liệu.

Công cụ lập bản đồ lũ lụt trên thế giới là sự hợp tác với Google và Mapbox, nơi một phần của kết quả đầu ra cho phép tải xuống dữ liệu bản đồ lũ lụt dễ dàng hơn.

Ảnh chụp màn hình từ công cụ lập bản đồ lũ lụt (FMT). Có được từ ngày 28 tháng 11 năm 2021.

Các bản đồ được xây dựng bằng cách sử dụng dữ liệu vệ tinh Landsat, nơi dữ liệu từ các nhiệm vụ khác nhau được sử dụng để tái hiện các trận lũ lụt từ năm 1985 đến nay ở độ phân giải 30 mét.

Người dùng chỉ cần tìm vị trí mà họ quan tâm và sau đó họ có thể tìm kiếm các sự kiện lũ lụt quan trọng cho các khu vực đã xác định. Sau đó, kết quả đầu ra hiển thị nơi nước lũ đạt đến bằng cách sử dụng dữ liệu trong quá khứ.


Dữ liệu như vậy được ước tính bằng cách sử dụng các kỹ thuật phân tích hình ảnh sử dụng máy học để phân loại các sự kiện nước và lũ lụt. Người dùng cũng có thể phủ dữ liệu, bao gồm cơ sở hạ tầng hoặc mật độ dân số, để biết lũ lụt có thể ảnh hưởng như thế nào đến các cộng đồng hiện tại.

----

WORL FLOOD MAPPING TOOL -P1
One result of climate change is increased flooding risks, including flash floods that can devastate communities. In fact, in the summer of 2021, devastating floods in Europe affected several countries with little advance warning, leading to many deaths and wide-scale property damage.

Now flooding risk mapping has taken increased importance with the rise in risks from flooding. The threats of flooding are even more severe for countries with poor records. New tools attempt to mitigate these risks and help communities better prepare for future flooding.

The Importance of Historical Flood Data
One of the problems with flooding is understanding its historical severity.

Having historical data allows one to better prepare for future events while estimating how extensive flooding could be in any given region. Often, records to how high water reaches in given areas are not kept.

Few lessons are learned from singular events. If such data exist, often they are not digitised, making them of little value for modern analytical tools.

Globally, about 20% of countries have no flood maps of any record.

New Flood Mapping Tool
To address the need for flood maps, a new tool called World Flood Mapping Tool, created by the Institute of Water, Environment and Health at the United Nations University, promises to aid this data shortage and create flood maps even for countries without much data.

The World Flood Mapping Tool is a collaboration with Google and Mapbox, where part of the outputs enable flood mapping data to be more easily downloaded.

Screenshot from the Flood mapping tool (FMT).  Acquired 28-November-2021.

Maps are built using Landsat satellite data, where data from different missions are used to recreate floods from 1985 to the present at 30 meters resolution.

Users simply find the location they are interested in and they can then search for significant flooding events for defined regions. The outputs then show where flood waters reached using past data.


Such data are estimated using image analytical techniques that use machine learning to classify water and flooding events. Users can also overlay data, including infrastructure or population density, to get a sense of how floods would potentially impact current communities.

Geolink tổng hợp từ Gislounge

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: