Kiến thức

CÁC ỨNG DỤNG HÀNG ĐẦU CỦA GIS

06/12/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
GIS, viết tắt của Hệ thống thông tin địa lý, được sử dụng trong nhiều ngành khác nhau vì cùng một lý do: nó giúp tích lũy một lượng lớn dữ liệu để tạo điều kiện cho khả năng ra quyết định tốt hơn. Lợi ích này mang lại cho các công ty lợi thế cần thiết để đưa ra các quyết định đúng đắn nhằm mang lại sự phát triển hơn nữa cho hoạt động kinh doanh của họ và đạt được thành công.

Nói như vậy, bạn có thể tự hỏi tại sao GIS lại rất tốt cho việc sử dụng kinh doanh. Chắc chắn rằng không phải ngành nào cũng có thể thu được lợi nhuận từ nó, đúng không? Nghĩ lại. GIS được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như ngân hàng, quy hoạch đô thị, và thậm chí cả quản lý bãi đậu xe!

Hôm nay, chúng tôi muốn nói về các ngành khác nhau được hưởng lợi từ GIS để giúp bạn hiểu cách nó có thể giúp ích cho doanh nghiệp của bạn:

1. Nông nghiệp
Với GIS trong nông nghiệp, bạn có thể xác định các khu vực có tiềm năng năng suất cao hơn, theo dõi sự phát triển của cây trồng từ xa, cải thiện quản lý tưới tiêu, lập kế hoạch chiến lược bón phân hiệu quả hoặc đánh giá sự suy thoái của đất. GIS cũng giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn về những loại cây trồng sẽ phát triển dựa trên thông tin thời gian thực về các cánh đồng của bạn. Bằng cách kết hợp công nghệ này với máy bay không người lái bay qua vùng đất của bạn thu thập hình ảnh từ trên không, bạn sẽ có thêm những hiểu biết có giá trị về cách tốt nhất để tối ưu hóa sản lượng nông nghiệp.

2. Ngân hàng
Không nhiều người nhận ra điều này, nhưng các ngân hàng mất rất nhiều thời gian để khảo sát một khu vực trước khi đặt cửa hàng. Điều này là do họ muốn hiểu các đặc điểm địa lý của khu vực, khả năng khách hàng đến trước cửa nhà họ và thậm chí cả tỷ lệ tội phạm để xem họ có thể gặp phải những nguy hiểm nào. Khi tất cả mọi thứ có vẻ tốt, họ tiếp tục và thực hiện.

Làm thế nào để các ngân hàng thu thập và xử lý tất cả các thông tin trên ngay từ đầu? Tất cả là nhờ vào GIS. GIS cho phép các ngân hàng thu thập nhiều dữ liệu thực địa cho các mục đích khảo sát kỹ thuật số. Ghép nối điều này với viễn thám và các ngân hàng có thể dễ dàng thu thập, diễn giải và trực quan hóa dữ liệu từ các khu vực khác nhau để đưa ra quyết định đúng đắn.

3. Xây dựng
Việc sử dụng song song công nghệ GIS và Drone đã giúp cho việc quản lý dự án các công trường trở nên tối ưu hơn rất nhiều. Từ việc theo dõi việc sửa chữa đường phố đến báo cáo tội phạm, GIS thực sự có thể giúp tạo ra các thành phố thông minh là tương lai của nền văn minh nhân loại.

GIS đã thu hẹp khoảng cách giữa nhân viên tại chỗ và người quản lý văn phòng. Thông tin thời gian thực có thể được chuyển tiếp trở lại để các quyết định có thể được thực hiện khi đang di chuyển mà không có bất kỳ thông tin sai lệch hoặc độ trễ nào.

GIS tiếp tục được tích hợp ngày càng nhiều hơn với ngành xây dựng để phát huy hết tiềm năng của nó.

Sử dụng GIS để hỗ trợ các hoạt động của công ty bạn
GIS đã được sử dụng trong nhiều ngành và hoạt động khác mà chúng ta chưa thảo luận, chẳng hạn như giám sát dịch bệnh, quản lý thảm họa, v.v. Thực tế đơn giản là GIS cung cấp thông tin để các công ty có thể hiểu rõ hơn dữ liệu của họ về mặt địa lý. Điều này giúp các thực thể đưa ra quyết định đúng đắn trong nỗ lực tối đa hóa những phát hiện này để đạt được mục tiêu của họ, cho dù đó là vạch ra chỗ đậu xe, biết nơi thành lập doanh nghiệp, v.v.

----

TOP APPLICATIONS OF GIS 
GIS, short for Geographic Information Systems, is used in various industries for the same reason: it helps to accumulate large amounts of data to facilitate better decision-making abilities. This benefit gives companies the advantage needed to make the right decisions to bring more growth to their business and achieve success.

That being said, you might be wondering why GIS is so good for business use. Surely, not all industries can benefit from it, right? Think again. GIS is used in various sectors like banking, urban planning, and even parking management! 

Today, we want to talk about the various industries that benefit from GIS to help you understand how it may help your business:

1. Agriculture
With GIS in agriculture, you can identify areas with higher yield potential, monitor crop growth remotely, improve irrigation management, plan effective fertilization strategies or assess soil degradation. GIS also helps you make better decisions on what crops to grow based on real-time information about your fields. By combining this technology with drones that fly over your land collecting aerial imagery you’ll have even more valuable insights into how best to optimize the agricultural output.

2. Banking
Not many people realize this, but banks take a lot of time surveying an area before setting up a shop. This is because they want to understand the area’s geographical features, the potentiality of customers arriving at their doorsteps, and even the crime rates to see what kind of dangers they might be getting into. When all things look good, they go ahead and make a move.

How do the banks gather and process all of the above information in the first place? This is all thanks to GIS. GIS allows banks to collect plenty of field data for digital surveying purposes. Pair this with remote sensing, and banks can easily collect, interpret, and visualize data from different areas to make the right decisions.

3. Construction
Using GIS and Drone technology in tandem has made project management of construction sites much more optimized. From tracking street repairs to crime reports, GIS can truly help create smart cities which are the future of human civilization. 

GIS has bridged the gap between on site employees and office managers. Real time information can be relayed back so that decisions can be taken on the go without any miscommunication or lags. 

GIS continues to be integrated more and more with the construction industry to realize its full potential. 

Use GIS to Support Your Company Activities
GIS has found use in many other industries and activities that we have not discussed, such as disease surveillance, disaster management, and more. The simple fact is that GIS provides information so that companies can far more understand what their data means geographically. This helps entities to make the right decisions in their effort to maximize these findings to achieve their goals, whether it be to map out parking spaces, know where to set up a business, and more.

Geolink tổng hợp từ Ellipsis-drive

popup

Số lượng:

Tổng tiền: