Kiến thức

Cơ sở dữ liệu địa lý được sử dụng trong GIS

27/01/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Trong công nghệ GIS, số liệu được sử dụng không chỉ là số liệu địa lý riêng lẽ mà còn phải được thiết kế trong một cơ sở dữ liệu. Những thông tin địa lý bao gồm các dữ kiện về: 1) vị trí địa lý, 2) thuộc tính của thông tin, 3) mối liên hệ không gian của các thông tin, và 4) thời gian. Các dạng số liệu được sử dụng trong kỹ thuật GIS là:

Vector 

Dữ liệu được trình bày dưới dạng điểm, đường và diện tích, mỗi dạng có liên quan đến 1 số liệu thuộc tính được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu bản đồ

Đây là những mô tả hình ảnh bản đồ được số hoá theo một khuôn dạng nhất định mà máy tính hiểu được. Hệ thống thông tin địa lý dùng cơ sở dữ liệu này để xuất ra các bản đồ trên màn hình hoặc ra các thiết bị ngoại vi khác như máy in, máy vẽ..

Số liệu thuộc tính được trình bày dưới dạng các ký tự hoặc số, hoặc ký hiệu để mô tả các thuộc tính của các thông tin thuộc về địa lý.

Số liệu Raster 

Được trình bày dưới dạng lưới ô vuông hay ô chữ nhật đều nhau, giá trị được ấn định cho mỗi ô sẽ chỉ định giá trị của thuộc tính. Số liệu của ảnh Vệ tinh và số liệu bản đổ được quét là các loại số liệu Raster.

Theo đánh giá chung về các dạng số liệu trên, số liệu Vector là dạng thường sử dụng nhất. Số liệu Raster rất hữu ích để mô tả các dãy số liệu có tính liên tục như: nhiệt độ, cao độ…và thực hiện các phân tích không gian của số liệu. Còn số liệu thuộc tính được dùng để mô tả cơ sở dữ liệu.

GeoLink tổng hợp từ Anhvientham

popup

Số lượng:

Tổng tiền: