Tài liệu kỹ thuật

[Book - Open access] Radar khẩu độ tổng hợp phân cực - Nguyên tắc và ứng dụng

31/03/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Sách: Radar khẩu độ tổng hợp phân cực - Nguyên tắc và ứng dụng
Biên tập: Hajnsek, Irena, Desnos, Yves-Louis (Eds.)

Thể hiện những lợi ích của việc sử dụng dữ liệu radar khẩu độ tổng hợp phân cực đầy đủ trong các ứng dụng của viễn thám Trái đất, với các mục đích giáo dục và phát triển.
Bao gồm nhiều ví dụ cập nhật với dữ liệu thực tế từ các nền tảng trong không gian và khả năng sử dụng phần mềm để hỗ trợ thực hành bài giảng.
Xem xét các nguyên tắc lý thuyết một cách trực quan cho từng chủ đề ứng dụng.
Bao gồm 5 lĩnh vực chuyên sâu ứng dụng (lâm nghiệp, nông nghiệp, băng quyển, đô thị và đại dương), cũng như tham chiếu đến giám sát nguy cơ.


Về cuốn sách này

Cuốn sách truy cập mở này tập trung vào ứng dụng thực tế của các nguyên lý phân cực điện từ trong viễn thám Trái đất với mục đích giáo dục. Trong thập kỷ qua, các hoạt động từ radar khẩu độ tổng hợp phân cực hoàn toàn như ALOS / PalSAR của Nhật Bản, Radarsat-2 của Canada và TerraSAR-X của Đức và khả năng truy cập dữ liệu dễ dàng của chúng để sử dụng trong khoa học đã phát triển hơn nữa các ứng dụng nghiên cứu và dữ liệu tại L , C và X băng. Kết quả là, sự phân bố rộng rãi hơn các bộ dữ liệu phân cực trong cộng đồng viễn thám đã thúc đẩy hoạt động và phát triển trong các ứng dụng SAR phân cực, cũng trong tầm nhìn của các sứ mệnh trong tương lai. Nhiều thí nghiệm với dữ liệu thực từ các nền tảng trong không gian được hiển thị, với mục đích đưa ra phương pháp xử lý cập nhật và đầy đủ các lợi ích độc đáo của dữ liệu radar khẩu độ tổng hợp phân cực hoàn toàn trong năm lĩnh vực khác nhau: lâm nghiệp, nông nghiệp, băng quyển, đô thị và đại dương .

Mục lục (6 chương)

 1. Các nguyên tắc cơ bản của phép đo phân cực SAR
 2. Ứng dụng trong Lâm nghiệp
 3. Ứng dụng trong Nông nghiệp và Đất ngập nước
 4. Ứng dụng trong Băng quyển
 5. Ứng dụng trong Đô thị
 6. Ứng dụng trong Đại dương

Mở quyền truy cập: 

https://drive.google.com/file/d/1BI8j4S8T5cFG49ymoOgDu6yf0wlOSXnn/view?usp=sharing

-------------

BooK: Polarimetric Synthetic Aperture Radar - Principles and Application

Editors: Hajnsek, Irena, Desnos, Yves-Louis (Eds.)

 • Demonstrates the benefits of the usage of fully polarimetric synthetic aperture radar data in applications of Earth remote sensing, with educational and development purposes
 • Includes numerous up-to-date examples with real data from spaceborne platforms and possibility to use a software to support lecture practicals
 • Reviews theoretical principles in an intuitive way for each application topic
 • Covers in depth five application domains (forests, agriculture, cryosphere, urban, and oceans), with reference also to hazard monitoring.

About this book

This open access book focuses on the practical application of electromagnetic polarimetry principles in Earth remote sensing with an educational purpose. In the last decade, the operations from fully polarimetric synthetic aperture radar such as  the Japanese ALOS/PalSAR, the Canadian Radarsat-2 and the German TerraSAR-X  and their easy data access for scientific use have developed further the research and data applications at L,C and X band. As a consequence, the wider distribution of polarimetric data sets across the remote sensing community boosted activity and development in polarimetric SAR applications, also in view of future missions. Numerous experiments with real data from spaceborne platforms are shown, with the aim of giving an up-to-date and complete treatment of the unique benefits of fully polarimetric synthetic aperture radar data in five different domains: forest, agriculture, cryosphere, urban and oceans. 

Table of contents (6 chapters)

 • Basic Principles of SAR Polarimetry

 • Forest Applications

 • Agriculture and Wetland Applications

 • Cryosphere Applications

 • Urban Applications

 • Ocean Applications

 

Open access: 

https://drive.google.com/file/d/1BI8j4S8T5cFG49ymoOgDu6yf0wlOSXnn/view?usp=sharing

Geolink tổng hợp từ Springer

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: