Tài liệu kỹ thuật

CLOUD GIS- MỘT THÔNG SỐ MỚI CHO THẾ GIỚI ĐỊA KHÔNG GIAN

27/10/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(This post is also available in English) 

Điện toán đám mây có thể so sánh với ý tưởng tiện ích trong đó một tổ chức kinh doanh có thể "kết nối" với thế giới ảo và sử dụng các tài nguyên công nghệ máy tính có sẵn trên cơ sở khi cần thiết. Máy khách web truy cập các ứng dụng chạy trên bảng điều khiển như vậy, trong khi phần mềm ứng dụng và dữ liệu được quản lý để giữ ở phía máy chủ (web). Điện toán đám mây đã phát triển thành một xu thế lớn về mặt thu thập các tài nguyên tính toán như xử lý, lưu trữ và phần mềm. Mặc dù một số người cho rằng khoa học thông tin địa lý (GIS) là một ngành học muộn áp dụng điện toán đám mây, việc tích hợp công nghệ Không gian địa lý và điện toán đám mây đã có ảnh hưởng lớn đến năng lực của các chuyên gia GIS trong việc sử dụng các tài nguyên và ứng dụng không gian.

Mô hình đám mây GIS


Công nghệ đám mây GIS, giống như các loại điện toán đám mây khác, thường được chia thành ba mô hình.

GIS Public Cloud: GIS Public Cloud: Một nền tảng đám mây làm cho các thuộc tính của GIS, chẳng hạn như tạo bản đồ, có thể truy cập được cho tất cả mọi người. Vì vậy, mọi dữ liệu của người dùng được lưu trữ độc lập và thông qua máy tính ảo.

GIS Private Cloud: Nền tảng đám mây chỉ cho phép người dùng được ủy quyền truy cập vào các thuộc tính của GIS, thường là với phần cứng được giới hạn trong một tổ chức cụ thể.

GIS Hybrid Cloud: Một giải pháp kết hợp giữa các giải pháp đám mây công cộng và riêng tư được sử dụng song song với nhau.

Trong khi ứng dụng phổ biến nhất của điện toán đám mây GIS là lưu trữ, chẳng hạn như thu thập dữ liệu không gian có thể được điều khiển và diễn giải từ xa bằng phần mềm GIS trên máy tính. Biến lợi ích của nền kinh tế theo quy mô là một trong những khái niệm nguyên tắc cốt lõi của việc sử dụng công nghệ đám mây; điện toán đám mây cho phép các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp các chức năng của GIS cho người dùng, với một số người dùng sử dụng cùng một phần cứng và truy cập các phiên bản cá nhân của hệ thống đám mây.


Sự kết hợp giữa GIS và công nghệ đám mây đảm bảo sẽ rất thú vị. Nó không chỉ cung cấp phương tiện chi phí thấp để triển khai các ứng dụng GIS tiên tiến mà còn nâng cao tiềm năng của GIS di động vì phần lớn tài nguyên máy tính có thể được lưu trữ trên máy chủ và được truy cập từ xa.

Tuy nhiên, sự phát triển của GIS và các công nghệ tiên tiến trên đám mây hợp tác với nhau là những rào cản để có được các nguồn lực công nghệ đáng tin cậy ngày càng trở nên ít hơn. Kết quả là, các tổ chức thuộc mọi quy mô, không chỉ các cơ quan chính phủ hoặc doanh nghiệp lớn, có thể sẽ tăng ngân sách công nghệ GIS của họ hơn nữa và cung cấp cho các chuyên gia GIS của họ nhiều công cụ hơn để làm việc.

Sự cần thiết của GIS Cloud

GIS cloud cung cấp các công cụ hướng dẫn có thể hỗ trợ nhiều tổ chức, đặc biệt khi hiệu quả và chi phí thấp hơn là điều cần thiết. Một số khái niệm cốt lõi phân biệt đám mây GIS như một đối thủ chính cho quan điểm điện toán GIS thế hệ tiếp theo như sau:

Mô hình ứng dụng: Một cấu trúc chuyên biệt dành cho dữ liệu và hệ thống hỗ trợ địa lý của công ty được cung cấp bởi đám mây GIS. Lưu trữ đám mây GIS có thể được sử dụng bởi các tổ chức trước đây đã đầu tư vào GIS để tăng cường hỗ trợ, giúp các tổ chức, thương mại và thông tin không gian địa lý dễ dàng hơn trong việc phân tích và duy trì. Điện toán đám mây GIS cung cấp dịch vụ Web và lưu trữ ứng dụng cho các cơ quan để làm cho dữ liệu địa lý của tổ chức dễ dàng sẵn có và có thể xuất bản.


 
Mô hình Công nghệ: Là một mô hình điện toán cho dữ liệu địa lý, đám mây GIS cho phép người dùng sử dụng các thành phần phần cứng và phần mềm tinh vi ảo và cung cấp thêm quyền truy cập để tạo, giải thích, chỉnh sửa và mô phỏng dữ liệu.
Hỗ trợ và bảo trì: Việc kết hợp GIS nội bộ vào bên trong một tổ chức đòi hỏi phải sử dụng những người dùng có các thuộc tính kỹ thuật tiên tiến và có kỹ năng cao. GIS đám mây giảm nhu cầu về khả năng GIS nội bộ cho kết nối thông tin địa lý cơ bản. Đối với các công ty đã có tiềm năng về GIS, nó sẽ giảm bớt nhu cầu thông tin chung cho nhân viên nội bộ có kỹ năng, cho phép họ tập trung vào các trách nhiệm và trợ giúp phức tạp hơn.


Giảm chi phí sử dụng: Đám mây GIS có dung lượng lớn để hỗ trợ kết nối công nghệ địa lý phức tạp, các dịch vụ và dữ liệu không gian địa lý cho khách hàng của mình. Không có thời gian và chi phí đầu tư ban đầu, do đó không phải bảo trì từng phần. Rào cản gia nhập đó giảm đáng kể với đám mây GIS.
Sử dụng dữ liệu đám mây: Khía cạnh của GIS là cung cấp hình ảnh và bản đồ địa hình làm khuôn khổ cho các dữ liệu không gian khác được mã hóa. Việc lấy và xử lý dữ liệu không gian từ một nhà cung cấp dữ liệu không gian sẽ tốn một khoản chi phí đáng kể cho các nhà cung cấp ứng dụng GIS. Đám mây GIS cung cấp cho người dùng khả năng nhập, phân tích và sửa đổi dữ liệu không gian. Hơn nữa, các dịch vụ nâng cao trên đám mây GIS để quản lý và lưu trữ thông tin không gian có lợi cho người dùng.


 Dịch vụ độc lập với vị trí: Đám mây GIS có khả năng tuyệt vời để cung cấp dịch vụ độc lập với vị trí. Các yêu cầu về xử lý và lưu trữ được phân phối trên một dịch vụ được chia sẻ, không có tài nguyên cụ thể nào được quy cho một y người dùng cụ thể. Chức năng trả tiền cho mỗi lần sử dụng của đám mây GIS đảm bảo rằng người dùng được tính phí dựa trên việc sử dụng các khả năng tính toán, băng thông và / hoặc dung lượng đĩa của họ.
Chuyển đổi và hiển thị dữ liệu: Một dịch vụ chuyển đổi dữ liệu đòi hỏi việc chuyển đổi và nhập dữ liệu từ định dạng này sang định dạng khác. Nó rất quan trọng đối với bất kỳ GIS nào và đòi hỏi các giải pháp công nghệ nội bộ tập trung như kiến trúc, dịch vụ phần mềm và lực lượng lao động có tay nghề cao. Các giải pháp đám mây GIS cung cấp khả năng truyền dữ liệu không gian mà không cần đến các tài nguyên và khả năng nội bộ.

Geolink tổng hợp từ Satpalda

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: