Cơ hội

Cách học GIS miễn phí - P2

16/08/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Dành cho vận động viên, đã có công việc thực địa
Được rồi, bạn sẽ không chạy marathon trong GIS. Nhưng ít nhất, bạn sẽ ra khỏi văn phòng để duỗi thẳng chân.

Bất chấp tất cả những tiến bộ trong GIS, sự đồng thuận chung hầu hết thời gian là chúng ta sẽ chỉ ngồi vào bàn của mình và làm, thậm chí nhiều hơn nữa, GIS. Nhưng ý tưởng này là hoàn toàn sai lầm.

Những tiến bộ trong máy bay không người lái, ứng dụng thu thập hiện trường và khảo sát đang định hình ngành công nghiệp này. Điều đó có nghĩa là bạn có thể tận mắt trải nghiệm công nghệ tiên tiến này trong bầu không khí trong lành.

Esri Collector là trụ cột của tất cả các ứng dụng hiện trường của Esri. Bằng cách kết nối nó với Survey123, người dùng có thể điền vào các biểu mẫu khảo sát thông qua giao diện của nó. Bạn có thể tải xuống miễn phí cả hai ứng dụng trên Android hoặc Apple thông qua cửa hàng ứng dụng. Hàng ngày, các loại ứng dụng tập hợp này đang tiếp thêm sức mạnh cho các tổ chức. Đây là bài học miễn phí về cách thiết lập khảo sát trong Survey123.

Nếu bạn muốn lái máy bay không người lái (UAS), mỗi quốc gia có những quy định và luật lệ riêng. Ví dụ, Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) đã thực hiện một bộ quy tắc tiêu chuẩn cho máy bay không người lái trong các giới hạn trọng lượng cụ thể. Nếu bạn ở phía bắc biên giới, thì chính Bộ Giao thông vận tải Canada là người đặt ra các quy tắc an toàn. Đọc về điều này vì an toàn là trên hết.

Dành cho những người chỉ cần thông tin xác thực
Nếu bạn không muốn học "tất cả" với bằng GIS, các lựa chọn thay thế là bằng tốt nghiệp GIS, chứng chỉ hoặc các chương trình trực tuyến. Chúng tôi đã dành toàn bộ bài viết cho những loại cơ hội này.

Trong GIS, ba chứng chỉ GIS chính mà các nhà tuyển dụng tìm kiếm là GISP, Chứng chỉ Kỹ thuật Esri và Coursera. Tất cả các chương trình chứng nhận đều mong đợi mức độ thành thạo về GIS và kiểm tra trình độ kỹ năng của bạn:

Bởi vì những thông tin này cung cấp thêm thông tin xác thực mà bạn cần, chúng giúp tách bạn khỏi đám đông. Thường không phải là một ý tưởng tồi nếu đầu tư thời gian và tiền bạc vào bất kỳ tùy chọn nào trong số này.

Cách học GIS miễn phí
Từ học viết mã… đến xây dựng bản đồ web… hoặc thu thập dữ liệu trên thực địa… nếu bạn muốn tìm hiểu GIS, không bao giờ là quá muộn.

Và đừng quên:

Khi bạn học được những kỹ năng này, bạn sẽ giống như ông Ripley tài năng vì đây đều là những tài năng có thể chuyển nhượng. Ví dụ, bản đồ áp dụng cho thiết kế đồ họa, cũng như tự động hóa cho lập trình.

Thời gian hoàn thành:

GIS vẫn đang trong thời kỳ hoàng kim. Và nó có thể chỉ là sự nghiệp “bùng nổ” nhất về bằng cấp địa lý. Có hàng ngàn cách để áp dụng và học GIS.

Cách học yêu thích của bạn là gì? Hãy cho chúng tôi biết bằng một bình luận bên dưới.

----

How to Learn GIS for Free - P2

For the athlete, there’s field work

Ok, you won’t be running a marathon in GIS. But at the very least, you’ll get out of the office to stretch out your legs.

Despite all the advancements in GIS, the overall consensus most of the time is that we will just sit at our desks and do, even more , GIS. But this idea is utterly false.

Advancements in drones, field collection apps and surveying are shaping the industry. That means you can experience first-hand this cutting-edge technology in the fresh air.

Esri Collector is the backbone of all Esri’s field apps. By connecting it to Survey123, users can fill out survey forms through its interface. You can download both apps on Android or Apple for free through the app store. Every day, these collection types of apps are empowering organizations. Here’s a free lesson on how to set up surveys in Survey123.

If you want to fly unmanned aircraft (UAS), each country has its own rules and regulations. For example, the Federal Aviation Agency (FAA) has implemented a set of standard rules for drones within specific weight restrictions. If you’re north of the border, it’s Transport Canada who sets safety rules. Read up on this because safety comes first.

For those just needing credentials

If you don’t want to go “all in” with a GIS degree, the alternatives are a GIS diploma, certification, or online programs. We’ve dedicated entire articles to these types of opportunities.

 

In GIS, the three main GIS certifications that employers look for are GISP, Esri Technical Certification, and Coursera. All certification programs expect a level of proficiency in GIS and test your skill level:

Because these give the extra credentials you need, they help separate you from the crowd. It’s often not a bad idea to invest some time and money in any of these options.

How to learn GIS for free

From learning to code… to building web maps… or doing data collection in the field… if you want to learn GIS, it’s never too late.

And don’t forget:

Once you learn these skills, you’re like the talented Mr. Ripley because these are all transferable talents. For example, cartography applies to graphic design, as does automation to programming.

Time to finish:

GIS is still in its heyday. And it might just be the most “booming” career in terms of geography degrees. There are thousands of ways to apply and learn GIS.

What are some of your favorites? Let us know with a comment below.

Geolink tổng hợp từ Gisgeography

popup

Số lượng:

Tổng tiền: