Tài liệu kỹ thuật

Bộ dữ liệu địa không gian- Sự phân bố nước bề mặt ước tính trong mùa khô và mùa mưa

07/09/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Điều kiện nước mặt là kết quả của sự tương tác phức tạp của nhiều quá trình tương tác bao gồm lượng mưa, tuyết tan, lớp phủ đất, cấu trúc và điều kiện của đất, và những thay đổi của con người đối với cảnh quan tự nhiên. Sự hiểu biết về các mô hình nước bề mặt theo thời gian cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị về nguy cơ lũ lụt, các quá trình sinh thái liên quan đến an ninh lương thực, tác động của các con đập và sự thay đổi lớp phủ đất.


Để hiểu rõ hơn về điều kiện nước mặt, SERVIR-Mekong và các đối tác đã phát triển một công cụ tận dụng sức mạnh tính toán và kho lưu trữ khổng lồ hình ảnh vệ tinh Landsat có sẵn trên nền tảng điện toán đám mây Google Earth Engine để khám phá các mô hình phân bố nước mặt theo thời gian. Các tập dữ liệu này là một đầu ra của công cụ đó có giá trị đối với nhiều người dùng cuối. Kết quả đầu ra tùy chỉnh dựa trên thông số kỹ thuật về khu vực và thời gian cụ thể sẽ có sẵn trong những tháng tới khi công cụ tương tác miễn phí này được ra mắt.

Giới thiệu về dữ liệu
Các sản phẩm dữ liệu phân bố nước mặt này bao gồm toàn bộ lưu vực Hạ lưu sông Mê Kông và các khu vực bổ sung của cảnh quan trên cạn cần thiết để bao phủ khu vực đó. Dữ liệu ở định dạng raster với các pixel riêng lẻ có kích thước 30 x 30 mét. Việc sản xuất ước tính lượng nước bề mặt vĩnh viễn và mùa mưa được bắt đầu bằng cách sử dụng các giá trị phản xạ để gán pixel cho nước, mây và các lớp không phải nước khác.

Các quy tắc địa hình và thủy văn bổ sung sau đó đã được áp dụng để giảm thiểu sai số phân loại. Sau đó, các ngưỡng được áp dụng cho dữ liệu đa thời gian tổng hợp để phân định các khu vực có nước vĩnh viễn so với một khu vực mở rộng đại diện cho sự phân bố nước bề mặt vào thời điểm cao điểm của mùa mưa (~ tháng 10 đến tháng 12). Các chi tiết khác về quy trình xử lý có sẵn trong siêu dữ liệu chi tiết cho sản phẩm này.

Các tập dữ liệu này được tạo ra bởi phiên bản beta của Công cụ lập bản đồ nước mặt của SERVIR-Mekong chạy trên nền tảng Google Earth Engine.

Nguồn dữ liệu
Nước mặt mùa mưa
http://data-servirmekong.opendata.arcgis.com/datasets/c31bd14b838f4ad8a4aacfd8c7765089
Nước mặt mùa khô
http://data-servirmekong.opendata.arcgis.com/datasets/e45c1325c2f340cba587b709a5de830f

-----

Geospatial Datasets - Estimated Dry and Wet Season Surface Water Distribution
Surface water conditions are a result of the complex interactions of numerous interacting processes including rainfall, snowmelt, land cover, soil structure and conditions, and human modifications to the natural landscape. An understanding of surface water patterns over time provides valuable insight into flood risk, ecological processes related to food security, the impacts of dams, and land cover change.
To better understand surface water conditions, SERVIR-Mekong and partners have developed a tool that leverages the computing power and vast archive of Landsat satellite imagery available on the Google Earth Engine cloud computing platform to uncover patterns of surface water distribution through time. These datasets are one output of that tool that has value for a wide range of end users. Custom outputs based on specific area and timespan specifications will be available in the coming months when this free, interactive tool is launched. 

About the Data
These surface water distribution data products cover the entire Lower Mekong Basin and additional areas of landsat scenes needed to cover that area. The data are in raster format with individual pixels measuring 30 x 30 meters. Production of estimated permanent and wet season surface water extent began by using reflectance values to assign pixels to water, cloud, and other non-water classes. Additional topographic and hydrological rules were then applied to minimize classification errors. Thresholds were then applied to the resulting composite multi-temporal data to delineate areas of permanent water vs. an expanded area representing surface water distribution at the height of the wet season (~October-December).  Further details of processing procedures are available in the detailed metadata for this product. These datasets were produced by a beta version of SERVIR-Mekong’s Surface Water Mapping Tool which runs on the Google Earth Engine platform. 

Data Sources
Wet season surface water
http://data-servirmekong.opendata.arcgis.com/datasets/c31bd14b838f4ad8a4aacfd8c7765089
Dry season surface water
http://data-servirmekong.opendata.arcgis.com/datasets/e45c1325c2f340cba587b709a5de830f

Geolink tổng hợp từ Servir.adpc

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: