Văn bản pháp luật

Chuẩn hóa các khái niệm trong chuyên ngành viễn thám

06/04/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn chuẩn hóa các khái niệm chuyên ngành viễn thám phục vụ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật” đang được Cục Viễn thám quốc gia triển khai thực hiện. Kết quả thu được sẽ là công cụ hữu hiệu góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động viễn thám.

Viễn thám là ngành khoa học có tính chuyên môn sâu nên việc nghiên cứu thuật ngữ viễn thám ở Việt Nam từ trước đến nay cả về mặt lí luận và ứng dụng vẫn chưa có nhiều kết quả. Không ít trường hợp trong thực tế, ko hiểu nhầm thuật ngữ đã dẫn tới thực hiện sai pháp luật về công tác văn bản. Vì vậy, nhóm nghiên cứu của Cục Viễn thám quốc gia đã triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn chuẩn hóa các khái niệm chuyên ngành viễn thám phục vụ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật”.

Theo đó, Kết quả thu được  sau nghiên cứu sẽ là công cụ hữu hiệu góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động viễn thám. Bên cạnh đó, danh mục các thuật ngữ chuyên ngành viễn thám được thống nhất và chuẩn hóa sẽ phục vụ công tác học tập, giảng dạy và nghiên cứu của các cán bộ hoạt động trong lĩnh vực viễn thám.

Trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về viễn thám, việc sử dụng thống nhất các thuật ngữ chuyên môn sẽ nâng cao hiệu quả cho các hoạt động giao tiếp hành chính trong nội bộ cũng như với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác, giảm thiểu những hiểu nhầm, khó khăn trong quản lý, ban hành và sử dụng văn bản.


Nhóm nghiên cứu cũng đề xuất xây dựng Quy định các thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực viễn thám làm cơ sở để Cục Viễn thám quốc gia ban hành quy định sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành viễn thám trong thời gian tới,  góp phần đẩy mạnh danh mục các thuật ngữ chuyên ngành viễn thám được áp dụng vào thực tiễn, Sau khi tiến hành tìm hiểu, thu thập các thuật ngữ tiếng Anh từ nhiều nguồn khác nhau, phân tích và giải nghĩa sang tiếng Việt, nhóm nghiên cứu đã xây dựng danh mục các thuật ngữ thông dụng chuyên ngành viễn thám sử dụng trong văn bản quy phạm pháp luật; tổng hợp danh mục từ, trong đó các từ được phân tích, giải nghĩa và thống nhất sử dụng trong tiếng Việt nhằm phục vụ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm phát luật trong lĩnh vực viễn thám.  

Geolink tổng hợp từ Baotainguyenmoitruong

popup

Số lượng:

Tổng tiền: