Cơ hội

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ BẰNG KÉP VỀ ĐỊA KỸ THUẬT VÀ TÀI NGUYÊN TRÁI ĐẤT VỚI ĐH BANG COLORADO, MỸ

03/12/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

MEng / MSc về Kỹ thuật Địa kỹ thuật và Tài nguyên Trái đất từ ​​Học viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan và Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng từ Đại học Bang Colorado, Mỹ

Giới thiệu về chương trình
Chương trình cấp bằng kép mang đến cho sinh viên cơ hội lấy hai bằng Thạc sĩ trong hai năm. Mục đích của chương trình cấp bằng kép này là chuẩn bị cho sinh viên sự nghiệp trong các lĩnh vực kỹ thuật địa kỹ thuật và địa môi trường bằng cách cung cấp kiến ​​thức học thuật lý thuyết vững chắc và kinh nghiệm thực hành ứng dụng cho sinh viên.

Thuận lợi
Sinh viên được cấp hai bằng trong hai năm từ các trường đại học danh tiếng và nổi tiếng thế giới. Bằng Thạc sĩ Kỹ thuật Địa chất và Tài nguyên Trái đất của Học viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan và bằng Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng của Đại học Bang Colorado, Hoa Kỳ.
Sinh viên có cơ hội kết nối với các sinh viên, nhà nghiên cứu và giảng viên khác từ hơn 50 quốc gia trong quá trình học tập tại AIT và CSU.
Sinh viên có được kiến ​​thức và kỹ năng từ các chương trình giảng dạy độc đáo do hai học viện cung cấp, bao gồm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và quy mô hiện trường, và mô hình toán học với các phương tiện tính toán tốc độ cao.
Sinh viên có cơ hội làm việc chung với các giảng viên của AIT và CSU cho nghiên cứu của họ.
Nhóm mục tiêu
Ưu tiên các ứng viên có động lực và tham vọng cao với bằng cử nhân về Dân dụng, Địa kỹ thuật, Tài nguyên Trái đất, Thăm dò Hệ thống Địa chất & Địa kỹ thuật Dầu khí hoặc các lĩnh vực liên quan.

Yêu cầu tuyển sinh tối thiểu
Có bằng Cử nhân về kỹ thuật hoặc lĩnh vực liên quan chặt chẽ (thường là từ chương trình bốn năm), hoặc tương đương;
Có điểm đại học trên trung bình đáng kể; yêu cầu điểm trung bình tối thiểu để nhập học vào Chương trình Thạc sĩ là 3.0 hoặc tương đương ở cấp độ Cử nhân;
Yêu cầu trình độ tiếng Anh: IELTS 6.5 (tối thiểu viết 6) hoặc TOEFL IBT: 80 (viết 21-23);


Bằng MEng / MSc trong Kỹ thuật Địa kỹ thuật và Tài nguyên Trái đất MS trong Xây dựng
Quy trình nhập học
Ứng viên quan tâm đăng ký nhập học đồng thời với AIT và CSU. Trang web ứng dụng là https://www.ait.ac.th/admissions/application-form/ cho AIT và https://gradadmissions.colostate.edu/apply/ cho CSU. Hạn nộp hồ sơ là vào ngày 30 tháng 4. AIT sẽ phối hợp với CSU trong việc tuyển sinh và các ứng viên trong danh sách ngắn sẽ cùng được phỏng vấn để tuyển sinh và nhận học bổng. Sinh viên sẽ được nhận vào cả AIT và CSU.

Học bổng
AIT (Năm đầu tiên): AIT sẽ trao Học bổng AIT dựa trên chứng chỉ học tập của ứng viên được chọn.

CSU (Năm thứ hai): CSU sẽ trao quyền trợ lý sau đại học (GTA hoặc GRA) bao gồm chi phí hàng tháng khoảng 1.800 đô la Mỹ và học phí

Lưu ý: Chi phí không bao gồm chi phí đi lại trong nước và quốc tế và sinh viên cần phải trả khoảng US $ 1.100 cho mỗi học kỳ học phí sinh viên tại CSU.

Liên hệ
Tiến sĩ Kuo-Chieh Chao
Phó Giáo sư, Kỹ thuật Địa chất và Tài nguyên Trái đất
Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Hạ tầng
Viện Công nghệ Châu Á
Email: geoffchao@ait.ac.th

GS Charles D. Shackelford
Giáo sư và Trưởng bộ môn
Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường
Đại học Bang Colorado
Email: Charles.Shackelford@colostate.edu

Giới thiệu về AIT: https://www.ait.ac.th/
Giới thiệu về CSU: https://www.colostate.edu/

-----

DUALDEGREE MASTER'S PROGRAM IN GEOTECHNICAL AND EARTH RESOURCES ENINEERING WITH COLORADO STATE UNIVERSITY 
MEng/MSc in Geotechnical and Earth Resources Engineering from Asian Institute of Technology, Thailand and MS in Civil Engineering from Colorado State University, USA

About the Program
The dual degree program gives students the opportunity to obtain two Master’s degrees in two years. The aim of this dual degree program is to prepare students for careers in geotechnical and geoenvironmental engineering fields by providing a strong theoretical academic knowledge and applied practice experience to the students.

Advantages
Students are awarded two degrees in two years from prestigious and world-renowned universities. A degree of MEng/MSc in Geotechnical and Earth Resources Engineering from Asian Institute of Technology, Thailand, and MS in Civil Engineering from Colorado State University, USA.
Students have opportunities of networking with other students, researchers, and faculty from more than 50 countries during their study at AIT and CSU.
Students acquire knowledge and skills from unique curricula offered by the two institutes, including laboratory and field-scale experimentation, and mathematical modeling with high-speed computing facilities.
Students have the opportunity to work jointly with AIT and CSU faculty members for their research study.
Target group
Highly motivated and ambitious candidates with a bachelor’s degree preferably in Civil, Geotechnical, Earth Resources, Geosystem Exploration & Petroleum Geoengineering or related fields.

Minimum Admissions Requirements
Hold a Bachelor degree in engineering or closely related field (normally from a four-year program), or its equivalent;
Have undergraduate grades significantly above average; the minimum GPA requirement for admission to the Master’s Program is 3.0 or equivalent at the Bachelor degree level;
English Proficiency Requirement: IELTS 6.5 (writing 6 minimum) or TOEFL IBT: 80 (writing 21-23);


Degree    MEng/MSc in Geotechnical and Earth Resources Engineering    MS in Civil Engineering
Admission Process
Interested candidates apply for admission with AIT and CSU simultaneously. The application website is https://www.ait.ac.th/admissions/application-form/ for AIT and https://gradadmissions.colostate.edu/apply/  for CSU. The application deadline is on 30 April. AIT will coordinate with CSU on admissions and short-listed candidates will be jointly interviewed for admissions and scholarships. Students will be admitted to both AIT and CSU.

Scholarships
AIT (First year): AIT will award AIT Scholarships based on the selected candidate’s academic credentials.

CSU (Second year): CSU will award graduate assistantship (GTA or GRA) which covers a monthly stipend of approximately US$ 1,800 and tuition

Note: The cost does not include international and local travel expenses and students need to pay approximately US $1,100 per semester in student fees at CSU.

Contacts
Dr. Kuo-Chieh Chao
Associate Professor, Geotechnical and Earth Resources Engineering
Department of Civil and Infrastructure Engineering
Asian Institute of Technology
Email: geoffchao@ait.ac.th

Prof. Charles D. Shackelford
Professor and Department Head
Department of Civil and Environmental Engineering
Colorado State University
Email: Charles.Shackelford@colostate.edu

About AIT: https://www.ait.ac.th/
About CSU: https://www.colostate.edu/

Geolink tổng hợp từ AIT

popup

Số lượng:

Tổng tiền: