Báo cáo

Các Công cụ Quét Mang lại Kết quả Khảo sát Hiệu quả trong Xây dựng Cảng Việt Nam

30/07/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Portcoast, nhà tư vấn khảo sát cảng và bờ biển hàng đầu tại Việt Nam, đã sử dụng dữ liệu Point Cloud từ LiDAR với BIM để tạo ra mô hình 3D của dự án ven biển rộng 5 ha.

Tập đoàn Hyosung, một tập đoàn công nghiệp của Hàn Quốc, đã đầu tư 1,2 tỷ USD vào năm 2018 vào khu phức hợp khử hydro propan (PDH) và Polypropylene (PP) gần Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam. Dự án với sự hợp tác của chính phủ Việt Nam và Tập đoàn Hyosung, được xây dựng tại Khu công nghiệp Cái Mép ở huyện Tân Thành, miền nam Việt Nam, bao gồm một tổ máy PDH, một bồn chứa LPG, hai nhà máy PP và một nhà kho cho cả hai hóa dầu và hàng hóa LPG. Hyosung đang tìm cách tăng thị phần polypropylene của mình tại các thị trường Đông Nam Á có tiềm năng cao như Việt Nam, Trung Quốc và các thị trường khác.


Việc xây dựng Cảng hóa chất Hyosung Vina bắt đầu vào năm 2018 và hoàn thành vào tháng 3 năm 2020. Portcoast, một nhà tư vấn khảo sát ven biển hàng đầu tại Việt Nam, đã thực hiện lập bản đồ 3D khảo sát địa hình để lập báo cáo kiểm tra kè chắn cầu cảng, đồng thời xây dựng mô hình xây dựng công trình và cầu cảng LPG tại Cảng Hóa chất Hyosung Vina . Đối với dự án này, nhóm đã kết hợp hàng nghìn điểm dữ liệu như dữ liệu Point Cloud từ máy quét laser, dữ liệu định vị từ GNSS và dữ liệu tọa độ từ Total Station. Diện tích được khảo sát địa hình khoảng 5 ha, phần lớn nằm ở dưới nước. Các thiết bị quét được đặt ở các vị trí trên cao, cao hơn vị trí địa điểm thực tế, để đạt được độ ổn định tốt hơn khi quét khu vực.

Thách thức
Đối với cuộc khảo sát địa hình bao gồm 5 ha diện tích khu vực, rất khó để khảo sát và thu thập dữ liệu vì phần lớn diện tích nằm dưới nước. Các vị trí quét nằm giữa lưu lượng giao thông đáng kể và các khu vực đang xây dựng và đặt ra một thách thức lớn cho nhóm khảo sát. Thêm vào đó, cánh tay tải hàng hải, hệ thống đường ống, bể chứa chất lỏng và các khu vực dưới cầu tiếp cận đã tạo ra khó khăn trong việc khảo sát khu vực được chỉ định.

Số hóa và thông tin thời gian thực từ trang web dự án

  • Portcoast đã được trao thầu khảo sát và tư vấn cầu cảng LPG tại Cảng Hóa chất Hyosung Vina.
  • Sử dụng dữ liệu Đám mây điểm LiDAR, công việc khảo sát đã giúp tránh được sự chậm trễ trong quá trình xử lý sau dữ liệu khảo sát.
  • Nhóm đã sử dụng mô hình 3D BIM và AR / VR để cải thiện sự phối hợp giữa các bên liên quan và để ra quyết định tốt hơn.
  • Sử dụng bản đồ kết quả do phần mềm Leica Cyclone tạo ra đã giúp nhóm tạo ra mô hình 3D và hệ thống VR.

Các giải pháp quét mang lại kết quả khảo sát hiệu quả
Nhóm nghiên cứu tại Portcoast đã sử dụng các giải pháp khác nhau từ Leica, như được chỉ ra trong danh sách dưới đây:

Phần cứng

Chức năng / Mục đích

Leica ScanStation P50

Quét Laser cho qua cầu. Cung cấp độ chính xác 1mm trong khoảng cách 1km

Leica RTC360 và Leica BLK360

Quét Laser khu vực dưới cầu - để đo và thu thập dữ liệu chi tiết cao trong các khu vực phức tạp, hẹp và khó tiếp cận, chẳng hạn như bể chứa chất lỏng, hệ thống đường ống, cầu tiếp cận và cánh tay tải hàng hải.

Leica Cyclone, Leica Cyclone 3DR and Leica Infinity off-site

Phần mềm phân tích và quản lý Point Cloud ngoại vi được sử dụng để thu thập, xác minh và truyền dữ liệu đám mây điểm từ thiết bị trắc địa

Leica CloudWorx for Revit

Mô hình BIM 


Leica ScanStation P50 đã giúp nhóm nghiên cứu có độ chính xác khảo sát chính xác là 1mm cho đoạn đường dài 1km. Với môi trường nhiệt đới của khu vực, rất khó để dự đoán hoặc đánh giá các điều kiện thời tiết trong khi tiến hành các hoạt động khảo sát. Việc sử dụng Leica Cyclone và Leica Cyclone 3DR cho phép nhóm Portcoast xác minh dữ liệu nhanh chóng bằng cách thu thập dữ liệu Point Cloud từ thiết bị trắc địa. Đối với những khu vực khó tiếp cận như khu vực dưới cầu tiếp cận hoặc những khu vực hẹp trong hệ thống đường ống, nhóm khảo sát đã sử dụng kết hợp Leica ScanStation P50 cùng với Leica RTC360 và Leica BLK360.

Việc sử dụng các mô hình ảo sử dụng phần mềm văn phòng Leica Cyclone REGISTER 360 và Leica Cyclone REGISTER cho phép nhóm khám phá trang web một cách dễ dàng. Điều này cũng làm giảm rủi ro vận hành và thời gian dành cho công trường, đồng thời dự đoán trước các vấn đề và sự cần thiết phải giải quyết chúng.

Kết quả dự án
Khóa đào tạo do nhóm Leica Geosystems cung cấp đã giúp giảm gần một nửa thời gian đào tạo tổng thể mà nhóm khảo sát cần. Công việc khảo sát thông thường đối với kè với lưới khảo sát 20 mét mất khoảng 12 giờ. Lần này là đáng kể giảm xuống còn ba giờ với việc sử dụng Leica ScanStation P50. Rủi ro hoạt động đã được giảm thiểu bằng cách sử dụng ít thành viên hơn cho công việc của trang web.

Ngoài ra, khi hoàn thành, cảng dự kiến sẽ đóng góp 80 triệu USD mỗi năm vào ngân sách nhà nước của Việt Nam. Về lợi ích kinh tế, dự án xây dựng cảng ước tính đã giải quyết việc làm cho gần 2.000 lao động.

-------

Scanning Tools Deliver Efficient Survey Outcomes in Construction of Vietnamese Port
Portcoast, the leading port and coastal survey consultants in Vietnam, used Point Cloud data from LiDAR with BIM to create a 3D model of the five-hectare coastal project.
Hyosung Corporation, a South Korean industrial conglomerate, invested a sum of USD 1.2 billion in 2018 in a propane dehydrogenation (PDH) and Polypropylene (PP) complex near Ho Chi Minh City in the Ba Ria-Vung Tau province of Vietnam. The project, a collaboration of the Vietnamese government and Hyosung Corporation, is built in the Cai Mep Industrial Zone in the Tan Thanh district of southern Vietnam, and includes a PDH unit, an LPG storage tank, two PP plants, and a warehouse for both petrochemical and LPG goods. Hyosung seeks to increase its polypropylene market share in Southeast Asian markets with high potential, such as, Vietnam, China, and others.
The construction of the Hyosung Vina Chemicals Port began in 2018 and was completed in March 2020. Portcoast, a leading coastal survey consultant in Vietnam, carried out the 3D mapping for topographic survey to prepare an inspection report for a revetment shielding the jetty, and also constructed an as-built model of the facilities and LPG jetty at the Hyosung Vina Chemicals Port. For this project, the team combined thousands of data points like Point Cloud data from laser scanners, positioning data from GNSS, and coordinate data from Total Station. The area covered in the topographic survey was around five hectares, the major part of which was located in the water. The scanning instruments were placed at elevated locations, which were above the actual site location, to achieve better stability in scanning the area.

Challenges
For the topographic survey covering five hectares of the site area, it was difficult to survey and collect data as much of the area was located underwater. The scanning positions were located among significant traffic flow and ongoing construction areas and posed a major challenge for the survey team. Additionally, the marine loading arm, pipeline systems, liquid tanks, and zones under the access bridge created difficulties in surveying the designated area.

Digitalization and Real-time Information from Project Site

  • Portcoast was awarded the survey and consultancy of LPG jetty at the Hyosung Vina Chemicals Port.
  • Using LiDAR Point Cloud data, the survey work helped to avoid delays in post-processing of survey data.
  • The team used 3D BIM models and AR/VR to improve coordination among stakeholders and for better decision-making.
  • Using the outcome map produced by Leica Cyclone software helped the team create a 3D model and VR system.

Scanning solutions deliver efficient survey outcomes
The team at Portcoast used varied solutions from Leica, as indicated in the list below:

Hardware

Function/Purpose
Leica ScanStation P50 Laser Scanning for over the bridge. Delivered accuracy of 1mm over a distance of 1km
Leica RTC360 and Leica BLK360 Laser scanning for under the bridge area — to measure and capture highly detailed data in the complex, narrow and inaccessible areas, such as the liquid tanks, the pipeline systems, access bridge and the marine loading arm.
Leica Cyclone, Leica Cyclone 3DR and Leica Infinity off-site Point Cloud management and analysis software used to collect, verify and transfer the point cloud data from the geodetic equipment
Leica CloudWorx for Revit BIM modeling


Leica ScanStation P50 made it possible for the team to have a precise survey accuracy of 1mm for 1km stretch. Given the tropical environment of the area, it was difficult to predict or gauge the weather conditions while conducting surveying activities. The use of Leica Cyclone and Leica Cyclone 3DR enabled the Portcoast team to verify data quickly by collecting the Point Cloud data from geodetic equipment. For inaccessible areas like the area under the access bridge or narrow areas in the pipeline systems, the survey team used a combination of Leica ScanStation P50 along with Leica RTC360 and Leica BLK360.

The use of virtual models using Leica Cyclone REGISTER 360 and Leica Cyclone REGISTER office software enabled the team to explore the site with ease. This also reduced the operational risk and time spent on site, while also predicting in advance the problems and the need to address them.

Project outcomes
The training provided by the Leica Geosystems team helped reduce the overall training time needed by the survey team by almost half. The usual survey works for revetment with a survey grid of 20 meters take around 12 hours. This time was considerably reduced to three hours with the use of Leica ScanStation P50.  Operational risk was reduced by employing fewer members for site work.

Additionally, the port, on completion, is expected to contribute USD 80 million per year to Vietnam’s state budget. In terms of economic benefits, the port construction project is estimated to have generated jobs for nearly 2,000 workers.

Geolink tổng hợp từ geospatialworld

popup

Số lượng:

Tổng tiền: