Tất cả tin tức

ỨNG DỤNG TỌA ĐỘ GPS; TÌM VỊ TRÍ GPS CỦA BẠN

(English below) Nếu bạn muốn tìm vĩ độ và kinh độ của bất kỳ nơi nào bằng điện thoại di động...
05/ 01/ 2022
0

ỨNG DỤNG GIS, VIỄN THÁM VÀ SWAT TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC THƯỢNG NGUỒN SÔNG ĐỒNG NAI

Tác giả: Phạm Hùng Tóm tắt  NƯỚC là một trong những nguồn tài nguyên đặc biệt, giữ vai trò then chốt cho sự...
29/ 12/ 2021
0

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ- XÃ HỘI

Hiện nay, việc xác định xu hướng các vấn đề môi trường chính cũng như công tác giám sát môi...
29/ 12/ 2021
0

GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN NƯỚC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM

Ngành công nghệ viễn thám đang thay đổi cách chúng ta quản lý tài nguyên nước và cho thấy rằng...
29/ 12/ 2021
0

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS ĐÁNH GIÁ DỊCH CHUYỂN VÀ THAY ĐỔI ĐỘ RỘNG CỬA SÔNG ĐÀ NÔNG PHÚ YÊN

Tác giả: Phùng Đức Chính, Trần Ngọc Vĩnh, Phạm Duy Huy Bình, Nguyễn Tiền Giang Tóm tắt:  Bài báo trình bày kết quả...
29/ 12/ 2021
0

BÁO CÁO ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ HÀNH LANG BỜ BIỂN VIỆT NAM - P3

V. Báo cáo đề xuất giải pháp khai thác, sử dụng bền vững hành lang bờ biển của tỉnh - Đề...
28/ 12/ 2021
0

BÁO CÁO ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ HÀNH LANG BỜ BIỂN VIỆT NAM - P2

III. Mô hình hệ thống giám sát hành lang bảo vệ bờ biển sử dụng công nghệ viễn thám đa đầu...
28/ 12/ 2021
0

BÁO CÁO ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ HÀNH LANG BỜ BIỂN VIỆT NAM - P1

I. Báo cáo khoa học về các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý, bảo vệ hành lang bờ biển: điều...
28/ 12/ 2021
0

XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH THÀNH CÔNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BẢN ĐỒ SỐ

Bản đồ số - ứng dụng hệ thống thông tin địa lý để xây dựng thành phố thông minh được các...
27/ 12/ 2021
0
popup

Số lượng:

Tổng tiền: