Tài liệu kỹ thuật

Bộ dữ liệu mở về các tòa nhà

04/08/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Một tập dữ liệu về các dấu chân tòa nhà để hỗ trợ các ứng dụng tốt cho xã hội.

Dấu chân tòa nhà hữu ích cho một loạt các ứng dụng quan trọng, từ ước tính dân số, quy hoạch đô thị và ứng phó nhân đạo, đến khoa học môi trường và khí hậu. Tập dữ liệu mở quy mô lớn này chứa các phác thảo của các tòa nhà được lấy từ hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao để hỗ trợ các loại hình sử dụng này. Dự án có trụ sở tại Ghana, trọng tâm hiện tại là lục địa Châu Phi.

 

Mô tả tập dữ liệu
Bộ dữ liệu chứa 516 triệu phát hiện tòa nhà, trên diện tích 19,4 triệu km2 (64% lục địa châu Phi).

Đối với mỗi tòa nhà trong tập dữ liệu này, chúng tôi bao gồm đa giác mô tả dấu chân của nó trên mặt đất, điểm tin cậy cho biết mức độ chắc chắn của chúng tôi rằng đây là một tòa nhà và Mã cộng tương ứng với trung tâm của tòa nhà. Không có thông tin về loại tòa nhà, địa chỉ đường phố hoặc bất kỳ chi tiết nào khác ngoài hình dạng của tòa nhà.


Sử dụng dữ liệu
Lập bản đồ dân số
Dấu chân tòa nhà là một thành phần quan trọng để ước tính mật độ dân số. Ở những khu vực có sự thay đổi nhanh chóng, hoặc khi thông tin điều tra dân số không còn kịp thời, ước tính dân số là rất quan trọng đối với nhiều loại quy hoạch và thống kê.

Phản ứng nhân đạo
Để lập kế hoạch ứng phó với lũ lụt, hạn hán hoặc thiên tai khác, rất hữu ích khi có thể đánh giá số lượng các tòa nhà hoặc hộ gia đình bị ảnh hưởng. Điều này cũng hữu ích cho việc giảm thiểu rủi ro thiên tai, ví dụ: để ước tính số lượng các tòa nhà trong một khu vực nguy hiểm cụ thể.

Khoa học môi trường
Kiến thức về mật độ định cư rất hữu ích để hiểu tác động của con người đến môi trường tự nhiên. Ví dụ, nó giúp ước tính nhu cầu năng lượng và lượng khí thải carbon ở một khu vực nhất định, hoặc áp lực đối với các khu bảo tồn và động vật hoang dã do đô thị hóa.

Hệ thống địa chỉ
Ở nhiều khu vực, các tòa nhà không có địa chỉ chính thức, điều này có thể gây khó khăn cho người dân trong việc tiếp cận các lợi ích xã hội và cơ hội kinh tế. Dữ liệu dấu chân của tòa nhà có thể giúp triển khai các hệ thống địa chỉ kỹ thuật số như Mã cộng.

Lập kế hoạch tiêm chủng
Biết được mật độ dân số và các khu định cư giúp dự đoán nhu cầu về vắc xin và vị trí tốt nhất cho các cơ sở. Dữ liệu này cũng hữu ích cho dịch tễ học chính xác, cũng như các nỗ lực xóa sổ như phân phối màn chống muỗi.

Các chỉ số thống kê
Dữ liệu về tòa nhà có thể được sử dụng để giúp tính toán các chỉ số thống kê cho quy hoạch quốc gia, chẳng hạn như số lượng nhà ở các khu vực lưu vực của trường học và trung tâm y tế; nghĩa là khoảng cách di chuyển đến bệnh viện gần nhất hoặc dự báo nhu cầu về hệ thống giao thông.


Giải thích thêm có trong Câu hỏi thường gặp.

Download

----

Open Buildings
A dataset of building footprints to support social good applications.

Building footprints are useful for a range of important applications, from population estimation, urban planning and humanitarian response, to environmental and climate science. This large-scale open dataset contains the outlines of buildings derived from high-resolution satellite imagery in order to support these types of uses. The project being based in Ghana, the current focus is on the continent of Africa.
Dataset description
The dataset contains 516M building detections, across an area of 19.4M km2 (64% of the African continent).

For each building in this dataset we include the polygon describing its footprint on the ground, a confidence score indicating how sure we are that this is a building, and a Plus Code corresponding to the centre of the building. There is no information about the type of building, its street address, or any details other than its geometry.


Uses of the data
Population mapping
Building footprints are a key ingredient for estimating population density. In areas of rapid change, or where census information is out of date, population estimates are vital for many kinds of planning and statistics.

Humanitarian response
To plan the response to a flood, drought, or other natural disaster, it is useful to be able to assess the number of buildings or households affected. This is also useful for disaster risk reduction, e.g. to estimate the number of buildings in a particular hazard area.

Environmental science
Knowledge of settlement density is useful for understanding human impact on the natural environment. For example, it helps with estimating energy needs and carbon emissions in a certain area, or pressure on protected areas and wildlife due to urbanisation.

Addressing systems
In many areas buildings do not have formal addresses, which can make it difficult for people to access social benefits and economic opportunities. Building footprint data can help with the rollout of digital addressing systems such as Plus Codes.

Vaccination planning
Knowing the density of population and settlements helps to anticipate demand for vaccines and the best locations for facilities. This data is also useful for precision epidemiology, as well as eradication efforts such as mosquito net distribution.

Statistical indicators
Buildings data can be used to help calculate statistical indicators for national planning, such as the numbers of houses in the catchment areas of schools and health centres; mean travel distances to the nearest hospital or forecast of demand for transportation systems.
More explanation is in the FAQ.

Download

Geolink tổng hợp từ Google

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: