Cơ hội

Cơ sở hạ tầng địa không gian và bộ đôi kỹ thuật số tăng cường nền kinh tế tuần hoàn

06/04/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Thế giới ngày nay chạy trên dữ liệu. Nhờ cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4, dữ liệu đã trở thành một mặt hàng toàn cầu hóa phổ biến ở trung tâm của các nền kinh tế và xã hội. Nền kinh tế dữ liệu mới đang thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số giữa các ngành. Tiến bộ hơn nữa và việc áp dụng Trí tuệ nhân tạo, Điện toán đám mây, Internet vạn vật và Phân tích dữ liệu lớn trong các ngành khác nhau đã tạo ra một trong những công cụ đột phá nhất trong Kinh tế dữ liệu được gọi là Bộ đôi kỹ thuật số.

Digital Twin được tạo thành từ một hệ thống vật lý và biểu diễn ảo của nó, nhưng điều quan trọng nhất khiến Digital Twin là dữ liệu lưu chuyển giữa chúng. Kết nối dữ liệu thời gian thực, được kích hoạt bởi các cảm biến được kết nối, giữ cho cặp đôi ảo đồng bộ chặt chẽ nhất có thể với cặp đôi vật lý. Do đó, tạo ra vô số cơ hội cho các tổ chức để dự đoán kết quả, hình dung lại các quy trình và phản ứng tốt hơn với những thay đổi.

National Digital Twin (Bộ đôi kỹ thuật số quốc gia) cần một Cơ sở hạ tầng không gian địa lý mạnh mẽ
Khi Digital Twin dần trở thành công cụ trong mọi ngành, nhiều quốc gia hiện đang phát triển chương trình National Digital Twin của riêng họ - một hệ sinh thái của các bộ đôi kỹ thuật số được kết nối - nhằm dân chủ hóa quyền truy cập dữ liệu và cho phép hợp tác giữa các ngành và lĩnh vực.

Mối quan hệ giữa Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số quốc gia và Cơ sở hạ tầng địa không gian là cộng sinh trong tự nhiên. Cơ sở hạ tầng địa không gian được yêu cầu để lập mô hình và mô phỏng những thay đổi trong thế giới thực dẫn đến hệ sinh thái Digital Twin. Trong khi Digital Twin được quản lý trên toàn quốc sẽ mở ra cánh cửa cho toàn bộ các ứng dụng không gian địa lý trong các lĩnh vực kinh tế khác nhau, tạo ra một Cơ sở hạ tầng tri thức địa không gian mạnh mẽ.

Một công cụ để phục hồi kinh tế bền vững
Digital Twin đã được áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế khác nhau, bao gồm thành phố thông minh, xây dựng, chăm sóc sức khỏe, ô tô và sản xuất. Khi các quốc gia hướng tới Nền kinh tế tuần hoàn, National Digital Twin hỗ trợ không gian địa lý sẽ là công cụ cần thiết để tối ưu hóa các dự án phát triển, xây dựng khả năng phục hồi và giảm chi phí, đặc biệt là trong thời kỳ hậu đại dịch.

Digital Twin cũng cung cấp cho các doanh nghiệp khả năng hiển thị đầy đủ và nhận thức về tình huống để có thể đưa ra quyết định sáng suốt. Với khả năng lập mô hình dự đoán, các doanh nghiệp có được sự minh bạch và hiểu biết sâu sắc hơn về các hành vi của sản phẩm đối với các hoạt động mang tính chứng minh trong tương lai và xây dựng các kế hoạch dự phòng linh hoạt hơn trong dài hạn.

Diễn đàn thế giới địa không gian GWF 2021: 

Thời gian: 20-22.10.2021

Địa điểm: Amsterdam, Hà Lan

ĐĂNG KÝ THUYẾT TRÌNH TẠI ĐÂY 

Hạn đăng ký: 30.06.2021

ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẠI ĐÂY

-----------

“GEOSPATIAL INFRASTRUCTURE & DIGITAL TWIN: EMPOWERING CIRCULAR ECONOMY”

Today’s world runs on data. Thanks to the 4th Industrial Revolution, data has become a ubiquitous globalized commodity at the heart of economies and societies. The new Data Economy is driving digital transformation across industries. Further advancement and adoption of Artificial Intelligence, Cloud Computing, Internet of Things and Big Data Analytics in various industries have produced one of the most disruptive tools in Data Economy known as the Digital Twin.

A Digital Twin is made up of a physical system and its virtual representation, but what’s keeping the Digital Twin paramount is the data that flows between them. The real time data connection, enabled by connected sensors, keeps the virtual twin as closely in sync as possible with the physical twin. Therefore, creating myriad opportunities for organizations to predict outcomes, reimagine processes and better respond to changes.

National Digital Twin needs a robust Geospatial Infrastructure

As Digital Twin gradually becomes instrumental in every industry, many countries are now developing their own National Digital Twin program – an ecosystem of connected Digital Twins – in an attempt to democratize data access and enable collaboration between industries and disciplines.

The relationship between National Digital Twin and Geospatial Infrastructure is symbiotic in nature. Geospatial Infrastructure is required to model and simulate changes in the real world that feeds into the Digital Twin ecosystem. While a nationally-curated Digital Twin will open doors to a whole range of geospatial applications in various economic sectors, creating a robust Geospatial Knowledge Infrastructure.

A tool for sustainable economic recovery

Digital Twin has been adopted in various economic sectors, including smart cities, construction, healthcare, automotive, and manufacturing. As countries move towards a Circular Economy, Geospatial-enabled National Digital Twin will be essential as a tool to optimize development projects, building up resilience and reduce costs, especially in post-pandemic era.

Digital Twin also provide businesses with a complete visibility and situational awareness to enable informed decision making. With predictive modeling capability, businesses gain greater transparency and insight into product behaviors to future-proof operations and build more resilient contingency plans in the long term.

Geospatial World Forum (GWF)

Time: 20-22.10.2021

Place: Amsterdam, The Netherlands

SUBMIT YOUR INTEREST TO SPEAK

Deadline: 30 June 2021

REGISTER HERE

Geolink tổng hợp từ geospatialworldforum

popup

Số lượng:

Tổng tiền: