Kiến thức

Các ứng dụng cụ thể của viễn thám trong quản lý, điều tra và giám sát tài nguyên đất

29/01/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Với ưu điểm có thể chụp ảnh ở mọi điều kiện khắc nghiệt của khí quyển, ứng dụng ảnh viễn thám ngày càng quan trọng trong Quản lý tài nguyên môi trường, cụ thể trong các lĩnh vực: Tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, giám sát môi trường.

Quản lý tài nguyên đất

Công nghệ viễn thám đang trở thành công nghệ chủ đạo cho quản lý, giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở nước ta hiện nay nhờ các ưu điểm sau:

Đặc điểm: độ phủ trùm không gian của tư liệu bao gồm các thông tin về tài nguyên, môi trường trên diện tích lớn của trái đất gồm cả những khu vực rất khó đến được như rừng nguyên sinh, đầm lầy và hải đảo.

Có khả năng giám sát sự biến đổi của tài nguyên, môi trường trái đất do chu kỳ quan trắc lặp và liên tục trên cùng một đối tượng trên mặt đất của các máy thu viễn thám. Khả năng này cho phép công nghệ viễn thám ghi lại được các biến đổi của tài nguyên, môi trường giúp công tác giám sát, kiểm kê tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Sử dụng các dải phổ đặc biệt khác nhau để quan trắc các đối tượng (ghi nhận đối tượng), nhờ khả năng này mà tư liệu ảnh viễn thám được ứng dụng cho nhiều mục đích, trong đó có nghiên cứu về khí hậu, nhiệt độ của trái đất.

Cung cấp nhanh các tư liệu ảnh số có độ phân giải cao và siêu cao, là dữ liệu cơ bản cho việc thành lập và hiện chỉnh hệ thống bản đồ quốc gia và hệ thống CSDL địa lý quốc gia.

Điều tra, giám sát tài nguyên đất

Tài nguyên đất có hai loại: Lớp phủ thổ nhưỡng và tình hình sử dụng đất, để điều tra, giám sát hai khía cạnh này, ở những mức độ khác nhau, đều có thể ứng dụng công nghệ viễn thám.

Cho đến nay nhiều cơ quan ở nước ta đã sử dụng ảnh vệ tinh để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (phủ trùm các vùng lãnh thổ khác nhau, từ khu vực hẹp đến tỉnh, vùng và toàn quốc)  nhằm phục vụ các mục đích khác nhau, sử dụng hình ảnh vệ tinh để điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất một cách hệ thống.

Về mặt thổ nhưỡng, ảnh vệ tinh có thể được sử dụng trong công tác điều tra, thành lập bản đồ thổ nhưỡng, nghiên cứu, giám sát quá trình suy thoái đất do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra như xói mòn, nhiễm mặn, cát lấn.

Ngoài việc sử dụng vệ tinh ảnh viễn thám, dữ liệu GIS còn được chú trọng ứng dụng trong thành lập bản đồ xói mòn đất, điều tra giám sát lớp phủ thổ nhưỡng, tuy còn hạn hẹp nhưng đã bắt đầu có những dấu hiệu tốt.

Nguồn Geolink tổng hợp từ Cục viễn thám quốc gia, Landsat

popup

Số lượng:

Tổng tiền: