Kiến thức

Các Ứng dụng và triển vọng của công nghệ địa không gian

09/08/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Phạm vi sử dụng dữ liệu địa không gian là rất lớn: nó bao trùm mọi lĩnh vực hoặc ngành có vị trí địa lý quan trọng. Danh sách bao gồm địa lý thích hợp, sinh thái, du lịch, khoa học biển, nông nghiệp, lâm nghiệp, tiếp thị và quảng cáo, lực lượng quân đội, hải quân, máy bay, thực thi pháp luật, hậu cần và giao thông vận tải, thiên văn học, nhân khẩu học, chăm sóc sức khỏe, khí tượng và nhiều lĩnh vực khác.

Dưới đây là một số ví dụ điển hình về cách ứng dụng công nghệ không gian địa lý:

 • Kho vận. Theo dõi hàng hóa và đảm bảo chất lượng của chúng.
 • Phương tiện giao thông. Xác định vị trí và thời gian đến, lập lộ trình và điều hướng.
 • Khí tượng học. Tham khảo dự báo thời tiết cho các vùng lãnh thổ cụ thể.
 • Lâm nghiệp. Phát hiện cháy rừng và phá rừng & ngăn chặn cháy rừng quy mô lớn 
 • Nông nghiệp. Đánh giá trạng thái thảm thực vật trên địa hình đã chọn.
 • Chăm sóc sức khỏe. Giám sát vùng có dịch.
 • Hệ sinh thái. Truy tìm các quần thể loài trong một số khu vực nhất định, ngăn ngừa và giải quyết các thiên tai.
 • Tiếp thị và quảng cáo. Nhắm mục tiêu quảng cáo đến các vùng có liên quan.
 • Địa ốc. Trực quan và phân tích các đối tượng bất động sản từ xa.
 • Bảo hiểm. Quản lý rủi ro trong các lĩnh vực được hỏi (ví dụ: thông qua phân tích dữ liệu tham chiếu địa lý lịch sử).

Tương lai của công nghệ không gian địa lý
Mặc dù rất khó để hình dung một thế giới không sử dụng công nghệ không gian địa lý, nhưng triển vọng phát hiện thậm chí còn hứa hẹn hơn. Nó hỗ trợ đưa ra các quyết định có trọng số và cho phép phân tích chính xác hơn.

Các công nghệ tìm thấy các triển khai mới và các nghiên cứu liên quan đi xa hơn. Chúng có giá cả phải chăng cho nhiều đối tượng và việc sử dụng thực tế của chúng tạo cảm hứng cho nhiều ứng dụng hơn trong tương lai. Lý do cho sự phổ biến của chúng là ở độ chính xác của dữ liệu, có nghĩa là độ chính xác tốt hơn và do đó, tăng năng suất.

Công nghệ địa không gian nâng cao hiệu suất của trí tuệ nhân tạo và máy móc thông minh trong nhiều lĩnh vực và nông nghiệp nói riêng. Thiết bị được điều khiển từ xa hoàn thành nhiều nhiệm vụ thông qua GPS và bảng điều khiển kỹ thuật số. Robot và máy móc thông minh trong các lĩnh vực này dường như không còn là tương lai nữa, và đó không phải là giới hạn.

Các giải pháp mở rộng và ứng dụng mới được mong đợi trong an toàn sinh học, giáo dục, xây dựng, kỹ thuật, sinh thái, nguồn cung cấp thực phẩm, nông nghiệp chính xác, thị trường tài chính, thống kê, giao thông vận tải, đề cập đến một số giải pháp.

Về cơ bản, dữ liệu địa không gian nâng cao hiệu suất trong từng lĩnh vực, phác thảo các nhu cầu hoặc vấn đề cụ thể ở các khu vực được chọn. Ví dụ, khi nói đến trồng trọt, chủ đất có thể tiết kiệm chi phí và nỗ lực bằng cách chỉ xử lý các điểm xung yếu có tọa độ chính xác trên bản đồ thực địa và xem một bức tranh lớn về đất nông nghiệp của họ cùng một lúc.

Việc sử dụng thêm GPS trong ngành công nghiệp ô tô và máy bay cho phép sử dụng thường xuyên các phương tiện không người lái và UAV như một điều hiển nhiên.

Sự phát triển của công nghệ địa không gian mang lại mối tương quan khá thú vị cho hiện trường. Những thành tựu mới trong nhánh này có nghĩa là sự nâng cấp tương ứng của các ngành liên quan. Vì vậy, quá trình cải tiến không có khả năng dừng lại, đảm bảo độ chính xác, độ tin cậy, hiệu suất, chất lượng và bảo mật cao hơn nữa.

----

Applications and Future Of Geospatial Technology
The scope of geospatial data use is vast: it embraces every sphere or industry where geographical position matters. The list includes geography proper, ecology, tourism, marine sciences, agriculture, forestry, marketing and advertising, military forces, navy, aircraft, law enforcement, logistics and transportation, astronomy, demography, healthcare, meteorology, and many others.

Here are some typical examples of how geospatial technology is applied:

 • Logistics. Tracking goods and ensuring their quality.
 • Transportations. Identifying location and time of arrival, route making, and navigation.
 • Meteorology. Referring weather forecasts to particular territories.
 • Forestry. Detecting forest fires and deforestation & preventing large-scale wildfires. 
 • Agriculture. Assessing vegetation state on a selected terrain.
 • Healthcare. Monitoring areas of epidemic outbreaks.
 • Ecology. Tracing species populations in certain areas, preventing and addressing calamities.
 • Marketing and advertising. Targeting ads to relevant regions.
 • Real estate. Visualizing and analyzing real estate objects remotely.
 • Insurance. Managing risks in questioned areas (e.g., via historical georeferenced data analysis).

Future Of Geospatial Technology
Even though it is difficult to imagine a sphere that does not use geospatial technologies, the finding prospects are even more promising. It assists in making weighted decisions and allows even more accurate analysis.

The technologies find new implementations, and related researches go further. They are affordable for a wide audience, and their practical use inspires a greater spectrum of applications in the future. The reason for their popularity is in data accuracy, which means better precision and, thus, increased productivity.

Geospatial technologies enhance the performance of artificial intelligence and smart machinery in multiple spheres and agriculture in particular. Remotely controlled equipment completes numerous tasks via GPS and digital dashboards. Robots and smart machinery in the fields seem futuristic no longer, and it is not the limit.

Expansion and new application solutions are expected in biosecurity, education, construction, engineering, ecology, food supplies, precision agriculture, financial market, statistics, transportation, to mention a few.

Basically, geospatial data enhances performance in each sphere, outlining specific needs or issues in selected regions. When it comes to farming, for example, landowners can save costs and efforts by treating only critical spots with exact coordinates on the field map and see a big picture of their farmlands at the same time.

Further employment of GPS in the automobile and aircraft industries enables frequent use of driverless vehicles and UAVs as a matter of fact.

The development of geospatial technologies brings quite an interesting correlation onto the scene. New achievements in this branch mean the corresponding upgrade of related industries. So, the improvement process is not likely to stop, ensuring even greater precision, credibility, performance, quality, and security.

Geolink tổng hợp từ EOS

popup

Số lượng:

Tổng tiền: