Tất cả tin tức

NHỮNG KHÓ KHĂN GẶP PHẢI KHI MUA ẢNH VỆ TINH

(English below) Tôi đã dành hơn một thập kỷ trong ngành địa không gian và do đó biết...
27/ 01/ 2022
0

TỔNG KẾT CUỘC THI GIS VÀ BẢN ĐỒ

(English below) Các cuộc thi về dữ liệu bản đồ và GIS là một cách tuyệt vời để...
12/ 01/ 2022
0

BAY CAO HƠN, BAY NHANH HƠN

(English below) Microdrones giới thiệu thế hệ cảm biến Lidar mới Microdrones đã tiến thêm một...
06/ 01/ 2022
0

MÔ HÌNH ĐÁM MÂY ĐIỂM LIDAR ĐƯỢC HIỂN THỊ TRONG 3D-STEREO - P2

(English below) Trực quan hóa, phân tích, tính toán và trích xuất dữ liệu...
06/ 01/ 2022
0

MÔ HÌNH ĐÁM MÂY ĐIỂM LIDAR ĐƯỢC HIỂN THỊ TRONG 3D-STEREO - P1

(English below) Để có quy trình công việc đo quang và GIS kỹ thuật số nhất quán và...
06/ 01/ 2022
0

ỨNG DỤNG TỌA ĐỘ GPS; TÌM VỊ TRÍ GPS CỦA BẠN

(English below) Nếu bạn muốn tìm vĩ độ và kinh độ của bất kỳ nơi nào bằng điện...
05/ 01/ 2022
0

NỀN TẢNG TRÍ THÔNG MINH VỊ TRÍ CARTO GÂY QUỸ SERIES C TRỊ GIÁ 61 TRIỆU ĐÔ LA

(English below) Nền tảng trí thông minh vị trí Carto đã huy động được 61 triệu đô la...
04/ 01/ 2022
0

ỨNG DỤNG GIS, VIỄN THÁM VÀ SWAT TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC THƯỢNG NGUỒN SÔNG ĐỒNG NAI

Tác giả: Phạm Hùng Tóm tắt NƯỚC là một trong những nguồn tài nguyên đặc...
29/ 12/ 2021
0

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ- XÃ HỘI

Hiện nay, việc xác định xu hướng các vấn đề môi trường chính cũng như công tác giám...
29/ 12/ 2021
0
popup

Số lượng:

Tổng tiền: