Cơ hội

CIAT tuyển dụng 2 vị trí nghiên cứu thỉnh giảng - Lập bản đồ lớp phủ mặt đất (GIS) tại Hà Nội- Hạn nộp hồ sơ 30.4.2021

20/04/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Về CIAT

Liên minh Đa dạng Sinh học Quốc tế và Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (CIAT) cung cấp các giải pháp dựa trên nghiên cứu nhằm khai thác đa dạng sinh học nông nghiệp và chuyển đổi bền vững hệ thống lương thực để cải thiện cuộc sống của con người. Các giải pháp của liên minh giải quyết các cuộc khủng hoảng toàn cầu về suy dinh dưỡng, biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học và suy thoái môi trường.

Với quan hệ đối tác mới, Liên minh tạo ra bằng chứng và lồng ghép các đổi mới nhằm biến đổi hệ thống lương thực và cảnh quan để chúng duy trì hành tinh, thúc đẩy sự thịnh vượng và nuôi dưỡng con người trong cuộc khủng hoảng khí hậu.

Liên minh là một phần của CGIAR, một quan hệ đối tác nghiên cứu toàn cầu vì một tương lai an toàn lương thực.

Giới thiệu về các vị trí

Nhà nghiên cứu thỉnh giảng lập bản đồ lớp phủ đất sẽ hỗ trợ việc tạo bản đồ lớp phủ đất cho các dự án trên khắp các vùng nhiệt đới. Các cây trồng mục tiêu chính sẽ bao gồm cà phê, ca cao và các cây trồng khác. Bản đồ lớp phủ đất là một phần trọng tâm của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm phát triển các hệ thống và dịch vụ để hỗ trợ việc ra quyết định cho nhiều tổ chức phi chính phủ và người sử dụng trong ngành.

Nghiên cứu viên sẽ làm việc như một phần của nhóm viễn thám để mở rộng và cải thiện cơ sở dữ liệu vị trí cây trồng. Các vị trí thu được thông qua việc giải thích hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao. Nhà nghiên cứu tham quan bản đồ lớp phủ đất sẽ học các kỹ năng mới liên quan đến việc lập hồ sơ và hợp lý hóa các phương pháp thu nhận vị trí cũng như xác nhận các bản đồ lớp phủ đất khác nhau.

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Điều khoản bổ nhiệm: Học bổng Nghiên cứu viên thỉnh giảng 6 tháng, với khả năng chuyển đổi sang hợp đồng nhân viên tùy thuộc vào sở thích và hiệu quả công việc. (Có sẵn tối đa 2 Vị trí Nhà nghiên cứu Tham quan)

Trách nhiệm chính

 • Thu thập và số hóa bộ dữ liệu vị trí lớp phủ dựa trên hình ảnh có độ phân giải cao kết hợp với bản đồ hàng hóa
 • Rà soát và cải thiện việc thu thập và xử lý trước dữ liệu được sử dụng để đào tạo các mô hình phân loại lớp phủ sử dụng mạng nơ ron
 • Hỗ trợ tóm tắt tài liệu của phương pháp thu thập dữ liệu
 • Tiến hành đánh giá tài liệu khi cần thiết để hỗ trợ xác định các đặc điểm chính khi cần thiết liên quan đến các loại lớp phủ đất.

Trình độ và Yêu cầu

 • Mới Tốt nghiệp Đại học với bằng Cử nhân hoặc Thạc sĩ trong lĩnh vực nghiên cứu liên quan (phải ra trường không quá 6 tháng tại thời điểm nộp đơn)
 • Kiến thức cơ bản về QGIS hoặc ArcGIS
 • Mong muốn mạnh mẽ để học hỏi và có được các kỹ năng mới là bắt buộc
 • Tham gia đội ngũ cùng phát triển trong môi trường làm việc hợp tác và năng động
 • Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản (nói, đọc và viết) là bắt buộc
 • Có tư duy phản biện có động lực, định hướng chi tiết và có tổ chức với khả năng làm việc theo thời hạn chặt chẽ
 • Có sẵn để bắt đầu vào tháng 5 năm 2021

Cách nộp đơn

Trong Email của Bạn, Vui lòng Bao gồm

Để được xem xét cho Học bổng Nghiên cứu viên thỉnh giảng này, vui lòng gửi email tới p.luong@cgiar.org với dòng tiêu đề “Nhà nghiên cứu thỉnh giảng Bản đồ Lớp phủ Đất”.

 • Thư xin việc thể hiện động lực của bạn để ứng tuyển và sự phù hợp cho vị trí trên so với các bằng cấp và trách nhiệm công việc được liệt kê, và;
 • Sơ yếu lý lịch chi tiết, bao gồm tên và địa chỉ email của ba người tham khảo học thuật hoặc chuyên nghiệp, những người đã làm việc với bạn và hiểu rõ về kỹ năng cũng như khả năng chuyên môn của bạn.

Việc xem xét các đơn ứng tuyển sẽ bắt đầu ngay lập tức. Chúng tôi sẽ đóng vị trí ngay khi xác định được ứng viên mong muốn và chậm nhất là ngày 30 tháng 4 năm 2021.

Tìm hiểu thêm về CIAT tại: 

https://alliancebioversityciat.org/; https://annualreport2019.alliancebioversityciat.org/

---------

VISITING RESEARCHER – LAND COVER MAPPING (GIS)

About CIAT

The Alliance of Bioversity International and the International Center for Tropical Agriculture (CIAT) delivers research-based solutions that harness agricultural biodiversity and sustainably transform food systems to improve people’s lives. Alliance solutions address the global crises of malnutrition, climate change, biodiversity loss, and environmental degradation.

With novel partnerships, the Alliance generates evidence and mainstreams innovations to transform food systems and landscapes so that they sustain the planet, drive prosperity, and nourish people in a climate crisis.

The Alliance is part of CGIAR, a global research partnership for a food-secure future.

About The Positions

The Land Cover Mapping Visiting Researcher will assist the creation of land cover maps for projects across the tropics. The key target crops will include coffee, cocoa, and other tree crops. The land cover maps are a central part of a broader effort to develop systems and services to support decision making across a range of both NGO and industry users.

The Visiting Researcher will work as part of a remote sensing team to extend and improve a crop location database. The locations are obtained through interpretation of high-resolution satellite imagery. The Land Cover Mapping Visiting Researcher will learn new skills related to documenting and streamlining locations acquisition methodologies and validation of different land cover maps.

Location: Hanoi, Vietnam
Terms of Appointment: 6-month Visiting Researcher Fellowship, with the possibility to convert to an employee contract dependent on interest and performance. (Up to 2 Visiting Researcher Positions are available)

Key Responsibilities

 • Gather and digitalize land cover location datasets based on high resolution imagery in combination with commodity maps
 • Review and improve the data gathering and pre-processing used to train land cover classification models using neural networks
 • Support to summary the document of data gathering methodology
 • Conduct literature review as needed to support to identify key features as needed relating to land cover categories.

Qualifications And Requirements

 • Fresh University graduate with BSc or MSc degree in related field of study (must have been out of school for no longer than 6 months at the time of applying)
 • Basic knowledge of QGIS or ArcGIS
 • Strong desire to learn and acquire new skills is required
 • Team player who thrives in a collaborative and dynamic workplace
 • Basic English communication skills (speaking, reading and writing) is required
 • Self-motivated, detail-oriented and organized critical thinker with an ability to work under tight deadlines
 • Available to start in May 2021

Applications

In Your Email, Please Include

To be considered for this Visiting Researcher Fellowship, please send an email to p.luong@cgiar.org with the subject line “ Land Cover Mapping Visiting Researcher ”.

 • A cover letter illustrating your motivation to apply and suitability for the above position against the listed qualifications and work responsibilities, and;
 • A detailed curriculum vitae, including the names and email addresses of three academic or professional referees who have worked with you and are knowledgeable about your skills and professional abilities.

Rolling application deadline. We will close the position as soon as the desired candidate is identified
and no later than April 30, 2021.

We Invite You To Learn More About Us At

https://alliancebioversityciat.org/ ; https://annualreport2019.alliancebioversityciat.org/

Geolink tổng hợp từ Likedin

popup

Số lượng:

Tổng tiền: